2 צפייה בגלריה
אסיר בכלא צלמון
אסיר בכלא צלמון
המטרה: לצמצם מאסרים ולשקם עוד בכלא
(צילום: אפי שריר)
כמעט חמש שנים לאחר תחילת העבודה על חלופות מעצר ומניעת כליאה שאינה הכרחית, הצוות הבין-משרדי שהוקם בראשותה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (פלילי), עמית מררי, הגיש היום (ראשון) לשר המשפטים גדעון סער את המלצותיו לצמצום המאסרים והשפעותיהם השליליות, ולהתאמת הענישה והשיקום כבר בתחילת הדרך כדי להשיג את תכלית ההליך הפלילי בדרכים אחרות.
לקריאת הדו"ח המלא - לחצו כאן
במהלך עבודת הצוות נבחנו היבטים רבים בתחום ההליך הפלילי והענישה ונבדקו גם מהלכים דומים שנעשו במדינות מערביות, לצד איסוף נתונים שונים על-מנת לגבש המלצות מהותיות, מעשיות ומוסכמות ל"קידום עדים חברתיים בראיה מערכתית רחבה", לדברי הצוות. ההמלצות שהוגשו עולות בקנה אחד עם האידיאולוגיה של שר המשפטים החדש גדעון סער, וקיים סיכוי גבוה שהממשלה אכן תאמץ אותן.

לקריאה נוספת:

הצוות המליץ לעגן סוג ענישה חדש בחוק, בשם "עונש של משמרות בקהילה". הצוות ציין כי במסגרת העונש תהיה חובת שהות בבית במשך רוב היממה בעזרת פיקוח אלקטרוני במקרים מתאימים וכחלופה של עונשים בני פחות משנת מאסר. "בתקופת ריצוי העונש על המפוקח להשתתף במסגרות נוספות בהתאם לתנאי העונש שייגזר עליו כגון צו מבחן, השתתפות במסגרות טיפוליות, עונש של שעות לתועלת הציבור, ואף שילוב של עבודה במקרים שבית המשפט יאשר. עם זאת, בצוות הציעו לעגן את העונש בהוראת שעה כדי ללוות את הראשונים במחקר ולבחון אם המהלך מועיל.
המלצה נוספת שהוגשה לשר היא קידום הליכים של צדק מאחה תוך כדי ההליך הפלילי ואף בזמן המאסר ולאחריו, מתוך הכרה בתועלת שיכולה להיווצר מלקיחת אחריות מצד הפוגע שיכולה גם לסייע במניעת עבריינות חוזרת, וכן לאיחוי הפגיעה והחזרת תחושת השליטה של נפגע העבירה. הצוות קרא להרחיב את הפעילות של הגורמים שעוסקים בכך היום, ולהגדיל את מעורבותו של בית המשפט.
2 צפייה בגלריה
התמונה של האסירים בכלא רימונים
התמונה של האסירים בכלא רימונים
בין ההמלצות: תחילת ההשתלבות בחברה כבר בכלא
(צילום: צביקה טישלר)
בנוסף הוצע לקדם חלופת מעצר לאחרי הגשת כתב האישום כדי להימנע מכליאה שאינה הכרחית. הצוות המליץ להקים מסגרת מיוחדת לבעלי מוגבלויות, הפרעות אישיות והתנהגות ולמתמודדי נפש שאינם מתאימים למסגרת הקיימת. כמו כן הומלץ להקים הוסטל שיקומי לנשים ולאסירות ששוחררו על תנאי שזקוקות מסגרת טיפולית ושיקומית, וכן לאסירים ערבים, בעיקר צעירים. הצוות ממליץ גם להקים מודל פיקוח למסגרות המופרטות שמשמשות כחלופת מעצר כדי להבטיח תנאים נאותים והשגחה הולמת.
בהמשך לקידום מסגרות שיקומיות, הצוות קרא לממשלה לפתוח מסגרות נוספות של השתלבות חזרה בקהילה ("בתי מעבר"), ולהרחיב גם את פעילותם בתוך שירות בתי הסוהר לקראת תום תקופת המאסר. כמו כן, הומלץ להרחיב את פעילות ההוסטלים של הרשות לשיקום האסיר המשכנים אסירים משוחררים על תנאי, ולהקים מסגרות נפרדות גם לנשים וגם לערבים. חברי הצוות הציעו למצות את השימוש בשחרור על תנאי, ולהכין את האסירים עוד לפני שחרורם כדי לסייע בהשתלבות בחברה תוך יצירת תמריצים. יחד עם הרשויות המקומיות וגורמי הרווחה הצוות קרא לפתח מענים שיקומיים בקהילה אחרי שחרור האסירים כדי להבטיח תמיכה וסיוע לאורך זמן. כמו כן המליץ הצוות לחזק את הרצף הטיפולי בין הגופים השונים, וליצור ממשקי עבודה הדוקים בין שירות המבחן, שירות בתי הסוהר והרשות לשיקום האסיר.
"יש לקוות שעבודת הצוות תיתן כלים בידי הממשלה ותסלול את הדרך ליצירת מענים הולמים ומותאמים יותר לצורך שיקומם ושילובם של נאשמים בחברה", אמרה יו"ר הצוות עורכת הדין עמית מררי. "זהו אינטרס של המדינה, ומחובתה של המדינה על רשויותיה השונות לנקוט באופן יזום בצעדים שיאפשרו ויעודדו שיקומו של כל עבריין המסוגל לכך". הצוות כלל נציגים מהפרקליטות, המשטרה, הסנגוריה הציבורית, משרד הרווחה, משרד האוצר, שירות בתי הסוהר, הרשות לשיקום האסיר ונציג מהאקדמיה.