הסדר בענף ביטוחי התאונות האישיות: על רקע שיווק אגרסיבי ומטעה של חברות הביטוח, מפרסם הבוקר (א') הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, הוראות מחייבות המסדירות לראשונה את ענף ביטוח תאונות אישיות. ביטוח תאונות אישות מבטיח למבוטח פיצוי כספי בסכום שנקבע בעת ההצטרפות לביטוח במקרה של נזקים, דוגמת מוות, נכות ושברים שנגרמו למבוטח כתוצאה מתאונה. בשנים האחרונות שווקו ביטוחי תאונות אישיות בהיקפים נרחבים על ידי חברות הביטוח בשיטות שיווק אגרסיביות ולעיתים אף מטעות.
>> לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
נוכח כשלים אלו פעלה רשות שוק ההון לקיים ביקורות ולברר לעומק את פניות הציבור בנושא. ההוראות שמתפרסמות היום משלימות את אסדרת ענף ביטוח תאונות אישיות באופן מקיף.
2 צפייה בגלריה
משה ברקת רשות שוק ההון
משה ברקת רשות שוק ההון
משה ברקת, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון
(צילום: לשכת סוכני ביטוח)
ההוראות החדשות, שמטרתן להבטיח הליך מכירה הוגן לצד כיסוי ביטוחי ראוי, נוגעות באופן מקיף במכלול ההיבטים בתחום, החל מצירוף מועמד לביטוח וכלה ביישוב התביעה. אחת ההוראות קובעת כי מכירת הפוליסה תתבצע על ידי בעל רישיון בלבד. נוכח כשלים שנתגלו על ידי הרשות, נקבעה בהוראות שכל פעולות המכירה יתבצעו מול המבוטח במישרין על ידי בעל רישיון, היינו סוכן ביטוח או חברת ביטוח. הוראה זו נכנסת לתוקפה החל מהיום.

שקיפות והסכמה מלאה מהמבוטח

באשר לאופן הצירוף לפוליסות תאונות אישיות: הסיבה המרכזית למודעות הצרכנית הנמוכה כיום היא כשלים בהליך מכירת הביטוח. במסגרת ההוראה נדרשות החברות לבצע שינויים בהליך המכירה, שיהיו ייחודיים למכירת ביטוח תאונות אישיות בנוסף על ההוראות הכלליות שהוגדרו בחוזר צירוף לביטוח. הוראות אלה יבטיחו שקיפות ועסקה מרצון.
בין היתר, נקבע כי חברת ביטוח תידרש למכור את הפוליסה בהליך צירוף נפרד, ולא בעת מכירת ביטוח אחר. בנוסף, חברת הביטוח תידרש לציין בפני המועמד לביטוח בתחילת השיחה בצורה ברורה שמדובר בשיחת מכירה של ביטוח תאונות אישיות ולהסביר באופן מפורט ומדויק מה כוללת הפוליסה ולקבל את הסכמתו לאחר שניתן לו זמן לשקול את ההצעה.
על מנת להתגבר על חריגים ועל "אותיות קטנות" המובילים לכך שתביעות רבות נדחות או לא משולמות במלואן, במסגרת ההוראות החדשות נקבעה הגדרה רחבה למונח "תאונה", שופרו תנאי הכיסויים השונים והוסרו חריגים שנלוו להגדרת תאונה ולכיסויים בפוליסה. שיפורים אלו יבטיחו שהפוליסות החדשות יבטיחו כיסוי רחב והוגן יותר, וכפועל יוצא מזה תשולמנה תביעות רבות יותר.
באשר להיקף הפוליסה: כיום כל חברת ביטוח משווקת פוליסת תאונות אישיות בהיקף שונה. במסגרת ההוראות נקבע כי הפוליסות שישווקו מעתה תכלולנה לכל הפחות כיסוי למוות, נכות, אשפוז, שברים וכוויות וימי החלמה כתוצאה מתאונה. כיסויים אלו יבטיחו מענה הולם בקרות מקרה ביטוח למבוטח המחזיק בביטוח.

חידוש הפוליסה כל שנתיים

בבדיקות שערכה רשות שוק ההון התגלה כי המודעות של המבוטחים לקיומו של הביטוח היא נמוכה כמו גם ההיכרות עם תוכן הכיסוי. על מנת להבטיח מודעות ואקטיביות מצד המבוטחים נקבע שהמבוטח יתבקש לתת את הסכמתו מדי שנתיים כתנאי לחידוש החוזה.
באשר לקביעת אחוזי הנכות: במקרים רבים, מציעה חברת הביטוח אחוזי נכות נמוכים מאלו שנתבעו על ידי המבוטח מבלי שהוא נבדק על ידיה. לכן, לטובת שיפור מנגנון יישוב תביעת נכות מתאונה, נקבע כי קביעת אחוזי הנכות תתבסס על חוות דעת רפואית בלבד. בנוסף, ניתן משקל רב למקרים בהם המבוטח מגיש חוות דעת מטעם המוסד לביטוח לאומי הקובעת לו אחוזי נכות.
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת מסר כי "הרפורמה שיוצאת לדרך מסדירה לראשונה את ענף ביטוח תאונות האישות באופן מקיף ונרחב. ההוראות מתפרסמות על רקע צמיחת הענף בשנים האחרונות והכשלים שליוו צמיחה זו. אנו מאמינים שהסדרת ענף תאונות אישיות תבטיח מוצר ביטוחי טוב יותר למבוטח, לצד הבטחת מכירה שקופה והוגנת".