עושים שימוש בדירות שלכם המיועדות למגורים כדירות נופש במסגרת Airbnb? פסק הדין הזה יעניין אתכם. בית המשפט המחוזי בבאר שבע דחה טענה משפטית לפיה נכס שייעודו למגורים בלבד אינו צריך היתר לשימוש חורג לשם השכרה לטווח קצר, כאשר השימוש בפועל הוא למטרת נופש.
החלטת בית המשפט המחוזי בב"ש ניתנה לאחרונה לאחר שדן בערעור על החלטת בית משפט השלום בעיר ממאי האחרון בה דחתה השופטת זהר דולב את בקשות המערערים לבטל צווי הפסקה שיפוטיים.
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
2 צפייה בגלריה
Airbnb
Airbnb
Airbnb
(צילום: AFP)
הצווים ניתנו ביחס לארבעה מגרשים, עליהם בנויות וילות פרטיות במצפה רמון. הוועדה המקומית ביקשה צווים לאסור עבודות במקום, וכן צווים לאסור הפעלת יחידות נופש בניגוד לתוכניות ולהיתרים. מדובר בווילות המושכרות, לעיתים או בדרך כלל, לימים ספורים בכל פעם. בקשת הוועדה המקומית ייחסה לבעלי המקרקעין הפעלה של יחידות נופש, וטענה כי פעילות זו אינה מותרת על פי התוכניות החלות במקום, שכן המקרקעין מיועדים למגורים בלבד.

מגורים או יחידות נופש?

כאמור, לאחר מכן הוגשו בקשות לבטל את צווי ההפסקה. לגבי חלק מהווילות נטען כי אין מדובר בהפעלה עקבית של יחידות נופש, וביחס לכל הווילות נטען כי מדובר בשימוש מותר. הטענה המשפטית של המערערים (בעלי הדירות), היא כי מדובר בהשכרה למטרות מגורים, אמנם לטווח קצר של ימים בודדים, אולם גם השכרה כזו היא למטרות מגורים. לפיכך אין מדובר בשימוש חורג במקרקעין.
בית משפט השלום דחה את הטענה המשפטית. נקבע כי השימוש בבתים להשכרה לימים בודדים בכל פעם היא למעשה הפעלה כיחידות נופש. נקבע כי שימוש במקרקעין כיחידות נופש לא עולה בקנה אחד עם ייעוד המקרקעין למגורים, כפי שנקבע בתוכניות ובהיתרים, ולפיכך, מדובר בשימוש חורג הפוגע באופי האיזור ובצביון המקרקעין.
אחרי פסיקת בית משפט השלום, בעלי הווילות ערערו לבית המשפט המחוזי וטענו כי השימוש העיקרי של משפחות המערערים בווילות המדוברות הוא למגוריהן. נטען כי ביתר הזמן, כ-20% מהזמן, הדירות מושכרות לתקופה קצרה בהסדר העסקי המכונה "Sublet" וזאת באמצעות הפלטפורמה של Airbnb.
בין השאר טענו באמצעות בא כוחם כי אין כל הוראת חוק מפורשת, או כל הסתייגות מפורשת בתוכניות התכנון והבנייה, שמונעות השכרת דירות מגורים לתקופות קצרות מאוד. עוד נטען כי מדובר בבתים שהם בשימוש המערערים עצמם במשך רוב השנה, ורק במיעוט הזמן מושכרים לאחרים. לכן, קשה לראות את השימוש בבתים אלה כשימוש החורג מייעוד המגורים.
2 צפייה בגלריה
מצפה רמון
מצפה רמון
מצפה רמון
(צילום: shutterstock)
מנגד, הוועדה מקומית לתכנון מצפה רמון טענה באמצעות עו"ד ליזה פודגייצקי כי מדובר על שימוש בניגוד לתוכנית, ולפיכך מדובר בשימוש חורג. השופט המחוזי אלון אינפלד דחה את הערעור וקבע כי קביעתו המשפטית של בית משפט השלום, לפיה השימוש בווילות להשכרה למטרות נופש הוא שימוש חורג ואסור - במקומה עומדת.
"לטעמי, זכותו של משתכן לגור ליד שכן, ומכל מקום לא לגור ליד תיירים מתחלפים, היא זכות הראויה להישמע על ידי הרשות, בטרם יינתן אישור לשימוש חורג, אף אם לא תמיד תכריע. אולם, מי שעושה שימוש חורג ללא אישור, גוזל בכך את זכות הטיעון של שכנו", קבע השופט, והוסיף כי "יש להניח כי פסיקת בתי המשפט מפעם לפעם וממקרה למקרה, תביא במשך הזמן להיווצרות תקדימים בהם תובאנה אינדיקציות שימושיות להבחין בין שימוש למגורים לבין שימוש אחר, שניתן לקבוע כי הוא שימוש חורג. תקדימים אלה, ככל תחום אחר במשפט, יסייעו לאזרח לדעת המותר והאסור, לרשויות האכיפה לדעת אימתי נכון לנקוט בצעדי אכיפה, ולבתי המשפט להכריע במקרה של מחלוקת. תקדימים, אשר יכריעו במקרים גבוליים משני הצדדים, יצמצמו את השטח הגבולי במשך הזמן. כך, בעתיד, ייתכן שניתן יהיה להעמיד לדין פלילי בגין שימוש חורג, אם יהיה בכך עניין לציבור, גם במקרים שהיום אולי נראים גבוליים..".
לבסוף קבע השופט כי "רשאים המערערים לבקש היתר לשימוש חורג, כפי שראוי היה שיעשו מלכתחילה. ייתכן שהרשות תגיע למסקנה כי ניתן וראוי להתיר הפעילות למרות הקושי לשכנים, לאחר שתינתן גם לשכנים זכות טיעון בעניין זה. ייתכן גם שתחליט שלא. ההחלטה היא של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה".