החוק להעלאת מס הרכישה אושר סופית. לאחר דחיית כל ההסתייגויות, מליאת הכנסת אישרה הבוקר (יום שלישי) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להעלאת מס הרכישה לרוכשי דירה שנייה ויותר מ-5% ל-8%. בקריאה שלישית תמכו בהצעה 17 חברי כנסת, מול 10 שהתנגדו. החוק ייכנס לתוקף מייד כשיועלה לרשומות, ככל הנראה עוד היום.
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
בהצעת החוק הוצע לתקן את חוק מיסוי מקרקעין, ולהעלות את שיעור מס הרכישה במכירת זכות במקרקעין שהיא דירת מגורים, לגבי מי שזו אינה דירת המגורים היחידה שלו, על מנת לבלום את מחירי הדיור ולמתן את הביקוש לרכישת דירות בידי משקיעים. החוק נקבע כהוראת שעה לשלוש שנים עם אפשרות הארכה בשנתיים נוספות באישור ועדת הכספים.
2 צפייה בגלריה
תמונת חצי חצי כנסת מליאת הכנסת + דירה למכירה
תמונת חצי חצי כנסת מליאת הכנסת + דירה למכירה
עליות המחירים ייבלמו? החוק להעלאת מס הרכישה אושר במליאת הכנסת
(צילום: AFP, ירון ברנר)
החוק החדש מעמיד את מדרגת המס לרוכשי דירה שנייה על 8% בדירות שנרכשו במחיר של עד 5,348,565 שקל ול-10% מעל למחיר הזה. עד כניסת החוק לתוקף, מדרגת המס לרוכשי דירה שנייה מתחילה ב-5% עבור דירות במחיר של עד 1,284,770 שקל לדירה, 6% עד 3,884,294 שקל, 7% עד 5,348,565 שקל, 8% עד 17,828,555 שקל ומעל מדרגת מס של 10%.
בדברי ההסבר להצעה נכתב: שוק הדירות למגורים מאופיין בהיצע קשיח בטווח הזמן הקצר, בלא אפשרות להתאים את ההיצע לשינויים בביקוש לדירות כאמור. בהתאם לכך, שינויים בביקוש מובילים באופן ישיר לעלייה של מחירי הדירות. נתוני העבר מצביעים על כך שעלייה בביקוש לדירות מגורים להשקעה מייצרת "ביקוש עודף" אשר בא על חשבון רכישות של דירות מגורים בידי זוגות צעירים. עלייה זו בביקוש לדירות מגורים גורמת לעלייה במחירי הדירות ודוחקת את הזוגות הצעירים אל מחוץ לשוק.
לפי נתוני משרד האוצר, הפחתת שיעור מס הרכישה הביאה לעלייה חדה במספר דירות המגורים הנרכשות לצורכי השקעה, הן במונחים כמותיים והן כשיעור מסך העסקאות בשוק זה. שיעור הרכישות של דירות מגורים שנעשו בידי משקיעים מאז הפחתת מס הרכישה כאמור עלה לכ-20% מסך העסקאות בשוק הדיור לעומת שיעור של כ-13% מסך העסקאות כאמור בחודשים שלפני ההפחתה. במקביל נרשמה האצה בקצב עליית מחירי הדירות על פי מדד מחירי הדירות שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כך, בשנים עשר החודשים שחלפו מאז הפחתה זו של שיעור מס הרכישה בתקופה שמיולי 2020 עד יולי 2021, עלו מחירי הדירות בשיעור של 2.9% שיעור העלייה הגבוה ביותר במחירי הדירות מאז שנת 2010.
לנוכח העלייה הניכרת בביקוש לרכישת דירות מגורים והעלייה במחיריהן, שהחלה כאמור מאז הופחת מס הרכישה ביולי 2020, מוצע לקבוע כי במכירת זכות במקרקעין שהיא דירת מגורים, לגבי מי שזו אינה דירת המגורים היחידה שלו, יחול מס רכישה בשיעור של 8% על חלק השווי שעד 5,843,565 שקלים חדשים, ומס רכישה בשיעור של 10% על חלק השווי העולה על סכום זה.
