משרד התקשורת מתערב לראשונה בפעילותה של ועדת הרבנים לענייני תקשורת, ומגביל את חסימות הקווים בטלפונים הכשרים. בהמשך לשימוע שנערך לחברות הסלולר, החליט השר, יועז הנדל, כי הן יחוייבו לנמק בתוך 24 שעות כל חסימת קווים בפני הציבור החרדי, ובנוסף ייאסר עליהן לחסום התקשרות למוקדי חירום ומצוקה, למשרדי ממשלה ולגופי שלטון.
<< הכול על העולם היהודי - בפייסבוק של ערוץ היהדות. היכנסו >>
ההתערבות באה בעקבות טענות כי ועדת הרבנים, שלה מחוייבות חברות הסלולר, חוסמת קווים ממניעים פוליטיים פנים-חרדיים ומשיקולים זרים אחרים, שאינם קשורים לכשרות התכנים. ההחלטה לגבי איסור החסימה תיכנס לתוקף בתוך שלושה שבועות, וההחלטה בנוגע לשקיפות ולהנגשה - בתוך שלושה חודשים.

"אסור שיהיו מרחבי כאוס"

הנדל אימץ את המלצות הדרג המקצועי, והחליט לעדכן את רישיונות חברות הסלולר בהתאם לאסדרה החדשה שנקבעה, במטרה למנוע פגיעה אפשרית במשתמשי הטלפונים הכשרים. היא תחייב את החברות לאפשר גישה חופשית למוקדי חירום, מצוקה, רווחה ומספרים ממשלתיים, לפעול בשקיפות באתר האינטרנט שלהן ולהנגיש את המספרים החסומים.
חברות הסלולר לא יורשו לחסום את מספרי הטלפון של מוקדי חירום, מצוקה ורווחה ארציים (מספרים של 3 ו-4 ספרות), וכן מספרי טלפון אשר הוקצו למדינה ומוסדותיה. כן יידרשו לייצר שקיפות במספרים החסומים, בשמירה ובתיעוד של בקשות החסימה עבור כל מספר שנחסם, כולל נימוק סיבת החסימה, למשך כל תקופת החסימה ושנה לאחר שהוסרה. הן אף יחוייבו להנגיש באתר האינטרנט שלהן את המספרים שנחסמו, כולל את שם הגורם החוסם ואת תאריך החסימה.
החברה תפרסם רשימה של עמותות ותאגידים חסומים, בעוד אנשים פרטיים יוכלו לפנות לחברת הסלולר ולקבל מידע אם הם חסומים ומהי סיבת החסימה. כל מנוי שנחסם יוכל לפנות לשירות הלקוחות של חברת הסלולר שאליה הוא מנוי, ולבדוק האם נחסם ואת סיבת החסימה. על החברה לספק מענה לפנייה בתוך יום עבודה.
שר התקשורת, יועז הנדל, הסביר כי "הנפגעים העיקריים מהאופן שבו פועלים הקווים הכשרים הם הציבור החרדי, שמשלם יותר, מקבל פחות ונתון לחסימות שרירותיות. במדינת ישראל אסור שיהיו מרחבי כאוס".
הוא הוסיף כי "ההחלטה היום מחייבת שקיפות מלאה מצד החברות על חסימת טלפונים, ותיאסר חסימה של קווים ממשלתיים ומוקדי חירום והצלה. כמו כן, השקיפות תמגר את השיקולים הלא עניינים שליוו עד עכשיו את מנגנון החסימות. אני תקווה כי יהיה בכך די כדי להסדיר את התחום. אם לא כך, תתווסף רגולציה נוספת".
מנהלת המחלקה המשפטית בתנועה הרפורמית שמייצגת את ארגוני הלהט"ב שקוויהם נחסמו בעתירה לבג"צ שדורשת את הפסקת החסימות ב"קווים הכשרים", עו"ד אורלי ארז לחובסקי: "בשוק הקווים הכשרים שולטת ועדת הרבנים לענייני תקשורת שחוסמת בפראות, בבריונות ובשרירותיות מאות אלפי קווים בניגוד לחוק ולתנאי הרישיון של חברות הסלולר, ותוך פגיעה קשה בזכויות של צרכני הסלולר והגופים הנחסמים כאחד".
לדבריה, "האיסור על חסימת קווי חירום ומצוקה מקוצרים הוא צעד בכיוון הנכון, אך הוא רחוק מלהיות מספק. הוועדה תוכל להמשיך לחסום קווים שאינם קווים מקוצרים על פי שיקול דעתה והחובה לפרסם את דבר החסימה מבלי לאסור על החסימה לא פותרת את הבעיה החמורה".
עוד הוסיפה: "יש לקוות שבג"ץ יורה לשר התקשורת לנקוט צעדים נוספים כנגד החסימות וכן יורה על ביטול האיסור לנייד מספרים כשרים - שתי סוגיות שהועלו בעתירה שהגשנו לפני מספר שבועות בשם ארגוני להט"ב שקווי הסיוע שלהם היו חסומים ויישארו חסומים גם לאחר ההחלטה האחרונה של שר התקשורת הנדל".