עלייה במספר תאונות העבודה בישראל, ובענף הבנייה בפרט. כך עולה מהדו"ח החצי שנתי לבטיחות בעבודה של ארגון קו לעובד שפורסם אתמול (ו'). על פי הנתונים, במחצית הראשונה של שנת 2021 נרשמה עלייה של 12% במספר תאונות העבודה בענף הבנייה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד – 112 לעומת 100. עם זאת, לעומת המחצית הראשונה של 2019 מדובר בירידה של 8% (122 תאונות).
ירידה של 6% נרשמה במספר ההרוגים בענף הבנייה במחצית הראשונה של השנה לעומת אשתקד (15 עובדים לעומת 16 עובדים ב-2020). ביחס ל-2019 מדובר בירידה משמעותית של 40%, אז נהרגו 25 עובדים בענף. מספר תאונות העבודה בכלל הענפים בתקופה שנבדקה, בהן נפצעו עובדים בדרגה בינונית ומעלה, עלה ב-25% ביחס ל-2020 – 221 תאונות לעומת 176 תאונות. לעומת 2019 מדובר בעלייה של 12% (197 תאונות). מספר ההרוגים ירד ב-3.7% - 28 השנה לעומת 27 בשנה שעברה. גם כאן ביחס ל-2019 מדובר בירידה של 38% (44 עובדים נהרגו בתאונות עבודה בכלל הענפים).
1 צפייה בגלריה
  תאונת עבודה באתר בנייה
  תאונת עבודה באתר בנייה
תאונת עבודה באתר בנייה
(צילום: איחוד והצלה כרמל)
מספר רשויות אחראיות על האכיפה, הפיקוח והחקירה של תאונות העבודה, בהן מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה והרווחה; יחידת פלס המשותפת למשטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים ולמשרד העבודה; ורשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון. על פי הדו"ח, לרשות מינהל הבטיחות, שתפקידו לאכוף את הבטיחות בכלל אתרי העבודה (לא רק באתרי הבנייה), עומדים 100-80 מפקחים בלבד. זאת בזמן שבישראל יש צורך במינימום של 180 מפקחים ומקסימום 370 לפי סטנדרט שהתווה ארגון ה-OECD למפקחי בטיחות (מפתח של מפקח לכל 10,000 עובדים במדינות מפותחות או מפקח לכל 20 אלף עובדים במדינות מתפתחות).
עוד מציינים עורכי הדו"ח כי בעוד שמינהל הבטיחות העביר מידע לרשם הקבלנים לגבי צווי בטיחות וסגירה באתרי בנייה באופן רבעוני למרות שנוהג זה אינו מוסדר בחקיקה, "עיון ברשימת התנאים המצטברים לשם העברת פרטי קבלן שהפר הוראות בטיחות לרשם הקבלנים כוללת מספר רב של סעיפים עמומים, אשר על פניו מותירים פתח רב מדי לאי העברת פרטי קבלנים שהם עברייני בטיחות שיטתיים, ובתוך כך פוגעת בתכליתה העיקרית של מתכונת עבודה זו – יצירת הרתעה".
על פי הנתונים, מספר הצווים שהוטלו בענף הבנייה עומד על 820 צווים ב-2019; 2,515 צווים ב-2020; ו-2,124 צווים ב-2021. מדובר בירידה של 15% בהטלת צווים השנה לעומת אשתקד. בסך הכל בשנתיים האחרונות 58 חברות קבלניות קיבלו למעלה מ-10 צווי בטיחות; 71 חברות קיבלו למעלה מ-3 צווי בטיחות; כאשר מתוך 71 החברות שקיבלו 3 צווי בטיחות ומעלה - 28 חברות קבלניות גם צו סגירה. מאז 2020 הועברו 24 שמות קבלנים לרשם הקבלנים.

שימועים ל-7 חברות קבלן ב-2021

עוד עולה מהדו"ח כי ב-2018 ערך רשם הקבלנים שימועים ל-6 חברות קבלניות. בגין 4 לא ננקטו אמצעים, רישיונו של קבלן אחד בלבד נשלל, וחברה נוספת נדחתה בקשתה לרישום. 4 מתוך החברות שבגינן לא ננקטו אמצעים המשיכו לקבל צווי בטיחות מיום השימוע. בולטת בהן חברת דניה סיבוס עם 45 צווי בטיחות מיום השימוע.
