תחקיר ynet שהוביל לחשיפת הפרשה

לפני כשבועיים שב לתפקידו סגן מפקד מרחב ירושלים במד"א, אבי חובב, אף שמיוחס לו כתב חשדות חמור בפרשת בדיקות הקורונה הפיראטיות שנחשפה בתחקיר ynet.
אחרי הליך משפטי סביב הבקשה להאריך את הרחקתו ממד"א, שכלל בקשה לבית המשפט השלום שנדחתה, דחתה היום (שני) שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים דנה כהן-לקח את ערעור המשטרה והפרקליטות. בכך, הכשירה למעשה את המשך עבודתו של חובב בתפקידו כסגן מנהל המרחב - למעט עיסוק בבדיקות הקורונה.
מוקדם יותר העבירה פרקליטות מחוז ירושלים לחובב את כתב החשדות בעניינו, שאמור להוביל לכתב אישום בכפוף לשימוע. בין היתר הוא כולל עבירות של קבלת שוחד, מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה, גניבה, מעשה העלול להפיץ מחלה בנסיבות מחמירות, השמדת ראייה ושיבוש מהלכי משפט.
"במועד לא ידוע גמלה בלבו החלטה ליצור מערך של ביצוע דגימות פרטיות לנגיף הקורונה בתמורה לקבלת תשלום, זאת בלא שגילה לממונים עליו ובלא שקיבל מהם אישור", נכתב במסמך של הפרקליטות.
חובב בהארכת מעצר בבית המשפט באוקטובר
(צילום: גיל יוחנן)

חובב חשוד שביצע את כל העבירות לכאורה בהיותו עובד ציבור, תוך שהוא מנצל את תפקידו הבכיר במד"א, את מעמדו, וכן את סמכותו המקצועית והניהולית, כאשר הוא ביקש וקיבל לכיסו סכומי כסף המצטברים לעשרות אלפי שקלים בעד פעולות הקשורות במילוי תפקידו במד"א ירושלים. מעשיו אלו של חובב, כך טוענים בפרקליטות, בוצעו תוך ניצול עובדי מד"א הכפופים לו, בכללם עובדים זוטרים ומתנדבים במד"א הנתונים למרותו, וכן כלפי גורמים נוספים - כאשר את כל אלו גייס החשוד ל"מיזם העברייני" שאותו יצר והפעיל.

מדבקות רשמיות לבדיקות גנובות

לפי כתב החשודות, בעת שחובב שימש כעובד ציבור בתפקיד סגן מנהל מרחב מד"א ירושלים, הוא ניצל את תפקידו ומעמדו כאחראי לביצוע בדיקות קורונה. בגל הראשון של המגפה קיבל מד"א את מרבית ההפניות לביצוע בדיקות, ואילו במהלך הגל השני - קופות החולים קיבלו את מרבית ההפניות לבדיקות שבוצעו במרביתן בידי מד"א.
כתב החשדות מפרט כי הבדיקות הפרטיות הללו הוזמנו על ידי הנדגמים ממניעים שונים, אולם הן אפשרו לנדגמים לבצע בדיקה אף שלא עמדו בקריטריונים לקבלתה בתוך פרק זמן קצר - ובחלק מהמקרים אף מבלי שתוצאות הבדיקה ידווחו למשרד הבריאות כך שלא יחויבו במגבלות הנובעות מתוצאה חיובית.
1 צפייה בגלריה
הארכת מעצר לאבי חובב ומתנדבי מד"א
הארכת מעצר לאבי חובב ומתנדבי מד"א
חובב בבית המשפט באוקטובר. הנדגמים היו יכולים לקבל בדיקה חיובית - בלי להידרש לבידוד
(צילום: שלו שלום)
לצורך קידום מערך זה של בדיקות פרטיות תמורת תשלום, נטען, פעל חובב לפי החשד באמצעות המתנדבים מוטי אפללו, אוהביה שרעבי ודוד זבולוני. חובב חשוד שנהג להעביר לאפללו פרטי נדגמים - וזה היה מבצע את הדגימות בעצמו או באמצעות אחר. את התמורה הכספית שקיבל אפללו מהנדגמים בעבור הדגימות, הם חלקו ביניהם. בדיקות פרטיות אלו נדגמו באמצעות ערכות דגימה של מד"א שנגנבו בידי אפללו בהוראתו של חובב.
כמו כן, לפי הפרקליטות הוצג לנדגמים מצג שווא שלפיו הבדיקות נעשות כחלק משירות הבדיקות המקובל מטעם מד"א והן מועברות כדין למעבדות תקינות. בהמשך, הוכנסו הדגימות הפרטיות ל'דרייב אין' של מד"א, על מנת שהן יועברו למעבדות המורשות באמצעות מד"א לצורך קבלת תוצאה. זאת, מבלי לקבל היתר או הרשאה ממד"א לנהוג באופן זה, וכאשר הוא מציג מצג שווא כלפי מד"א כי דגימות הדרייב אין שנלקחו באופן פרטי אושרו בנוהל הרגיל.
לצורך הכנסת הדגימות הפרטיות לתוך הדרייב אין של מד"א, נהג אפללו על פי החשד לעשות שימוש במערכות של מד"א וכן הוציא מדבקות עם פרטי הנדגמים, על מנת שדגימות אלו יועברו למעבדות המורשות על ידי משרד הבריאות. בעבור הדגימות הפרטיות אותן גבה אפללו סכומים שבין 500 ל-1,250 שקלים לדגימה. בכספים אלו חלקו אפללו וחובב.

