הממונה על התחרות פרסמה היום (ראשון) להערות הציבור הודעה מוסכמת על כוונות חיוב במסגרת הסכמות אליהן הגיעה הממונה עם יבואנית המזון ומוצרי הצריכה דיפלומט, לפיהן דיפלומט תשלם יותר מ-9 מיליון שקל לאוצר המדינה, בגין הפרות סעיפים בחוק קידום התחרות בענף המזון, העוסקים בהתערבות בשטחי תצוגה אצל קמעונאים, ובהעברות תשלומים לקמעונאים, שלא כהנחות למוצרים אותם היא מוכרת להם.
בראשית שנת 2022 פתחה הממונה על התחרות בבדיקה רוחבית של כלל ההסכמות הקיימות בין ספקי המזון הגדולים לקמעונאי המזון הגדולים (כפי שמוגדרים ברשימות המפורסמות על-ידי הממונה). הבדיקה התמקדה בהתנהגות הספקים ובחנה את היחסים המסחריים שבין כל אחד מהספקים הגדולים לבין כל אחד מהקמעונאים הגדולים ואת עמידתם בהוראות חוק המזון. לבסוף, הגיעה הממונה להסכמות לפני כשנה עם מרבית הספקים הגדולים שעלה חשש כי הפרו את חוק המזון, ובמסגרתן ספקי המזון שילמו במצטבר מעל 23 מיליון שקל לאוצר המדינה.
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
1 צפייה בגלריה
אוריאו, פיירי וטמפקס
אוריאו, פיירי וטמפקס
מוצרים שמיובאים ע"י דיפלומט: אוריאו, פיירי וטמפקס
(צילומים: סטודיו אסם, טרי גליק)
כמו כן, לאחרונה פורסמו לעיון הציבור הסכמות עם חברת סנו על תשלום עיצום כספי של למעלה מ-16 מיליון שקל, והסכמות עם חברת נטו על תשלום עיצום כספי של למעלה מ-18 מיליון שקל. כעת כאמור מפורסמת ההסכמה עם דיפלומט לעיון הציבור.
לדברי הממונה על התחרות, "העיצומים המוסכמים אליהם הגיעה הממונה עם דיפלומט, בדומה לעיצומים המוסכמים אליהם הגיעה הממונה בעבר עם ספקים גדולים, מאפשרים אכיפה מהירה ויעילה של הוראות חוק המזון, ומגבירים את ההרתעה בענף המזון מפני הפרתן".
נכון להיום הסך הכולל של העיצומים שהוטלו ואלה אשר עומדים לעיון הציבור טרם הטלתם עומד על כ-66 מיליון שקל.