4 צפייה בגלריה
יאיר לפיד ונפתלי בנט לאחר חתימת ההסכם להרכבת ממשלה חדשה
יאיר לפיד ונפתלי בנט לאחר חתימת ההסכם להרכבת ממשלה חדשה
יאיר לפיד ונפתלי בנט לאחר חתימת ההסכם להרכבת ממשלה חדשה
קצת יותר מ-48 שעות לפני טקס ההשבעה של הממשלה הבאה חתמו יאיר לפיד ונפתלי בנט על כל ההסכמים עם השותפות החדשות בקואליציה, ופרסמו בצהרי שישי את ההסכם המלא בין המפלגות. רע"מ של מנסור עבאס לא חתומה על קווי היסוד, ולמעשה תצביע בעד הקמת הממשלה ורק לאחר מכן תצטרף אליה.

הנוסח המלא של ההסכם בין יש עתיד לימינה

"הואיל ומדינת ישראל נקלעה למשבר פוליטי חריף ולחוסר יציבות שלטוני קשה מזה כשנתיים, והואיל והיציאה ממשבר הקורונה מעמידה את המשק הישראל בפני אתגרים כלכליים יוצאי דופן בהיקפם ובמורכבותם הדורשים הקמת ממשלה מתפקדת לאלתר, החליטו יושב ראש ימינה, חבר הכנסת נפתלי בנט (להלן - "ראש הממשלה") יושב ראש יש עתיד, חבר הכנסת יאיר לפיד (להלן - "ראש הממשלה החלופי"), על הקמת ממשלת אחדות.
אבטחה סביב ביתו של נפתלי בנט, יומיים לפני השבעתו לראשות הממשלה
(צילום: ליהי קרופניק)

"ממשלת האחדות שתקום תתמקד בפעולותיה בתחום האזרחי והכלכלי, וזאת על מנת לשפר את רווחתם של אזרחי ישראל המנויים על כלל הקבוצות והמגזרים, ותביא בתוך זמן קצר מיום כינונה לאישור של תקציב המדינה לשנים הקרובות. ממשלת האחדות תתמקד בנושאים הרבים המשותפים לכלל אזרחי המדינה בתחום הביטחון, הבריאות והכלכלה. הממשלה תפעל לאיחוי השסעים בין רכיביה השונים של החברה הישראלית, ולחיזוק יסודותיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית וברוח מגילת העצמאות ותוביל תוכניות שונות שתכליתן להוציא את מדינת ישראל מהמשבר הכלכלי אליו נקלעה, יחד עם שאר מדינות העולם. לפיכך הוסכם בין הצדדים כי ממשלת האחדות תיכון על בסיס העקרונות הבאים:
1. תוקם ממשלת אחדות היא הממשלה ה-35 (להלן: "הממשלה") בראשות ח"כ נפתלי בנט וח"כ יאיר לפיד. הממשלה תיכון כממשלת חילופים כאמור בסעיף 13א לחוק יסוד: הממשלה.
2. סיעות ימינה ותקווה חדשה יהיו חלק מ"גוש ימינה" והשרים וסגני השרים מטעמו יהיו בעלי זיקה לראש הממשלה. סיעות יש עתיד, כחול לבן, העבודה, ישראל ביתנו ומרצ יהיו חלק מ"גוש יש עתיד" והשרים וסגני השרים מטעמו יהיו בעלי זיקה לראש הממשלה החלופי. לעניין הסכם זה, "זיקה" - כמשמעה בסעיף 13א(ה) לחוק יסוד: הממשלה.
3. כל אחת מהסיעות האמורות לעיל, רע"מ, וכל סיעה נוספת אשר תצטרף לאחד משני הגושים לאחר כינון הממשלה, תהיה מחויבת להוראותיו של הסכם זה (להלן: "הסכם היסוד"), ולקווי היסוד של הממשלה המצורפים להסכם זה כנספח א'. כלל שתהיה סתירה בין הסכם היסוד להסכמים עם יתר הסיעות יגברו הוראותיו של הסכם היסוד.
