רשות המסים פתחה את המערכת להגשת תביעות מקוונות לפיצויים לעסקים עבור נזק עקיף כתוצאה ממלחמת "חרבות ברזל", יותר מ-40 ימים לאחר תחילת הלחימה. מדובר במערכת שדרכה יוכלו כלל העסקים בישראל להגיש תביעה לפיצויים בגין נזק עקיף, בכל מסלולי הפיצוי השונים שמציעה המדינה, ובהתאמה למיקום העסק ומידת הפגיעה של הלחימה במחזור העסקאות.
המערכת נותנת מענה לשלוש קבוצות אוכלוסייה, לפי מיקום העסק: לעסקים בכל הארץ ניתנת אפשרות להגיש בקשה במסלול "הוצאה מזכה", בהתאם למתווה שאושר על ידי מליאת הכנסת ב-9 בנובמבר, לעסקים הממוקמים ביישובים שהוגדרו בתקנות שאושרו על ידי ועדת הכספים ב-15 בנובמבר ניתנת האפשרות לבחור בין שלושה מסלולים ירוקים המציעים פיצוי מוגדל לבין מסלול "הוצאה מזכה". לעסקים הממוקמים ביישובי ספר, לפי הגדרתם בחוק מס רכוש וקרן הפיצויים, ניתנת האפשרות לבחור בין מסלול אדום המאפשר קבלת פיצוי מלא לשאר המסלולים.
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
2 צפייה בגלריה
רשות המיסים 1.8.23
רשות המיסים 1.8.23
רשות המיסים
(צילום: יובל חן)
על מנת שהמערכת תוכל לחשב את גובה הפיצויים בהתאמה למידת הפגיעה בעסק, יש להגיש דוח תקופתי למע"מ בגין החודשים שעבורם נדרשים הפיצויים, ודוח ניכויים ככל שמבקשים פיצויים בגין הוצאות שכר, לפני הגשת תביעה במערכת.

להלן עיקרי המסלולים:

מסלול "הוצאה מזכה": מסלול זה תקף לחודשים אוקטובר-נובמבר 2023, ובו יפוצו עסקים בכל רחבי הארץ שמחזור הפעילות שלהם הוא 12 אלף שקלים עד 400 מיליון שקלים, וקיימת ירידה במחזור של מעל ל-25% לדיווח חד חודשי, או 12.5% לדיווח דו חודשי בחודשים אוקטובר ו/או נובמבר 2023.
מסלול ירוק - שכר: במסלול זה יפוצו עסקים ביישובים הכלולים ברשימה שבתקנות בסכום קצוב של 520 שקלים ליום, בגין כל עובד שנעדר ממקום העבודה בתקופה שבין ה-7 ל-31 באוקטובר 2023, מסיבות שצוינו בתקנות, לרבות משום שפונה מביתו בהחלטת ממשלה.
מסלול ירוק - מחזורים: במסלול זה יפוצו עסקים ביישובים הכלולים ברשימה שבתקנות, בהתאם לירידת המחזורים באוקטובר 2023 לעומת התקופה המקבילה ב-2022, עד תקרת פיצוי של 2,500,000 שקלים למפוצה.
מסלול חקלאות: עבור חקלאים בטווח של עד 20 ק"מ מגבול רצועת עזה נקבע מסלול הדומה במהותו למסלול יישובי ספר. עבור חקלאים בטווח של 40-20 ק"מ מגבול רצועת עזה נקבע מסלול המבוסס על אובדן תפוקה לעובד בחודש אוקטובר 2023. במסלול זה יש תקרה של 3 מיליון שקלים למפוצה.
מסלול אדום: מסלול זה מאפשר לעסקים ביישובי ספר לקבל פיצוי מלא בגין אובדן הכנסה או הפסד שנגרם להם כתוצאה מנזקי מלחמה או פעולות איבה, בכפוף לעמידה בכל התנאים והדרישות המפורטות בחוק, בתקנות ובפסיקה.
תביעות במסלול "הוצאה מזכה" ובמסלולים הירוקים, אשר אינן מצריכות בדיקה מדוקדקת, ייענו תוך מספר ימי עסקים.

ביטוח לאומי: 11 אלף מפונים לבתי המלון ביקשו גם מענק אכלוס

בתוך כך, למעלה מ-70 אלף זכאים אמורים סוף סוף לקבל מענק האכלוס למפונים ביום רביעי הקרוב. מדובר במענקים עבור מי שאינם שוהים בבתי מלון, אשר יקבלו 200 שקל למבוגר ו-100 שקל לילד לכל יום.
2 צפייה בגלריה
תושבים מחכים לפינוי בקריית שמונה
תושבים מחכים לפינוי בקריית שמונה
תושבים מפונים מקריית שמונה
(צילום: Jalaa MAREY / AFP)
בסוף השבוע העביר משרד התיירות לביטוח הלאומי רשימה ובה כ-78 אלף שוהים בבתי המלון שהמדינה מממנת להם את השהיה בהם. במהלך סוף השבוע הביטוח הלאומי הקדיש את הזמן להצליב ולטייב את הרשימות הללו מול ההצהרות שהתקבלו במערכת באתר הביטוח הלאומי. עד כה נמצא כי מעל ל-13 אלף רשומות שהגיעו לביטוח הלאומי היו שגויות ובלתי ניתנות לזיהוי, והביטוח הלאומי יעבירם לבדיקת חוזרת במשרד התיירות.
כמו כן, נמצא כי 11 אלף מפונים שהו בבית מלון ובמקביל ביקשו מענק אכלוס. הביטוח הלאומי ימשיך ביממה הקרובה בבדיקת הנתונים של אוכלוסייה זו, ובדיקה אם חלקם שהו מחוץ למלון בחלק מהתקופה המדוברת. בביטוח הלאומי ציינו כי ישנם אנשים מתוך ה-11 אלף ששהו במלון, אך לא לתקופה רצופה אלא בחלקיות מסוימת - והם יהיו זכאים על התקופה שבה שהו מחוץ למלון. ההערכה כעת היא כי למעלה מ-70 אלף מפונים יקבלו את מענק האכלוס לאחר כל ההצלבות.