הבדיקות האנונימיות והמעבדה ברמאללה

במקרים אחרים שבהם נדגמים חפצו בבדיקות אנונימיות, שתוצאותיהן לא ידווחו למאגר הנתונים של משרד הבריאות, נחשד חובב כי הפעיל את מתנדבים שביצעו את הדגימות תמורת תשלום. דגימות אלו מערכו באמצעות ערכות דגימה של מד"א שנגנבו מהארגון בהוראתו של חובב. לאחר מכן העבירו המתנדבים שרעבי וזבולוני, בהוראתו של החשוד, את הדגימות לצורך קבלת תוצאה למעבדת "מדיקר" הממוקמת ברמאללה - שאינה מאושרת על ידי משרד הבריאות ועל כן תוצאות הדגימות הניתנות על ידה אינן מדווחות. זאת כאשר החשודים מציגים מצג שווא בפני הנדגמים שלפיו מדובר במעבדה תקנית ומאושרת.
כך נוצר על פי החשד מסלול עוקף לחובת הדיווח של הדגימה, בעוד שאם היא חיובית - היא אינה מדווחת למשרד הבריאות, לא מבוצעת חקירה אפידמיולוגית והנדגם אינו נדרש להיכנס לבידוד ויכול להמשיך להסתובב חופשי ובכך לסכן את הציבור.
עבור ביצוע הבדיקות האנונימיות נהגו שרעבי וזבולוני לגבות כ-500 שקלים, כך לפי כתב החשדות, ומתוך סכומים אלו העבירו למעבדה סכום של 180 שקלים לבדיקה ובשאר התחלקו.
את העסקה עם המעבדה ברמאללה סגר חובב לפי הפרקליטות כאשר נפגש עם יועץ ומנהל מעבדה גנטית של המעבדה במקום. המעבדה קיבלה אישור ממשרד הבריאות הפלסטיני לערוך בדיקות לנגיף הקורונה, אך לא אושרה על ידי משרד הבריאות.
בכתב החשדות מתואר עוד כי בפגישה הציג עצמו חובב כגורם בכיר במד"א וטען בכזב כי קיים מיזם של שיתופי פעולה עם חברות תעופה. במסגרת "המיזם", כחלק ממחיר כרטיס הטיסה שאדם רוכש, תיכלל בדיקה לנגיף הקורונה ובאפשרותו להעביר למעבדה ברמאללה דגימות רבות לביצוע בדיקה. בפגישה סוכם כי התשלום שיועבר למעבדה עבור כל דגימה הוא כאמור 180 שקלים - שאותם העביר לנציג המעבדה במחסום בא-זעים.
בעקבות הסיכום ומצג השווא מול המעבדה ברמאללה, כך טוענת הפרקליטות, סוכם כי את הדגימות הפרטיות יעבירו שרעבי וזבולוני לנציג המעבדה במקום וכי בתשלום שיתקבל עבור הדגימות הפרטיות שיבצע שרעבי - הכסף יחולק בינו לבין חובב. התשלום שיתקבל עבור הדגימות הפרטיות שיבצע זבולוני יועבר במלואו לחובב.
בהמשך, לפי כתב החשדות, פנה חובב אל שרעבי בכמה הזדמנויות ושלח אותו לבצע בדיקות קורונה פרטיות תמורת תשלום, וכן הורה לו להעביר את הדגימות למעבדה ברמאללה. חובב העביר לשרעבי את פרטי הנדגמים, הנחה את שרעבי לקחת לצורך ביצוע הדגימות הפרטיות ציוד של מד"א, ציוד אשר נגנב על ידי שרעבי בהוראת החשוד, וכן הנחה את שרעבי בדבר הסכומים אותם עליו לגבות מן הנדגמים.
באחד מהמקרים פנה מנהל מפעל לייצור גבינות אל חובב על מנת לערוך דגימות קורונה פרטיות ל-25 מעובדיו. סוכם כי שרעבי יגיע למפעל ויערוך את הדגימות הפרטיות המבוקשות.
הפרקליטות מתארת בכתב החשדות כי עבור ביצוע הדגימות נקבע תשלום של 400 שקלים לדגימה, ובסך הכול תשלום של 10,000 שקלים. לאחר ביצוע הדגימות הפרטיות, ביקש שרעבי לגבות את התשלום עבור הדגימות הפרטיות, אך מנהל המפעל הודיע כי הוא זקוק לחשבונית עבור התשלום. שרעבי העביר למנהל קישור לאתר של ארגון "הצלה ללא גבולות" והנחה אותו לבצע את התשלום עבור הדגימות באמצעות הלינק כתרומה לארגון.

