המכתב המפורט שמסביר מה הוביל לדרמה הגדולה במשפט נתניהו: הפרקליטות הודיעה היום (שני) לשלמה פילבר על כוונתה לבטל את הסכם עד המדינה איתו, ובמכתב שהעבירה לו היא פירטה מדוע נקטה בצעד חריג זה.
פילבר כבר מסר עדות, זו לא תשתנה ולכן אין לכך השפעה ישירה על המשפט עצמו. אבל לצעד יש כמובן משמעות עבור פילבר עצמו, שהיה חשוד בפרשת 4000 ובתיק בזק הישן הייתה המלצה כבר להעמיד אותו לדין. כלומר הוא מסתבך אישית וסביר להניח שהשלב הבא יהיה שימוע לפני כתב אישום נגדו. בטוויטר הגיב פילבר: "אני מוכן".
הסכם עד המדינה נתן לפילבר חסינות בחשדות נגדו, וכעת ובהתאם להחלטת השימוע לפני כתב אישום נגדו, לא תהיה חסינות יותר. בשימוע הוא יוכל לנסות לשכנע שלא חרג מההסכם. אם ייכשל בכך, ניתן יהיה לערוך לו שימוע נוסף לפני כתב אישום. במקביל ניתן יהיה לתבוע אותו אזרחית או להטיל עליו סנקציות אחרות. אלו הנימוקים שנשלחו לפילבר לקראת זימונו לשימוע לפני ביטול הסכם עד המדינה.
3 צפייה בגלריה
שלמה פילבר
שלמה פילבר
פילבר בבית המשפט
(צילום: רפי קוץ)
כותרת המכתב שנשלח לפילבר הייתה "הודעה על כוונה לבטל את הסכם עד המדינה שנערך עמך". במכתב, שעליו חתום פרקליט מחוז מיסוי וכלכלה, יהונתן תדמור, נכתב: "הריני להודיעך, על דעת היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה, כי על פי בחינה שערכנו הפרת את הסכם עד המדינה שבסמך, ולפיכך אנו שוקלים לבטל את הסכם עד המדינה שנערך עמך".
"ביום 20.2.2018 נערך בינך לבין מדינת ישראל הסכם עד מדינה", צוין במכתב לפילבר. "התחייבת, בין היתר, למסור הודעות אמת בפני גורמי החקירה; לא לבצע כל פעולה שתפגע במהימנות הודעותיך בפני גורמי החקירה; לשתף פעולה באופן מלא עם רשויות האכיפה; ולמסור בבית המשפט עדויות אמת מלאות ומפורטות. כחלק מההסכם, החל מ-19.2.2018 ועד ל-4.3.2020, נחקרת תחת אזהרה על ידי רשויות החקירה ומסרת גרסה סדורה לאחר שהתחייבת למסור רק את האמת. החל ביום 23.3.2022 ובמהלך 28 ישיבות העדת בבית המשפט המחוזי בירושלים בתיקי האלפים".
כאן תדמור מתחיל לנמק את אכזבת הפרקליטות מהעדות: "כבר במהלך חקירתך הראשית בבית המשפט, לאור תשובותיך שסתרו בפרטים מהותיים את האמור בהודעות שמסרת בחקירות במשטרה, ביקשה התביעה להכריז עליך עד עוין ולחקור אותך בחקירה נגדית. בית המשפט אישר לחקור אותך בחקירה נגדית, תחת חקירה ראשית. לאחר סיום עדותך בבית המשפט הונחה בפניי תשתית ראייתית המצביעה על הפרה של הסכם עד המדינה מצדך על כל רכיבי ההתחייבות שהוזכרו.
3 צפייה בגלריה
שלב ההוכחות במשפט נתניהו - המשך עדות שלמה פילבר
שלב ההוכחות במשפט נתניהו - המשך עדות שלמה פילבר
נתניהו. הייתה תנועת יד?
(צילום: יונתן זינדל)
"סתרת בעדותך בבית המשפט את הגרסה שמסרת במהלך חקירותיך כעד מדינה; פגעת במהימנות הגרסה שמסרת בחקירותיך והפגנת חוסר נכונות לשתף פעולה עם רשויות האכיפה במסגרת עדותך. במהלך עדותך פעלת להפחית מחלקך כפי שתיארת בחקירותיך בפני רשויות החקירה, תוך ניסיון להציג את התנהלותך ואת התנהלות שותפיך לעבירה בדרך הסותרת את זו שמסרת בגרסתך במשטרה כעד מדינה".
"בעדותך בבית המשפט סתרת את הגרסה שמסרת במשטרה כעד מדינה ביחס לפגישתך עם ראש הממשלה בנימין נתניהו , אותה כינית בחקירות 'פגישה ההנחיה' לפי הגרסה שמסרת בחקירתך במשטרה, בפגישת ההנחיה העלה נתניהו נושאים לטיפול הקשורים לשאול אלוביץ'; קיבלת ממנו קווים מנחים לפעילותך במשרד התקשורת וכן הונחית על ידו להביא לאישורה של עסקת בזק- יס בהקדם; ולמתן את הורדת המחירים במסגרת רפורמת השוק הסיטונאי.