4. מועד החילופים הקבוע בסעיף 13א(ה)(2) לחוק יסוד: הממשלה יהיה ביום 27.8.2023 עד למועד לזה יכהן חבר הכנסת נפתלי בנט כראש הממשלה וחבר הכנסת יאיר לפיד כראש הממשלה החלופי. החל ממועד זה תיפסק כהונת ראש הממשלה וראש הממשלה החלופי יחל בכהונתו כראש הממשלה. במועד זה, ובד בבד, יחל נפתלי בנט בכהונתו כראש הממשלה החלופי.
4 צפייה בגלריה
משרד ראש הממשלה
משרד ראש הממשלה
בנט ולפיד אמורים להתחלף בתפקיד ראש הממשלה ב-27 באוגוסט 2023. בניין משרד ראש הממשלה בירושלים
(צילום: גיל יוחנן)
5. בסמוך ובהקדם האפשר לאחר השבעת הממשלה תאשר הממשלה את תקנון עבודתה המצורף כנספח ב' להסכם זה.
6. הממשלה, לפי החלטת ראש הממשלה וראש הממשלה החלופי, תתמוך בצירופן של סיעות נוספות לקואליציה.
7. בכל הנוגע להצבעה בישיבות ממשלה יהיה כוח ההצבעה של כלל השרים בעלי הזיקה לראש הממשלה שווה לכוח ההצבעה של כלל השרים בעלי הזיקה לראש הממשלה החלופי, כך שהצעת החלטה שאחד הגושים התנגד לה פה אחד לא תאושר.
8. בקבינט המדיני-ביטחוני יתקיים שיווין מספרי בין שרי הגוש המזוהה עם ראש הממשלה לשרי הגוש המזוהה עם ראש הממשלה החלופי.
9. בתוך 30 יום מכינון הממשלה יתוקנו חוקי היסוד משק המדינה, הכנסת והממשלה וכן חוק הכנסת וחוק הדיינים וזאת בנוסף המופיע בנספח ג'. כן תתקבל בפרק הזמן הזה החלטת ממשלה לפיה סמכויות שר המשפטים, בכל הנוגע לוועדה לבחירת דיינים, יועברו לשר לשירותי דת. הודעה בעניין הזה מטעם הממשלה תאושר במליאת הכנסת.
10. תקציב המדינה לשנים 2022-2021 יאושר כתקציב דו-שנתי, וזאת בתוך 145 ימים מיום הקמת הממשלה. תקציב המדינה לשנים 2023-2024 יאושר אף הוא כתקציב דו-שנתי. בנוגע לזהות ראש ממשלת המעבר במידה ותקציב 2021-2022 לא יעבור - הנושא יידון בין ראשי הממשלה, ותתקבל החלטה בתוך 30 ימים מיום כינון הממשלה.
11. ימינה תחזיק בתיקים הבאים: ראש הממשלה (ולאחר מועד החילופים -ראש ממשלה חלופי ומשפטים), פנים, דתות והתיישבות. בנוסף תחזיק ימינה סגן שר במשרד רה"מ. יש עתיד תחזיק בתיקים הבאים: ראש ממשלה חלופי (ולאחר מועד החילופים - ראש ממשלה), חוץ (עד מועד החילופים), כלכלה, רווחה, שוויון חברתי, מודיעין, אנרגיה ותיירות, בנוסף תחזיק יש עתיד בתפקיד סגן שר במשרד החוץ.

המשרדים שייסגרו - והאגפים שיועברו

12. עם הקמת הממשלה תתבצע העברת סמכויות, כדלקמן:
א. זרוע העבודה תעבור ממשרד הרווחה למשרד הכלכלה.
ב. אגף בכיר לפיתוח כלכלי חברתי בחברה הבדואית בנגב והרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב - תעבור ממשרד הכלכלה למשרד הרווחה.
ג. משרד הדיגיטל - ייסגר; רשות תקצוב וישראל דיגיטלית יעברו למשרד הכלכלה; רשות החברות הממשלתיות תעבור למשרד האוצר.
ד. רשות החדשנות - תעבור ממשרד הכלכלה למשרד המדע.
