נוהל חדש לטיפול בילד או מורה שנדבק בקורונה בגן ובבית הספר: משרד הבריאות הפיץ השבוע מסמך הנחיות חדש המרכז את כלל ההנחיות לטיפול בילד ובאיש צוות הוראה שהתגלה כחולה מאומת, כיצד מתנהל הטיפול בו, בבני משפחתו ובאלה שנחשפו אליו.
עם קבלת ההודעה על החולה המאומת מגורם מוסמך, מחולה מאומת או הורה של חולה מאומת, צוות המוסד ירחיק ממקום הפעילות את החולה. אם מדובר בקטין, תבוצע ההרחקה בתיאום עם האחראי על הקטין או עם האפוטרופוס. עד לפינויו, עליו לשהות במקום מבודד ונפרד משאר השוהים במוסד, בהתחשבות בגילו ובמצבו.
בכל מקרה, על פי ההנחיות, אין לעזוב את המוסד בתחבורה ציבורית או במונית. במקביל, המנהל צריך להודיע על כך לרשות המקומית, ללשכת הבריאות המחוזית ולמשרד החינוך.
מנהל המוסד יתבקש להעביר מידע על כל התלמידים וצוות המוסד ששהו עם החולה בכיתה או בקפסולה, הקבצה, שיעור מקצועי או כל צורה אחרת של שיעור פרונטלי בזמן הלימודים במוסד, וככל הידוע – מי ישב ליד הילד בשיעור, מי ישב בשורה לפניו ובשורה מאחוריו. בנוסף, יאסוף המנהל מידע על כל התלמידים אשר אכלו יחד עם החולה המאומת, משום שבזמן האכילה מוסרת מסכת הפנים וגוברת סכנת ההדבקה.
תלמידים עם מסכות בבית ספר ברחובותתלמידים עם מסכות בבית ספר ברחובות
לבדוק ליד מי הילדים ישבו מהלך השיעורים
(צילום: רויטרס)
עוד מצוין בהנחיות כי המנהל יעביר מידע על כל מי שנסע עם החולה באותה ההסעה, מי שייך לקבוצת הצהרון של הילד או בכל פעילות אחרת בה התקיימה שהייה של פחות משני מטרים ויותר מ-15 דקות במצטבר או בעת אכילה ושתייה ביחד או מגע פיזי כמו חיבוק או לחיצת יד.
אלו שיתבררו שחשודים בחשיפה לחולה המאומת, יוגדרו כ"נדבקים חשודים" לשבעה ימים אחורה ממועד תוצאת הבדיקה החיובית לקורונה של הנדבק. כלומר, אם ילד קיבל תוצאה חיובית היום, כל אלה שבאו עמו במגע בשבוע האחרון ממועד התשובה החיובית – יוגדרו כחשודים להדבקה ויעברו חקירה אפידמיולוגית.
אם החקירה תמצא כי אכן היו עם החולה במגע, הם יוכנסו לבידוד עד חלוף 14 יום מרגע המגע האחרון. ברשימה נמצאים גם בני משפחתו של הילד או המורה שנחשף.
אם אחד מהם יפתח סימפטומים, עליו לפנות לקופת החולים לביצוע הזמנת בדיקה. חולה חשוד או שבבידוד - אינו רשאי לבקר במרפאה ללא תיאום מראש. בכל מקרה, גם לאחר שבוצעה בדיקה לקורונה ותוצאת הבדיקה שלילית, יש להשלים את מלוא תקופת הבידוד.
מנהלי המוסד החינוכי יתבקשו להיות עירניים להופעת תסמיני המחלה בקרב שאר התלמידים והצוות, ואם מישהו מהם מפתח תסמינים, הוא יורחק משאר התלמידים ויפונה מהמוסד.

מי ייכנס לבידוד בעקבות חשיפה בבית הספר:

הנחיות בידודהנחיות בידוד
הנחיות בידוד

בידוד ביתי לילדים

בתוך כך, ילד שהתגלה כמאומת קורונה בבדיקה שבוצעה לו, אם בשל הופעת תסמינים או לאחר שנחשף לחולה אחר, יישאר כמובן בבידוד. רשימת המגעים שהיו בקרבת הילד, ילדים ואנשי הוראה, יועברו למשרד הבריאות לצורך חקירה אפידמיולוגית, ואלו שאכן נמצאו חשודים שהיו במגע קרוב – יועברו גם הם לבידוד למשך 14 ימים.
לבידוד ייכנסו גם בני הבית של ילד שנמצא חולה מאומת. במקרים פרטניים, שבהם יכול מי שנחשף לחולה להישאר בבידוד מוחלט מבני ביתו, עשוי מוקד הקורונה במשרד הבריאות לפטור מבידוד את שאר בני ביתו על פי פנייה פרטנית.