ביהמ"ש המחוזי בירושלים אישר הגשת תביעה ייצוגית נגד דואר ישראל. בבקשה לאישור התביעה נטען כי חברת דואר ישראל מפירה את חובותיה בדין להנגשת המכונות לניהול תורים לשימוש אנשים עם מוגבלות.

השופטת גילה כנפי-שטייניץ קבעה, כי "מדובר בסוגיה בעלת חשיבות חברתית שיש בה כדי להגשים את מטרות החוק ולאפשר לבעלי המוגבלויות לקבל סעד הולם ולממש את זכותם לחיי עצמאות ושוויון. הדברים מקבלים משנה תוקף כאשר מדובר בחברה ממשלתית המספקת שירות חיוני לכלל הציבור".
התובענה הייצוגית הוגשה על ידי עו"ד ראם בן אור, נכה צה"ל המתנייד בכיסא גלגלים. בנובמבר 2017 ביקר בן אור, המיוצג על ידי עוה"ד ניצן הראל ובר נבון, בכמה מסניפי הדואר כדי לקבל שירות, אבל כשביקש לקבל באמצעות המכונות לניהול תורים, גילה כי אלה אינן מונגשות לצרכיו ונבצר ממנו להשתמש בהן.
יצוין, כי בחלק מסניפי הדואר מוצבות כ-600 מכונות אוטומטיות לניהול תורים. כל הפונה לקבלת שירותי הדואר בסניפים אלה נדרש לקבל, באמצעות מכונה זו, תור לשירות בו הוא מעוניין. השימוש במכונה לניהול תורים מנתב את הפונה לעמדת השירות המתאימה מבין העמדות הקיימות בסניף, ולעיתים אף מתריע לפניו כי מיקומו בתור מתקרב.
חברת הדואר טענה כי היא אינה מפירה את הוראות החוק, וכי עד למועד הגשת בקשת האישור הונגשו על ידה מכונות לניהול תורים בשיעור העולה על השיעור הנדרש בהוראות הדין. בסופו של דבר קבעה השופטת כי המבקש הניח תשתית ראייתית מספקת לשלב זה של הדיון.
עוד קבעה השופטת כי אין לקבל את טענות חברת הדואר להעדר עילה אישית של התובע בשל לוויו ע"י מלווה 24 שעות ביממה וכי יש באפשרותו להיעזר בשירותיו. בהקשר זה קבעה השופטת כי "חוק שוויון זכויות נועד לעגן את זכותו של אדם עם מוגבלות לחיות את חייו בעצמאות, בפרטיות ובכבוד, ולקבל שירות נגיש ושוויוני ככל שניתן, ללא תלות בשאלה אם יש לו מלווה".

עורכת הדין ניצן הראלעורכת הדין ניצן הראלצילום: Pierre mikael
עורכת הדין בר נבוןעורכת הדין בר נבוןצילום: Pierre mikael


עוה"ד ניצן הראל ובר נבון: "דואר ישראל התעלם במשך שנים מציבור בעלי המוגבלות, כשרכש מאות מכונות לא נגישות למתן תורים והתנה את מתן השירות בשימוש בהן. אי-הנגשת מכונות זימון התורים כמוה הדרה של ציבור שלם מלהשתמש בשירותי הדואר וסיווגם כציבור סוג ב'".
מדואר ישראל נמסר: "נאמר את דברנו בבית המשפט".