תקרת דמי הניהול שישלמו פנסיונרים מקבלי קצבת זקנה בפוליסות ביטוח מנהלים וקרנות הפנסיה, תרד ותעמוד על לא יותר מ-0.3%, במקום 0.5%. כך אישרה היום (ג') ועדת הכספים. זאת בדומה לתקרה שכבר נקבעה לקרנות ברירת המחדל שזכו במכרז של משרד האוצר.
טיוטת התיקון פורסמה כבר לפני שנה, ולפני יותר משנתיים הממונה על שוק ההון הבטיח לקדם אותו. בזמן הזה המשיכו לשלם פורשים רבים את השיעור הגבוה.
1 צפייה בגלריה
קופה פנסיונית
קופה פנסיונית
קופה פנסיונית
(צילום: Shutterstock)
מדובר על מקבלי קצבה בפעם הראשונה, החל מ-1 בפברואר 2022 - גם במוטבים ושאירים של מקבלי הקצבה.
נכון להיום, בקרן פנסיה מקיפה ניתן לגבות עד 0.5% מהסכום הכולל שנצבר ועד 6% מההפקדות החודשיות. אם הגוף הפנסיוני גובה דמי ניהול גבוהים מהתקרה, ניתן להגיש נגדו תלונה לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
לפי האוצר, מרבית העמיתים אינם משלמים את דמי הניהול המקסימליים הקבועים בתקנות ודמי הניהול הממוצעים בפנסיה עומדים כיום על שיעור של כ-1.95% מההפקדות ועל שיעור של כ-0.2% מהצבירה.
עם זאת, שינוי זה טרם קיבל ביטוי משמעותי כמצופה גם בדמי הניהול המשולמים על ידי פנסיונרים, שרובם עדיין משלמים את דמי הניהול המקסימליים. מטרת מהלך זה היא להביא שינוי והנחה משמעותית מובטחת גם עבור ציבור הפנסיונרים בישראל.
במהלך הדיון בוועדת הכספים עלתה שאלה לעניין תיקון המצב רטרואקטיבית, גם לעניין מקבלי קצבה שכבר פרשו, ועלה כי יתכנו בעיות משפטיות שעלולות להוביל לפגיעה בתנאים אחרים של החוסכים במקרה של פתיחת ההסכמים הקיימים. יו"ר הוועדה, ח"כ אלכס קושניר, הורה לרשות שוק ההון להגיש לוועדה את חוות דעתה המשפטית בנושא, כאשר הסוגיה תיבחן ע"י הייעוץ המשפטי לוועדה, ויבחנו הצעדים האפשריים.
באיגוד חברות הביטוח ביקשו להחיל את התיקון רק מהרבעון השני של השנה לצורכי הערכות, אך יו"ר הוועדה סירב לכך. לצד זאת, נוכח כך שחודש ינואר כבר נפתח ולצורך הערכות חברות הביטוח, יחולו התקנות החל מחודש פברואר.
לדברי היו"ר קושניר, "אנחנו עושים צעד מאוד חשוב – הגדלה ב-2% של קצבאות הפורשים, אני מברך את העוסקים בצעד – רשות שוק ההון ושר האוצר. אני מבקש את עמדת הרשות כאמור לעניין החוסכים שכבר פרשו, ונבקש לבחון את שינוי המצב גם לעניינם".