"לפי גרסתך בחקירת המשטרה, נתניהו ליווה את האמירה ביחס להורדת המחירים בתנועת יד שמלמדת על מיתון השיפוע. כמו כן, תיארת שנתניהו הזכיר בשיחת ההנחיה את סוגיית הטלפוניה ומסרת כי להבנתך, בשיחה זו נתניהו הנחה אותך לפעול, במסגרת תפקידך כמנכ"ל משרד התקשורת, באופן שיטיב עם אלוביץ'. לעומת דברים ברורים אלו, בעדותך בבית המשפט שינית את גרסתך בעניין טיב הנחייתו של נתניהו בעת שיחת ההנחיה וסתרת את הגרסה שמסרת בעת חקירתך במשטרה.
"בחקירתך במשטרה מסרת כי הבנת שהדברים שאמר לך נתניהו בפגישת ההנחיה היו חשובים לו וכי פעלת בהתאם להבנה זו. כך, מסרת שקידמת את אישור עסקת בזק-יס בשבועיים הראשונים לתפקידך כמנכ"ל, בהתאם להנחיה שקיבלת ממנו. עוד מסרת כי הנחיה זו, בצירוף חיזוקים שהצטרפו לה לאורך הזמן, ליוותה אותך בהמשך כהונתך כמנכ"ל והשפיעה על אופן פעולותיך בעניין בזק, לצד שיקוליך המקצועיים. לעומת זאת, בחלקים מעדותך בבית המשפט חזרת בך מגרסה זו, טענת שלמעשה לא עשית דבר בעקבות פגישת ההנחיה, והקטנת וצמצמת את השפעתה על פעולותיך כמנכ"ל משרד התקשורת.
"בבית המשפט סתרת את גרסתך בהודעות שמסרת כעד מדינה גם ביחס לתיאור טיבן של שתי שיחות נוספות שקיים עמך נתניהו, בהמשך לפגישת ההנחיה. שיחה אחת תוארה בחקירותיך במשטרה כשיחת 'ניטור' חריגה ואחרת תוארה על ידך בחקירותיך במשטרה כ'שיחת נזיפה'. בחקירתך במשטרה הצבעת על שיחות אלו כחיזוק לאופן שבו פעלת בהמשך לפגישת ההנחיה ודברים אלה נסתרו על ידך בעדותך בבית המשפט.
"בעדותך בבית המשפט התגלעו סתירות עובדתיות רבות נוספות ביחס לעדותך במשטרה. בכלל זה, גרסאותיך השונות לגבי מסרים שקיבלת מ'בלפור' באמצעות ניר חפץ, שיחתך עם איריס אלוביץ', גרסתך העובדתית השונה ביחס למשמעות שייחסת, בזמן אמת, להעברת חוברת מאמרי הדעה מנתניהו לאלוביץ' באמצעותך; גרסתך העובדתית השונה ביחס להתנהלותך באישור מיזוג בזק-יס והמניעים לה; התנערותך מגרסתך כעד מדינה ביחס לאופן שבו התנהלת מול גורמים בבזק; ניסיונותיך לטשטש כל אבחנה בין התנהלותך מול בזק לבין התנהלותך מול חברות אחרות בשונה מגרסתך כעד מדינה; וניסיונותיך להפחית מהמשמעות המיטיבה של הקו הרגולטורי שבו נקטת כלפי קבוצת בזק.
"במסגרת חקירתך הראשית, נמנעת מלחזור על חלקים ניכרים מגרסתך כעד מדינה, ומסרת גרסאות שונות וחסרות ביחס לזו שמסרת כעד מדינה באופן שחייב את התביעה להקריא לך חלקים רבים מחקירותיך במשטרה. גם כשאישרת את המקטעים שהוקראו לך, פעלת ככלל על מנת לגמד, למזער ולרוקן מתוכן את גרסאותיך כעד מדינה. כחלק מהתנהלותך שתוארה לעיל, במהלך עדותך אף ביקשת לחזור בך מאחת מתשובותיך לנוכח בקשת התביעה להכריז עליך עד עוין ולהגיש את חקירותיך במשטרה.
"התנהלות מאוחרת זו חותרת תחת הצהרתך, שנתמכה בראיות חיצוניות, לפיה אמרת אמת בראשי הפרקים שמסרת בטרם חתמת על הסכם עד המדינה ובחקירותיך במשטרה, ותחת התחייבותך למסור את מלוא האמת בבית המשפט ושלא לפגוע במהימנות גרסתך. פעלת לכאורה כדי לפגוע במהימנות גרסתך, בניגוד להתחייבותך".