התפתחות משמעותית בתיק בזק שמתנהל בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ובו עומדים לדין בכירי החברה לשעבר ובהם שאול אלוביץ', הבעלים לשעבר: השופטת מיכל אגמון גונן ביטלה את כתב האישום נגד הסמנכ"ל לשעבר עמיקם שורר, מזכירת הדירקטוריון בעבר לינוי יוכלמן ובנו של הבעלים אור אלוביץ' - וכן את חלק מהאישומים נגד שאול אלוביץ' עצמו.
השופטת אגמון גונן קיבלה טענות שהעלו כמה מהנאשמים ובהם שאול אלוביץ' - שבתיק 4000 נאשם במתן שוחד לראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו - והחליטה לבטל את האישומים נגד שלושה מבכירי החברה, ונגד החברות הנאשמות בשניים מהאישומים המופיעים בכתב האישום. לגבי אלוביץ', כאמור, בוטלו חלק מהאישומים.
2 צפייה בגלריה
שאול אלוביץ'
שאול אלוביץ'
חלק מסעיפי האישום בוטלו. שאול אלוביץ' מחוץ לבית המשפט המחוזי בת"א
(צילום: מוטי קמחי )
האישומים שבוטלו ייחסו ליוכלמן כי העבירה לאלוביץ', לבנו ולשורר את תוכנם של פרוטוקולים ועדכונים מדיוני הועדות הבלתי תלויות, שאישוריהן נדרשו לביצוע רכישת בזק את מניות חברת יס, וכן את עסקת יס-חלל. הפרקליטות טוענת כי אסור היה ליוכלמן להעביר את המידע, ולהם אסור היה לקבל אותו, שכן מדובר במידע סודי. העברת המידע, לטענת הפרקליטות, יצרה מצג שווא בפני האורגנים של בזק וכן בפני הציבור, כי אלוביץ', בנו ושורר מודרו מדיוני הוועדות, כאשר בפועל היו מודעים לעבודתן.
עם זאת, השופטת כתבה בהחלטתה כי "האם מעשי הנאשמים באישומים אלו היו ראויים? ייתכן שלא, אך מעשיהם אלו אינם מתקרבים לרף הפלילי". עוד ציינה כי לא היה מקום להגיש כתב אישום בגין הסעיפים השני והשלישי, בקביעה כי "את תקינות פעולת הוועדות הבלתי תלויות יש להותיר למישור האזרחי".
בדצמבר 2020 פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד שאול אלוביץ', שהיה בעל השליטה בחברת בזק ויו"ר הדירקטוריון של החברה, וכן נגד נושאי משרה בכירים בקבוצה ובחברת yes - אור אלוביץ', שורר, יוכלמן, רון איילון, ומיקי ניימן. כן הואשמו כמה חברות מקבוצת יורוקום שהיתה בשליטת אלוביץ'.
כתב האישום מייחס לנאשמים עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, ועבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך, ומתייחס לשתי פרשות: מרמה ביחס לתשלום התמורה עבור רכישת מניות חברת yes על ידי בזק, ומרמה ביחס להתנהלות הוועדות הבלתי תלויות שהוקמו בבזק לצורך בחינת עסקאות של החברה שלבעל השליטה אלוביץ' היה עניין אישי בהן.
2 צפייה בגלריה
שאול אלוביץ'
שאול אלוביץ'
סעיף האישום הראשון עדיין עומד בעינו. שאול אלוביץ' בבית המשפט
(צילום: מוטי קמחי )
פרקליטות מיסוי וכלכלה מסרה בתגובה להחלטת בית המשפט כי "אנו סבורים שהאישומים העוסקים בהתנהלות הנאשמים בקשר לוועדות הבלתי תלויות בחברת בזק מתארים השתלשלות עובדתית של מרמה פלילית מובהקת, וכי האכיפה הפלילית בנסיבות אלה מוצדקת, על מנת להגן על ציבור המשקיעים בשוק ההון. נלמד את ההחלטה ונשקול צעדינו".
עו"ד ירון קוסטליץעו"ד ירון קוסטליץ
בנוסף, בפרקליטות הדגישו כי סעיף האישום הראשון, "פרשת התזרים", עדיין עומד בעינו נגד אלוביץ', וכן נגד מנכ"ל יס לשעבר רון איילון ומנהל הכספים של החברה בעבר, מיכאל ניימן.
עורך הדין ירון קוסטליץ, שייצג את שורר, מסר: "אני מברך על פסק הדין. בית המשפט קיבל את כל טענותינו וביטל את האישומים נגד עמיקם, שיוכל סוף סוף לאחר שנים לשים את העניין מאחוריו, ולהמשיך לתרום מכישרונותיו". באי כוחו של אלוביץ', עורכי הדין ז'ק חן, אלון רון ואיילת לשם בירכו על "ההחלטה המלומדת והמנומקת, שמדברת בעד עצמה".
עו"ד ז'ק חןעו"ד ז'ק חן
עו"ד בעז בן צורעו"ד בעז בן צורצילום: שאול גולן, יאיר שגיא
באי כוחה של יוכלמן, עורכי הדין בעז בן צור דקלה סירקיס מסרו: "החלטת בית המשפט, אשר ביטלה את כלל האישומים שיוחסו למרשתנו, מבטאת עקרונות יסוד של הדין הפלילי ומלמדת כי לא היה מקום להעמדתה לדין", ועורכי הדין דרור מתתיהו ועומר אבירם, שייצגו את אור אלוביץ', מסרו כי "אנו מברכים על החלטתו החשובה של בית המשפט, אשר קיבל את טענותינו המקדמיות וביטל את כל האישומים בעניינו של מרשנו".