ה. משרד משאבי המים - ייסגר; סמכויותיו יעברו למשרד האנרגיה.
ו. המשרד לקידום קהילתי - ייסגר; הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי, המטה הלאומי להגנה על ילדים ועיר ללא אלימות יועברו למשרד הבט"פ.
ז. המשרד לעניינים אסטרטגיים ייסגר. סמכויות המשרד יועברו למשרד החוץ.
ח. מרכז ההסברה - המטה לטקסים ולאירועים ממלכתיים יוכפף למשרד התרבות והספורט.
ט. לשכת הקשר נתיב תועבר ממשרד רה"מ לאחריות שר מישראל ביתנו.
י. מינהלת השירות הלאומי תהיה תחת אחריות שר מטעם ימינה לפי החלטת יו"ר ימינה.
יא. הרשות לפיתוח כלכלי חברתי של המגזר החרדי תועבר ממשרד רה"מ למשרד לשוויון חברתי.
יב. מינהלת הכשרות מקצועיות תעבור ממשרד האוצר למשרד הכלכלה.
יג. אחריות על פרויקט מסע ותגלית תעבור למשרד התפוצות.
יד. מינהלת תחבורה חכמה תועבר ממשרד רה"מ למשרד התחבורה.
4 צפייה בגלריה
מליאת הכנסת ריקה
מליאת הכנסת ריקה
יש עתיד תחזיק בתפקיד יו"ר הכנסת לאורך כל הקדנציה. מליאת הכנסת
(צילום: עמית שאבי)
13. העברת סמכויות או אגפים בין משרדים המוחזקים על ידי שרים שלא מאותו גוש תיעשה בהסכמה בין ראש הממשלה לראש הממשלה החלופי. העברת סמכויות או האגפים בין משרדים שבידי אחד הגושים, מלבד אלה שסוכמו במסגרת ההסכמים הקואליציוניים, תיעשה בהסכמת ראש הממשלה או ראש הממשלה החלופי - לפי העניין.
14. העברת סמכויות ושטחי פעילות עליה סוכם במסגרת ההסכמים הקואליציוניים תתבצע, במרוכז ככל הניתן, ורק לאחר השלמת תיקוני החקיקה האמורים בסעיף 9.
15. יש עתיד תחזיק בתפקיד יושב ראש הכנסת לאורך כל הקדנציה. בתפקיד יושב ראש הקואליציה תתקיים רוטציה כך שבכל עת ישמשו בהם חברי כנסת הנמנים על סיעתו של ראש הממשלה המכהן. לצד יושב ראש הקואליציה יכהן ממלא מקום יושב ראש הקואליציה הנמנה על שורות הגוש השני. הסיעות המרכיבות את הקואליציה יפעלו בהתאם לנספח דרכי עבודת הקואליציה המצורף כנספח ד'.
16. ימינה תחזיק בראשות ועדת הכנסת וועדת הבריאות (אשר תפוצל מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות). יש עתיד תחזיק בראשות ועדת המדע והטכנולוגיה, הוועדה לקידום מעמד האשה ולשוויון מגדרי, ועדה לבטחון פנים (שתפוצל מוועדת פנים) וועדת החוץ והבטחון של הכנסת (עד מועד החילופים). לאחר מועד החילופים תחזיק יש עתיד בוועדת חוק חוק משפט, וועדת החינוך, תרבות וספורט. אם וככל שנציג העבודה בוועדה לבחירת שופטים לא ייבחר כנציג חברי הכנסת (והשרה מרב מיכאלי תשמש בתפקיד נציגת הממשלה בוועדה לבחירת שופטים) - אזי תפקיד יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט יהיה ח"כ מטעם יש עתיד גם בתקופה שלפני מועד החילופים. בוועדות אלה ובוועדות אחרות ישובצו החברים מטעם הקואליציה, ככל הניתן, לפי מפתח סיעתי.