אירוע האמבולנס והשמדת הראיות

עוד לפי החשדות המפורטים, בחודשים מרץ עד יוני פנתה אל אפללו משפחה שהגיעה לארץ מחו"ל כדי לקבור קרוב משפחה בישראל. לצורך כך, פנה אפללו אל חובב אשר אישר את העברת המשפחה באמבולנס מחיצה של מד"א, בעבור תשלום. חובב הנחה את אפללו לגבות מהמשפחה סכום של 2,700 שקלים, כאשר הסכום אותו מותר לגבות על פי מחירון מד"א הוא 1,700 בלבד. אפללו גבה במרמה מהמשפחה סכום של 2,700 שקלים במזומן, ובהפרש הוא התחלק עם חובב. לאחר מכן חובב אף איים על אפללו באומרו כי אם הסיפור ייצא החוצה - "אוי ואבוי, אתה לא מכיר אותי ואתה לא שמעת עליי".
ב-25 בספטמבר נחשף ב-ynet תחקיר ביצוע בדיקות קורונה פיראטיות על ידי מתנדבי מד"א. בעקבות פרסום התחקיר, טוענת הפרקליטות, במטרה לטשטש ולהסתיר את מעורבותו, 'פרמט' חובב את מכשיר הטלפון הנייד שלו ומחק התכתבויות רבות עם המעורבים ובהם שרעבי, זבולוני ואפללו.
עורך הדין ירון קוסטליץ, פרקליטו של חובב, מסר בתגובה: "אבי חובב הוא איש מקצוע מעולה, אשר החל את דרכו במד"א לפני 20 שנים, ומאז כל השנים פעל במסירות נפש ובהצלחה רבה. אבי חובב הקים את מערך הקורונה במד"א, יש מאין. אין בחשדות המיוחסים לו כל ממש, ואנו משוכנעים ומאמינים שנצליח לשכנע את הפרקליטות בשימוע כי אין מקום להגיש נגדו כתב אישום. לא בכדי הורו הן בית משפט השלום והן בית המשפט המחוזי כי חובב יכול לשוב לעבודתו במד"א, ולהמשיך ולעסוק בפעילותו החשובה".