החשש של בעלי העסקים שקיבלו מענקי הקורונה כי ייאלצו לשלם מע"מ חלף. ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום (ב') את בקשת שר האוצר ישראל כץ ורשות המיסים לתקן את תקנה 3 לתקנות מע"מ, כך שמענק הסיוע לעסקים בשל השתתפות בהוצאות קבועות לא ייחשב חלק ממחיר עסקאותיו של העוסק הזכאי למענק ולא יחול עליו מע"מ. התיקון שאושר הוא בהוראת שעה מ-12.5.2020 עד 31.12.2021.
בשבוע שעבר הודיעה רשות המיסים כי עוסקים שכבר הוציאו חשבונית על קבלת המענק יהיו רשאים לפעול לפי סעיף 23 להוראות מס הכנסה, להוציא הודעת זיכוי ולדווח בדו"ח התקופתי בהתאם.
1 צפייה בגלריה
חנויות סגורות בחדרה
חנויות סגורות בחדרה
עסקים סגורים בצל הקורונה
(צילום: אסף קמר)
בתוך כך, אלפי בעלי עסקים קיבלו בימים האחרונים הודעות מהבנקים כי בקשתם להלוואה נדחית מכיוון שהעסק שלהם הוא "עסק בסיכון", ויש חשש שההלוואות לא יוחזרו. היום יצר האוצר מסלול שיאפשר להם לקבל הלוואות.
במסלול המוגבר לעסקים אלה תעמיד המדינה לגופים המממנים המפעילים את הקרן ערבות מדינה של עד 60% מהיקף ההלוואות כדי לאפשר לעסקים בסיכון לקבל סיוע תזרימי בתנאים נוחים עם החזר של עד חמש שנים, גרייס של שנה על הקרן ותשלום מלוא הריבית על ההלוואה בשנה הראשונה על ידי המדינה. המסלול נועד לסייע לעסקים ברמת סיכון גבוהה שיציגו ירידה של 50% או יותר במחזור אפריל או מאי 2020 ביחס למחזור ב-2019.
בעלי עסק שהגישו בקשה לקרן וטרם קיבלו מענה זכאים כעת לפנות לגוף המממן שאליו הוגשה הבקשה ולהודיע לו כי הם מבקשים שהבקשה תיבחן במסלול המוגבר לעסקים בסיכון. עסקים שבקשתם נדחתה בעבר מוזמנים להגיש בקשה מחודשת דרך אתר הקרן.
קרן ההלוואות במסלול לעסקים בסיכון גבוה תהיה של ארבעה מיליארד שקל. מסלול ההלוואות הקיים הורחב בארבעה מיליארד שקל נוספים. סך ההלוואות בקרן יהיה 22 מיליארד שקל. עד כה הוגשו לקרן יותר מ-67 אלף בקשות. אושרו הלוואות לכ-37.5 אלף עסקים קטנים ובינוניים בגובה של 13.9 מיליארד שקל. גובה הלוואה ממוצע ‑ כ-370 אלף שקל.