מענקי מס הכנסה שלילי יועברו לחשבונות הבנקים בתוך ימים. כך אמרו הערב (שלישי) ברשות המיסים, לאחר שוועדת הכספים של הכנסת אישרה את חוק המענקים. מליאת הכנסת צפויה לאשר את החוק עוד הערב או מחר.
החוק אושר בתום יום דיונים ארוך וסוער, שבסיומו אישרה ועדת הכספים לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק "להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים באמצעות מענק עבודה". מדובר בתוספת חד פעמית למענק לעובד בעד עבודה בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה.
ועדת הכספים בדיון על מתווה הפיצוי למעסיקיםועדת הכספים בדיון על מתווה הפיצוי למעסיקים
ועדת הכספים
(עדינה ולמן, דוברות הכנסת)
החוק קובע במסגרת הוראת שעה את הגדלת המענק לעובדים ועצמאים הזכאים למענק עבודה בשל הכנסה שנתית נמוכה מכוח החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים ("מס הכנסה שלילי"). המענק יינתן לעובדים בעלי הכנסה נמוכה, במטרה לעודד אותם לקחת חלק בשוק העבודה. את הדיון בוועדה ניהל היום ח"כ יצחק פינדרוס.
התוספת תינתן עבור החודשים אפריל עד דצמבר 2020, כאשר התוספת למענק תהיה של 62% מגובה המענק המגיע לעובד בכל אחד מהחודשים ובלבד שסך כל התוספת למענק לא תפחת מ-1,000 שקל. עוד נקבע כי תינתן מקדמה על חשבון המענק, שתחושב על בסיס המענק לו זכאי העובד או העצמאי בשנת 2019. בנוסף קובע החוק, כי שיעור המקדמה יהיה 25% מהמענק בעבור כל חודש בשנת 2019 ובלבד שסך כל המקדמה לא תפחת מ-500 שקלים חדשים.
נוכח דרישת ועדת הכספים לכלול בהסדר גם בני משפחה העובדים בעסק שבבעלות אחד מהם, שונה השיעור מ-67% בנוסח החוק המקורי, ונקבע על 62%, במסגרת הסתייגות של ח"כ הילה שי וזאן, על מנת לאפשר את מימון השינוי.
הכלכלה תחזיק מעמד בסגר ממושך? נשיא ארגון העצמאים בריאיון לאולפן ynet
(צילום: אבי חי)

התיקון הוכנס במסגרת מדיניות הוועדה במהלך תקופת הקורונה, שלא למנוע מענקים מבני משפחה העובדים בעסק המשפחתי, על רקע המצב הקשה במשק, וכך שבני משפחה העובדים יחד בעסק חווים פגיעה כפולה, וזאת למרות שהחוק המקורי לא מקנה את המענק לבני משפחה.
בנוסף קובע החוק, כי גם עצמאי הזכאי למענק לעצמאי, יהיה זכאי לתוספת למענק ולתשלום מקדמה באופן דומה.
עוד נקבע במסגרת התיקון, כי הזכאות לקבלת מענק הוצאות קבועות עבור החודשים מאי-יוני 2020, תחול על עסקים שמחזור עסקאותיהם בשנת 2019 היה נמוך מ-300 אלף שקלים, גם במקרה של ירידה במחזור עסקאותיהם באותם חודשים ב-25% בהשוואה לחודשים מקבילים בשנת 2019, במקום 40% כפי שקבוע כיום בחוק.
תיקון נלווה שהוכנס לדרישת הוועדה במסגרת חוק הביטוח הלאומי, קובע כי גם מי שעדיין לא הגישו דו"חות מס הכנסה לשנת 2018 יהיו זכאים למענק לכל אזרח בסכום של 750 שקל.
במסגרת הדיון, הוצג סיכום לקראת תקציב מענקי מס הכנסה שלילי לשנת 2021, לפיו גיל הזכאות למענק ירד, וגיל התחילה יקבע במסגרת, כך שבדיוני תקציב רשות המיסים לשנת 2021 יישבו הצוות המקצועי במשרד האוצר יחד עם חברי הכנסת משה גפני וינון אזולאי ויגיעו להסכמות בנושא. מסגרת התקציב להרחבת חוק "מס הכנסה שלילי" שאושר היום היא 800 מיליון שקל.
במהלך הדיון מתחו רבים מחברי הוועדה ביקורת נוקבת על משרד האוצר ורשות המיסים, נוכח אי ניצול מספק של התקציבים שהוקצו עד כה לתוכניות הסיוע והמענקים השונים, ועל פניות רבות המגיעות לחברי הכנסת, המצביעות על התארכות זמני הטיפול בפניות הדורשות בחינה. חברי הוועדה דרשו קצבת זמן קצר יותר לזמני התשלום המרביים הקבועים בחוק, ונקבע כי בתוך שבוע תועבר לוועדה סקירה לגבי היקפי המימוש של התוכניות והמענקים השונים.
שר האוצר ישראל כץ מסר כי "בעקבות הסגר יש חשיבות רבה לכל מענק וכל סיוע מיידי למגזרים הנזקקים לסיוע, כמו מקבלי מס הכנסה שלילי והעצמאים הזעירים. ההקלה בתנאים לקבלת הסיוע לכלל העצמאים ובעלי העסקים תאפשר להזרים במהירות סיוע ומקדמות לעסקים רבים נוספים שעתידים להפגע עקב הסגר שהוטל ולסייע להם לעבור את המשבר עד להתאוששות המשק".