ב-2019 ערך רשם הקבלנים שימועים ל-11 חברות קבלניות. רישיונן של 9 הותלה על תנאי, של חברה נוספת הותלה בפועל ושל האחרונה נשלל. 10 החברות שרישיונן הותלה על תנאי או בפועל המשיכו לקבל צווי בטיחות. בולט בתוכן מחאמיד תאופיק, עם 35 צווי בטיחות מיום השימוע. חברת שמואל ושרון ושות' חברה לבניה בע"מ בלבד הוזמנה שוב לשימוע ואז נשלל רישיונה, בהחרגה של מספר אתרי בנייה. גם לאחר שלילה זו קבלה 7 צווי בטיחות.
ב-2020 ערך רשם הקבלנים שימועים ל-10 חברות קבלניות. רישיונן של 7 הותלה על תנאי. רישיונן של 3 הותלה בפועל. כל 10 החברות הקבלניות המשיכו לקבל צווי בטיחות מיום השימוע. חברה אחת, אחים בוסקילה בע"מ, הוזמנה לשימוע שני בשנה זו. גם לאחר השימוע קיבלה 5 צווי בטיחות. עד לסוף מאי 2021 ערך רשם הקבלנים שימועים ל-7 חברות קבלניות. רישיונן של 6 הותלה על תנאי ורישיונו של אחד הותלה בפועל. מתוכן 4 כבר קבלו צווי בטיחות. בולטת היא החברה שרישיונה הותלה בפועל, חברת מגדלי המרכז הנדסה ובנין בע"מ. מיום השימוע קיבלה 5 צווי בטיחות.
על פי הדו"ח, באופן מצטבר חקרה יחידה פלס מאז הקמתה בסוף 2018 רק 39 תאונות מסך כ-900 תאונות שאירעו באותה תקופת זמן. המשמעות היא שכ-4% מהתאונות נחקרו על ידי היחידה. בתקופת זמן זו אירעו 331 תאונות קשות או קטלניות. ביחס לנתון זה נחקרו 11% מכלל התאונות הקשות והקטלניות. פחות מ-1% מהתאונות הועברו לידי התביעה המשפטית והפרקליטות.
קו לעובד: "28 מתוך 33 חברות קבלניות שרישיונן הותלה על תנאי או בפועל המשיכו לבצע עבירות בטיחות גם לאחר השימוע"
עורכי הדו"ח ציינו כי "הממצאים מעלים בבירור שתאונות העבודה בישראל נמצאות במגמת עלייה. גם התייחסות למחצית הראשונה של שנת 2020 ככזו שעקב מגפת הקורונה הפעילות במשק הואטה, אינה מבטלת את הממצאים. במחצית השנה הזו נפגע מספר העובדים הגבוה ביותר בשלוש השנים האחרונות. אמצעי האכיפה והפיקוח שננקטים על ידי הרשויות אינם מהווים אמצעי הרתעה מספק למול חברות קבלניות".
עוד נכתב כי "מרבית החברות הקבלניות שמקבלות צווי בטיחות, נכון לרגעים אלו, אינן מועברות להמשך טיפול ברשם הקבלנים. יתרה מזאת, גם סנקציה ברשם הקבלנים של התליית רישיון על תנאי או בפועל אינה מהווה הרתעה דיה, והחברות הקבלניות ממשיכות להפר את בטיחות העובדים, גם לאחר שרישיונן הותלה על תנאי או בפועל". לשם המחשה, ציינו עורכי הדו"ח כי 28 מתוך 33 חברות שרישיונן הותלה על תנאי או בפועל, או הוזמנו לשימוע, המשיכו לבצע עבירות בטיחות גם לאחר השימוע וההתלייה. 16 מהן קיבלו 5 צווים ומעלה, רק שתיים מהן הוזמנו לשימוע נוסף.

