רשות המיסים עדכנה את גובה מדרגות מס הרכישה, בהתאם לשיעור עליית המדד לפי חוק מיסוי מקרקעין. המדרגות מתעדכנות אחת לשנה בהתאם להוראות החוק. המדד (מדד שירותי דיור בבעלות דיירים) עלה השנה ב-0.2% בלבד, ולכן מס הרכישה ירד במעט.
המשמעות המעשית של עדכון גובה המדרגות במקרה של עליית מדד, היא הפחתה בסכום של מס הרכישה. כלומר, המחיר ממנו מתחילים להתחייב במס רכישה, עלה. לדוגמה, במקרה של דירת מגורים יחידה - אם בשנת 2020 לא שולם מס על שווי שעד 1,744,505 שקל ממחיר הדירה, הרי שמעתה לא ישולם מס על שווי שעד 1,747,865 שקל ממחיר הדירה.
1 צפייה בגלריה
רכישת דירה. אילוסטרציה
רכישת דירה. אילוסטרציה
רכישת דירה. אילוסטרציה
(צילום: shutterstock)
כמו כן עודכנו יתר מדרגות מס הרכישה לדירה יחידה ולדירה נוספת, וכן יתר הסכומים שבחוק המתעדכנים לפי שיעור עליית המדד.
מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה החל מיום 16.1.2021 ועד 15.1.2022:
 • על חלק השווי שעד 1,747,865 שקלים - לא ישולם מס.
 • על חלק השווי העולה על 1,747,865 שקלים ועד 2,073,190 שקלים - 3.5%.
 • על חלק השווי העולה על 2,073,190 שקלים ועד 5,348,565 שקלים - 5%.
 • על חלק השווי העולה על 5,348,565 שקלים ועד 17,828,555 שקלים - 8%.
 • על חלק השווי העולה על 17,828,555 שקלים - 10%.
לדוגמה: ברכישת דירת מגורים יחידה בסך של 2,200,000 שקל, החישוב יהיה כזה:
 • על חלק השווי שעד 1,747,865 שקלים - לא ישולם מס.
 • על חלק השווי העולה על 1,747,865 שקלים ועד 2,073,190 שקלים - ישולם מס בשיעור של 3.5%, השווה ל-11,386 שקלים.
 • על חלק השווי העולה על 2,073,190 שקלים ועד 2,200,000 שקלים ישולם מס בשיעור של 5%, השווה ל-6,341 שקלים.
 • סה"כ מס רכישה לתשלום – 17,727 שקלים (לעומת 17,905 שקלים לרכישות בין 16.1.20 ל-15.1.21).
עודכנו גם מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה): בהתאם לחוק, רוכש של דירת מגורים (שאינה דירת מגורים יחידה) מיום 16.1.21 ועד ליום 15.1.22 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות אלה:
 • על חלק השווי שעד 1,294,770 שקלים - 5%.
 • על חלק השווי העולה על 1,294,770 שקלים ועד 3,884,295 שקלים - 6%.
 • על חלק השווי העולה על 3,884,295 שקלים ועד 5,348,565 שקלים - 7%.
 • על חלק השווי העולה על 5,348,565 שקלים ועד 17,828,555 שקלים - 8%.
 • על חלק השווי העולה על 17,828,555 שקלים - 10%.
לדוגמה: רכישת דירת מגורים (שאינה יחידה) בסך של 2,200,000 שקלים:
 • על חלק השווי שעד 1,294,770 שקלים ישולם מס בשיעור 5% = 64,739 שקלים.
 • על חלק השווי העולה על 1,294,770 שקלים ועד 2,200,000 שקלים ישולם מס בשיעור 6% = 54,314 שקלים.
 • סה"כ מס רכישה לתשלום - 119,053 שקלים (לעומת 119,077 שקלים לרכישות בין 29.7.20 ל-15.1.21).