2 צפייה בגלריה
הדיון על העלאת מס רכישה בוועדת הכספים
הדיון על העלאת מס רכישה בוועדת הכספים
הדיון על העלאת מס הרכישה אתמול בוועדת הכספים
(צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת)
לאחר אישור הצעת החוק אמש בוועדת הכספים, יו"ר הוועדה, ח"כ אלכס קושניר, הגיע להסכמות עם האופוזיציה על הימשכות הדיון מאתמול בערב אל תוך הלילה, עד הבוקר - אז התקיימו ההצבעות. קושניר הציג את ההסכמות אליהן הגיעו חברי ועדת הכספים, קואליציה ואופוזיציה: "החוק לא יהיה בהוראת קבע אלא הוראת שעה ל-3 שנים עם אפשרות להאריכו בשנתיים נוספות, באישור הוועדה. כדי לעודד זוגות צעירים שרוכשים דירה ראשונה, הועלתה דרישה ע"י חברי הוועדה, לבדוק אפשרות לרווח את מדרגות המס הראשונות לרוכשי דירה ראשונה. סוכם שהוועדה תביא הצעת חוק פרטית שתיתמך ע"י הממשלה בנושא זה".
בדיון הקודם, שנערך בשבוע שעבר, חברי קואליציה הביעו הסתייגות מחלק מהחוק וטענו כי לא בטוח שהעלאת המס תרחיק את המשקיעים משוק הנדל"ן ותבלום את ההתייקרות מחירי הדירות, שעלו השנה כבר כמעט ב-10%. יש לציין כי שר האוצר אביגדור ליברמן חזה בשבוע שעבר כי מחירי הדירות יעלו השנה אף ב-11%, וכי למרות רפורמת הנדל"ן ופרקים בחוק ההסדרים - הדירות יתייקרו גם בשנת 2022 בעוד 5%-6%.
יו"ר ועדת הכספים ח"כ אלכס קושניר הציג את ההצעה ואמר: "אנחנו מציגים לכם כאן הצעת חוק שמטרתה להעלות את מס הרכישה עבור המשקיעים מ-5% ל-8%. אנחנו טוענים, שהעלאת המס הזאת תקטין את כמות העסקאות שמבוצעות על ידי משקיעים בצורה משמעותית וכך תפנה דירות לזוגות הצעירים. אני חייב להגיד, שבמהלך דיוני הוועדה הצלחנו להגיע להסכמות עם חברי הכנסת מהאופוזיציה ובשבוע שבועיים הקרובים אנחנו נביא הצעת חוק של הוועדה שתעלה את מדרגות המס עבור הזוגות הצעירים שרוכשים את הדירה הראשונה וככה ניתן להם אפשרות להתקרב לדירה".
ח"כ משה גפני: "הצעת החוק הזאת היא הצעת חוק שמצטרפת לקודמותיה, שמשרד האוצר מביא אפשרויות שונות איך הוא גובה כסף מהאזרחים, מהתושבים, בעיקר ממעמד הביניים ומהשכבות החלשות, והוא עוטף את זה במעטפת של דברים שאנחנו כולנו מעוניינים בהם. הדוגמה שהגיעה עכשיו על ידי ועדת הכספים למליאת הכנסת, הוזלת מחירי הדיור. איך מוזילים את מחירי הדיור? גובים כסף מהאזרחים. מעלים את מס הרכישה על דירה שנייה מ-5% ל-8%. אני רוצה לספר לך, אדוני היושב-ראש, שבעבר, כשאני הייתי יושב-ראש הוועדה, העליתי את זה ל-8% בגלל הטענה הזאת שהאוצר בא ואמר, אכן זה יוזיל את מחירי הדירות. ולא היו דברים מעולם, מס הרכישה עלה ומחירי הדירות לא ירדו. המציאות הזאת שבאים ואומרים, שזה יוזיל את מחירי הדירות, לא מיני ולא מקצתי".
ח"כ יואב קיש: "החוק לא ישיג את מטרתו, הוא יפגע בשוק ויפגע בשוכרים. המשקיעים הרי לא מטומטמים, הם רואים שיושב פה שר אוצר שאומר שאולי אם הוא יצליח, המחירים יעלו רק בעוד שישה אחוז. אני לא מכיר הרבה תשואות היום בשוק של שישה אחוז וזה אומר שהמשקיעים יישארו בשוק הזה, ומה שיקרה זה שבסוף העלות של המס הזה תגולגל על השוכרים שהם החלשים בשרשרת המזון".