דחייה בצמצום מסגרות האשראי: משרד האוצר ויו"ר ועדת הכלכלה בתיאום עם בנק ישראל, גיבשו היום (ה') הסכמות להפחתת הצמצום במסגרות האשראי ולמעשה דחו בשנה את הפחתת המסגרת הנוספת. לפיכך, ההודעות שנשלחו ללקוחות הבנקים על הפחתות האשראי למעשה בטלות. תיקון הצו פורסם הערב להערות הציבור ויובא להצבעה בוועדת הכלכלה של הכנסת כבר בימים הקרובים.
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
במסגרת ההסכמות נקבע כי יוארך בשנה נוספת המתווה שנקבע בשנה שעברה ובכך תימנע הפחתה נוספת של מסגרות האשראי במקביל להמשך התפשטות זן ה"אומיקרון" והשפעתו על המשק הישראלי. כלומר, הבנקים שמהם הופרדו חברות כרטיסי האשראי יחויבו לעמוד בשיעור של 55% מסך המסגרות שהועמדו על ידם לציבור ב-2015, יאסר על הבנקים להפחית את מסגרות האשראי מתחת ל-7,500 שקל ומסגרות מתחת לתקרה של 7,500 שקל לא יילקחו בחשבון בחישוב המסגרות לצמצום.
1 צפייה בגלריה
כרטיסי אשראי
כרטיסי אשראי
כרטיסי אשראי
(צילום: shutterstock)
לאחר דיון שהתקיים בוועדת הכלכלה ביוזמת היו"ר מיכאל ביטון בנושא מסגרות האשראי, דנו צוותי עבודה משותפים על צו לשינוי השיעור והסכומים לעניין צמצום מסגרות האשראי. בהתאם להסכמות, יתוקן לאלתר הצו לשינוי השיעור והסכומים לעניין צמצום מסגרות אשראי לפי סעיף 9(ג) לחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל.
על מנת להסיר את אי-הוודאות בנושא בהמשך, מוצע במסגרת הצו לקבוע מתווה גם לתקופה החל מהשנה הבאה ועד לסיום תקופת הצמצום בחוק, קרי מפברואר 2023 ועד לינואר 2024. במסגרת המתווה, הבנקים שמהם הופרדו חברות כרטיסי האשראי יחויבו לעמוד בשיעור של 51% מסך המסגרות שהועמדו על ידם לציבור ב-2015 כאשר מסגרות מתחת לתקרה של 8,500 שקל לא יילקחו בחשבון בחישוב המסגרות לצמצום, וכן יאסר על הבנקים להפחית את מסגרות האשראי מתחת ל-8,500 שקל.
מתווה זה יאפשר מצד אחד את קידום התחרות וצמצום הריכוזיות בשוק האשראי בישראל בהתאם למטרות החוק ומצד שני יאפשר לבנקים למקד את הצמצום באוכלוסיות בעלות מסגרות אשראי גבוהות תוך הימנעות מפגיעה משמעותית בבעלי מסגרות אשראי נמוכות.
שר האוצר, אביגדור ליברמן: "מתווה זה מראה כי משרד האוצר מחויב להמשך קידום התחרות בשוק הבנקאות ובהכנסת שחקנים חדשים שיוכלו לאתגר את המערכת הבנקאית, תוך שימת לב למצב משקי הבית בזמן התפשטות זן ה'אומיקרון', להגנה על העסקים הקטנים ולאתגרי האוכלוסיות השונות".
יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ מיכאל ביטון: "רבים מאזרחי ישראל נתקלו בתקרת האשראי שצומצמה, בעלי העסקים והעצמאיים דיוחו על קשיים ובעיקר המוחלשים ביותר בחברה סבלו מהצמצום. המתווה שגיבשנו מציג מענה ראוי תוך חשיבה על כלל השיקולים - החל מהתחשבות בלקוח הפרטי ובעסק הקטן וכמובן דואג להגברת התחרות בענף".