חברת אל על סיימה את שנת 2020, תחת בעל השליטה החדש אלי רוזנברג, עם הפסד עתק בסך 531 מיליון דולר, לעומת הפסד של 69 מיליון דולר בשנה שלפניה. את הרבעון הרביעי של 2020 סיימה החברה בהפסד בסך 140 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-31.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2019.

ב-2020 החברה רשמה הפסד תפעולי בסך 364 מיליון דולר. את הדו"חות מלווה הערת עסק חי. לגבי התוכניות העתידיות של אל על מציינים רואי החשבון: "כי אלה כוללות פעולות לצורך התאמת תוצאותיה התזרימיות לירידה המהותית בהכנסות".
1 צפייה בגלריה
נתב"ג שדה תעופה מטוס מטוסים אל על
נתב"ג שדה תעופה מטוס מטוסים אל על
מטוסי אל על מקורקעים בקורונה
ההכנסות ב-2020, שנת הדממת התעופה, ירדו ב-71.4% לסך של 632 מיליון דולר לעומת 2.1 מיליארד דולר אשתקד. ברבעון הרביעי ירדו ההכנסות ב-78.5% לסך של 111 מיליון דולר לעומת 519 מיליון דולר.
קרן האור היחידה ב-2020: ההכנסות מטיסות מטען גדלו ב-131 מיליון דולר, עליה של כ-100% לעומת ההכנסות ממטען בשנת 2019, וזאת בזכות בעקבות המחסור החריף שגרמה הקורונה בהיצע טיסות בשוק - שגרם לעלייה של כ-60% בהכנסה לשעת טיסת מטען.
תוצאות פעילות שנת 2020 כוללות הוצאה חד פעמית של כ-45 מיליון דולר בגין עלות פיטורי עובדים. כמו כן, במהלך השנה הכירה החברה בהוצאות מימון חד פעמיות בגין גידור לא מוצלח של מחיר הדלק הסילוני בסך של כ-92 מיליון דולר ובסך של כ-8 מיליון דולר נוספים בגין הפרשי שער ובסה"כ כ-100 מיליון דולר הוצאות מימון חד פעמיות.
תוצאות הפעילות לרבעון הרביעי לשנת 2020 כוללות הוצאה חד פעמית של כ-15 מיליון דולר בגין עלות הפיטורין, וכן כוללות הכנסה חד פעמית בסעיף המימון בסך של כ-5 מיליון דולר. כל אלו, מביאים לכך שה-EBITA לרבעון הרביעי בהפסד של כ-30 מיליון דולר.
לחברה חוב בסך 238 מיליון דולר ללקוחות שרכשו כרטיסים לטיסות שבוטלו.
אל על רשמה הפסד של חצי מיליארד דולר למרות שהוצאות ההפעלה של החברה בשנת 2020 ירדו בכ-56% לכ-800 מיליון דולר, לעומת 1.38 מיליארד דולר בשנת 2019. הירידה בהוצאות מיוחסת בעיקר לקיטון בהוצאות רכישת הדלק שירדו ב-76% לסך של כ-348 מיליון דולר, ולקיטון בהוצאות שכר ההפעלה בסך של כ-296 מיליון דולר כתוצאה מהוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום החל מאמצע חודש מרץ בשנת 2020.

מנכ"ל אל על: "החברה תגיע לאיזון תזרימי ב-2021"

לדברי מנכ"ל אל על, אביגל שורק, "החתימה על מתווה המימון החלופי (210 מיליון דולר מקדמה מהמדינה) לצד יישום תוכנית ההתייעלות הכוללת פרידה מכ-2,000 עובדים, תשלום חובות העבר ללקוחות וספקים, תוך פריסה מחודשת של החובות למלווים ומחכירים ויישום תהליכי עבודה חדשים וחדשניים, יביאו את החברה לאיזון תזרימי במהלך 2021. במקביל שוקדת החברה על יישום תוכנית אסטרטגית רב שנתית מחודשת ליציאה מהמשבר. החברה צופה לחזור בשנת 2022 לפעילות בהיקף שיניב לה תזרים מזומנים חיובי, ובהמשך ליישם את התוכנית העסקית לצמיחה ורווחיות ארוכות טווח".
סמנכ"ל הכספים איציק אליאב, אמר כי, "בשנת 2021 אנו יוצאים לדרך חדשה עם בעלים חדשים והנהלה חדשה, ושוקדים בימים אלו על תוכנית אסטרטגית חדשה, וסבורים כי מכלול הצעדים שביצענו ושנבצע במהלך 2021, יביאו את אל על לנקודת זינוק מצוינת ליום שבו השמים ייפתחו באופן משמעותי. גם לאחר משבר הקורונה, אל על נחשבת בעיני כל למוביל הלאומי של ישראל ולמותג אייקוני בקרב לקוחותיה, ונהנית ממועדון לקוחות חזק, ועם התשתיות הנוכחיות ועם צי המטוסים הצעיר והאטרקטיבי החברה תשוב לפסים של צמיחה ורווחיות".