17. בקבינט החברתי-כלכלי יכהנו שני חברים מטעם ימינה. בקבינט המדיני-ביטחוני יהיו חברים שישה נציגים מכל גוש (שלושה שרים מטעם גוש ימינה יהיו מטעם תקווה חדשה)
18. בכל ועדות השרים מספר חברי וועדה מטעם גוש ימינה יהיה זוגי ומחציתם יהיו מתקווה חדשה.
19. בוועדה לבחירת שופטים, מלבד שר המשפטים אשר יכהן לכל אורך הקדנציה כיו"ר הוועדה, תהכן מטעם הממשלה, עד למועד החילופים בין ראש הממשלה וראש הממשלה החלופי, השרה איילת שקד כנציגתה השנייה של הממשלה. החל ממועד החילופים האמור תהכן כנציגתה השנייה של הממשלה השרה מרב מיכאלי. כנציג הקואליציה בוועדה לבחירת שופטים יכהן, עד למועד החילופים, חבר כנסת מטעם סיעת העבודה, והחל ממועד זה יוחלף בנציג מטעם סיעת תקווה חדשה. בחירתה של השרה איילת שקד כנציגת הממשלה בוועדה תיעשה רק לאחר שהושלמה בחירתו של ח"כ מטעם סיעת העבודה כנציג הקואליציה בוועדה. ככל שהכנסת לא תבחר בח"כ מטעם סיעת העבודה כנציג הקואליציה בוועדה, תבחר הממשלה כנציגתה השנייה בוועדה את השרה מרב מיכאלי לצד שר המשפטים. מיד לאחר מועד החילופים האמור, תסיים השרה שקד את תפקידה כנציגתה השנייה של הממשלה. לאחר מינוי שר משפטים חדש אשר ישמש כיו"ר הוועדה, הממשלה תבחר בשרה מרב מיכאלי כנציגתה השנייה. לאחר מכן יתפטר נציג העבודה בוועדה לבחירת שופטים ובמקומו תציג הקואליציה לבחירת הכנסת נציג יחיד מטעמה לבחירה. הצדדים יפעלו לתקן את חוק בתי המשפט (נוסח משולב), תשמ"ד-1984 כך שבחירת הכנסת את נציגה בוועדה לבחירת שופטים תהיה גלויה. תיקון החקיקה יעשה במסגרת 30 הימים לאחר כינון הממשלה.
20. בוועדה לבחירת דיינים יכהנו מטעם הקואליציה השר לשירותי דת (יו"ר הוועדה) ואיתו שר מטעם תקווה חדשה (שר הבינוי והשיכון). בנוסף להם יכהנו בוועדה שתי חברות כנסת, אחת מטעם ימינה והשנייה מטעם מפלגה ממפלגות האופוזיציה. לצורך כך ישונה חוק הדיינים כך שחובת הייצוג השווה שבין המינים תחול על נציגי הכנסת והממשלה בצוות ומתוך ארבעת הנציגים שניים יהיו גברים ושתיים נשים. הצעת החוק תוגש על ידי השר לשירותי דת על פי הנוסח המופיע בנספח ג'.
21. מינויים הטעונים אישור הממשלה יוחרגו מהדרך הרגילה להעלאת נושאים לסדר יומה של הממשלה ויעלו על סדר היום לפי בקשת השרים אלא אם החליט ראש הממשלה אחרת. הסדר זה ייכלל בתקנון עבודת הממשלה טרם אישורו.
22. בוועדה לבחירת קאדים יכהן חבר מטעם ימינה.
4 צפייה בגלריה
הצדדים התחייבו לתמוך בחוק הגיוס. חרדים בלשכת גיוס
הצדדים התחייבו לתמוך בחוק הגיוס. חרדים בלשכת גיוס
הצדדים התחייבו לתמוך בחוק הגיוס. חרדים בלשכת גיוס
(צילום: מוטי קמחי)
23. השר לשירותי דת והסיעות השותפות להסכם זה יתמכו בחקיקה בתחום הכשרות לטובת יצירת תחרות בין גופי כשרות שונים והאחדת סטנדרטים בתחום, שינוי הגוף הבוחר ברב הראשי לישראל שתכליתו בחירת רב ראשי ציוני ופתיחת האפשרות לגיור באמצעות רבני ערים, כפי שסוכם בין הצדדים.