מינהל הבטיחות: הוגשו 3 כתבי אישום בלבד

בעקבות הפרסום של קו לעובד, מיהרו במינהל הבטיחות לפרסם גם את הדו"ח החצי שנתי של המינהל. על פי הדו"ח, במחצית הראשונה של 2021 התבצעו 6,053 ביקורי פיקוח באתרי בנייה, מתוכם הוטלו 2,210 צווי בטיחות – מהם 1,018 צווי סגירה של אתרי בנייה אשר נסגרו למספר ימים ונפתחו שוב רק לאחר ביקורת של מפקחים באתר. על פי הדו"ח, ירושלים היא העיר המובילה במספר צווי הבטיחות.
עוד עולה מהדו"ח כי בשנת 2021 הוטלו כ-490 עיצומים וכי באתר המינהל פורסמו עד כה כ-120 עיצומים. עם זאת, פורסם כי הוגשו 3 כתבי אישום בלבד עד כה השנה. מינהל הבטיחות פירט הדו"ח את החברות להן הוצאו צווי בטיחות, כאשר כמו בדו"ח של ארגון קו לעובד, בראשן עומדות החברות הקבלניות דניה סיבוס ומחאמיד תאופיק, שתי חברות שרישיונן הותלה בעבר. על פי הדו"ח של המינהל, 12 עובדים נהרגו בחצי השנה האחרונה לעומת 16 בתקופה המקבילה אשתקד.
חזי שוורצמן, מפקח עבודה ראשי ומנהל מינהל הבטיחות במשרד העבודה, מסר: "נתוני דו"ח קו לעובד מטעים לחלוטין. בשנת 2021 נפגעו 350 עובדים בהשוואה ל-537 באותה תקופה אשתקד - ירידה של 35%. כמו כן, חלה ירידה במספר ההרוגים מ-16 ל-12 בענף הבנייה. מינהל הבטיחות ימשיך בעבודה קשה ללא פשרות להילחם למען בטיחות לעובדים בישראל בכל תחומי התעסוקה".
עו"ד ישראל אסל, היועץ המשפטי של הפורום למניעת תאונות עבודה, התייחס לדו"ח של מינהל הבטיחות ומסר: "בדו"ח מתפאר המינהל בכך שהוציא אלפי צווי בטיחות וצווי שיפור בתחום הבנייה, החקלאות והתעשייה. לעומת זאת, צורם במיוחד נתון הגשת כתבי האישום. מתוך אלפי צווי הבטיחות שפרסם המינהל הוגשו רק 3 כתבי אישום נגד מפרי פקודת הבטיחות בעבודה".
לטענתו, "במשך שנים התובעת הראשית במשרד העבודה אינה פועלת להגיש כתבי אישום בגין צווי הבטיחות המועברים אליה, וזאת למרות ביקורת שהוטחה בה בוועדות הכנסת. נוכח המחדל המתמשך בנושא, הפורום למניעת תאונות עבודה קורא לשר העבודה החדש, מאיר כהן, לפעול להקמת יחידת תביעות עצמאית בתוך מינהל הבטיחות בעבודה, שתעסוק אך ורק בהגשת כתבי אישום בגין הפרת צווי הבטיחות. רק הבאתם של מפרי הבטיחות לבתי המשפט תגרום להרתעה הרצויה ושמירה על חיי העובדים".
מחברת דניה נמסר לעניין הדו"וחות: "חברת דניה היא חברת הבנייה והתשתיות הגדולה בישראל. החברה מבצעת עבודות בהיקפים של מיליארדים בשנה, ובכלל כך מנהלת כ-100 אתרים שעוברים מאות ביקורות בשנה, וטוב שכך. מאחר שכמות הביקורות באתרי הקבוצה גדול לעין שיעור מחברות אחרות, המדד אינו מייצג. חוסר נירמול הנתונים לכמות האתרים, היקפי הביצוע, כמות הביקורת וחומרת הצווים מעוות את איכות הנתונים שהוצגו. קבוצת דניה היא מקבוצות הבנייה המובילות בתחום הבטיחות בישראל, המשתפת פעולה עם מינהל הבטיחות באופן שוטף, ותמשיך לעשות כן. דניה תמשיך לעשות הכל לטובת בטיחות עובדיה ותמשיך בגאווה לבנות את הארץ".