24. יישמר הסטטוס קוו בסוגיות בעלות זיקה לענייני דת ומדינה (לרבות בענייני מעמד אישי, גיור, תלמידי ישיבות, שבת, כשרות, רבנות, נישואין וגירושין). מלבד בנושאים בהם יוחלט לקדם שינויים, בין אם במסגרת הסכם וזה, או בהסכמת כל סיעות הקואליציה. אשר על כן, לא תקודם חקיקה ממשלתית, ראשית או משנית, ולא תאושר חקיקה פרטית, אשר יש בהן משום שינוי בסטטוס קוו בנושאים דתיים מלבד מה שהוסכם עליו במפורש. ככל שחקיקה הסוטה מגבולות הסטטוס קוו תקודם בכנסת, יצביעו כל חברי סיעות הקואליציה נגדה ותופעל משמעת קואליציונית להסרתה מסדר היום, הן בוועדות הכנסת והן במליאתה. החלתה רציפות על הצעות חוק בנושאי דת ומדינה, תעשה בהסכמת כל סיעות הקואליציה.
25. הצדדים מתחייבים לתמוך בחקיקת "חוק גיוס" מתווה משרד הביטחון כפי שאושר בקריאה ראשונה בכנסת ה-20 (כולל הוראת שעה לתקופת המעבר, כך שגיל הפטור יעמוד על 21). בנוסף על מנת להעניק פתרון כולל לסוגיה, ראש הממשלה ושר הביטחון יבחנו הפעלה של מודל חדש בתחום השירות הלאומי אזרחי לאוכלוסיות מסוימות. לצורך כך תוקם ועדה בראשות נציג ראש הממשלה ונציג שר הביטחון וזו תציג את מסקנותיה לממשלה בתוך 90 יום.
26. ראש הממשלה ושר הביטחון יבחנו הפעלה של מודל חדש בתחום השירות הלאומי אזרחי לאוכלוסיות מסוימות. לצורך כך תוקם ועדה בראשות נציג ראש הממשלה ונציג שר הביטחון וזו תציג את מסקנותיה למשלה בתוך 90 יום.
27. הממשלה תבחן את האפשרות לפעיל, במסגרת הביטוח הלאומי, מודל דמי אבטלה לעצמאיים, וולונטרי או מחייב.
28. הממשלה תשקוד על רפורמה מקיפה במכון התקנים לצורך הפיכתו לרגולטור מקצועי מסמיך ומתקנן, העברת כל מוצרים האפשריים למסלול תצהיר, וקבלתם של כמה שיותר תקנים מחו"ל ללא התאמות ישראליות מיותרות.
29. הצדדים מסכימים כי יש להבטיח את האינטרס הישראל בשטחי C. לשם כך יוקצו למנהל האזרחי במשרד הביטחון תקנים ומשאבים ייעודים לאכיפת הפרות בנייה והשתלטות בלתי חוקית על קרקעות בשטחי C.
30. הממשלה תקצה בכל שנה תקציבים ליעדים ולמזימים בתחומי החינוך, רווחה, התיישבות, תרבות, דתות, חקלאות, בריאות, ביטחון וחברה, בדומה לפעילות שבוצעה בתחומים אלה בשנים האחרונות בהתאם לסעיפים 9-13 להחלטת ממשלה 3666 ונספחיה מיום 11.3.2018 הסכומים יוסכמו בין נציג ראש הממשלה ושר האוצר.
31. יתוקן החוק לבניית מתחמים מועדפים לדיור כך שייקבע בו כי פעילות הוועדה תמשך 4 שנים נוספות ובסמכות שר הפנים ושר האוצר להאריך פעילותה בצו בשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
32. לא תקודם חקיקת יסוד חדשה ולא יתוקנו חוקי היסוד הקיימים אלא בהסכמת כלל סיעות הקואליציה, מלבד התיקונים אשר הוסכמו במפורש בהסכם זה.
33. יוקם פורום ראשי המפלגות כפי החלטת ראש הממשלה.