39% ממפעלי התעשייה והיצואנים לא מתכוונים לגייס עובדים חדשים ו-36% מהם כבר מצמצמים את מצבת העובדים שלהם. זאת, בשל צניחתו המתמשכת של שער הדולר בישראל והקשיים שנוצרו לייצא מישראל סחורות בשער כה נמוך של הדולר. כך עולה מסקר שערכה המחלקה לחקר כלכלי של התאחדות התעשיינים כדי לבחון את השפעת התחזקות השקל מול הדולר בשנת הקורונה. מתחילת שנת 2020 חל ייסוף מצטבר של כ-5% בשערו של השקל מול הדולר, ששערו היציג נקבע היום (רביעי) על 3.21 שקלים.
1 צפייה בגלריה
יצוא
יצוא
יצוא. אילוסטרציה
(צילום: shutterstock)
בהתאחדות התעשיינים, שבראשה עומד ד"ר רון תומר, אמרו כי להתחזקות בשערו של השקל השפעה ניכרת על היצוא התעשייתי, אשר באה לידי ביטוי בשחיקה מתמשכת ברווחיות ובירידה בכושר התחרות של המוצרים הישראלים מול העולם. זאת, על רקע הכנסות נמוכות ממט"ח אל מול הוצאות שקליות גבוהות. בהתאחדות התעשיינים מסבירים, כי 79% מסך עסקאות היצוא של ישראל נעשות במטבע הדולר ו-15% בלבד במטבע האירו.
הסקר של התאחדות התעשיינים נערך במהלך דצמבר והקיף כ-190 חברות מענפי התעשייה השונים, מתוכם כ-80% יצואנים. מנתוניו עולה, כי 31% מהתעשיינים כבר מצמצמים את היקף ההשקעות המתוכננות בציוד, 22% מהחברות מתכננות התרחבות פעילותן בחו"ל על חשבון הפעילות המקומית, 18% החליטו לצמצם את היקף ההשקעה המתוכננת במחקר ופיתוח, 13% מהחברות מתכוונות להעביר קווי ייצור לחו"ל ו-4% מהחברות החליטו לסגור כעת לחלוטין את הפעילות המקומית שלהן.

מהסקר עולה, כי 36% מהחברות דיווחו על ירידה כמותית ממוצעת של 17% במכירות ליצוא על רקע השפעת התחזקות השקל ביחס לדולר. 17% מהחברות הצביעו על פגיעה במכירות לשוק המקומי בשיעור ממוצע של כ-19% בגין הייסוף מתחילת השנה.
עוד עולה, כי 70% מהחברות דיווחו כי בשל ייסוף השקל כבר חלה ירידה ממוצעת חדה ביותר של 19% ברווח הנקי, לעומת 6% בלבד שדיווחו על עלייה ברווחיות. 27% דיווחו על צמצום כוח האדם בחברה בשל השפעת הייסוף המתמשך בשער השקל. 11% מעובדיהן איבדו כבר את מקומות עבודתם.
עוד דיווחו כמחצית מהחברות (49%) כי כושר התחרות שלהן נפגע עד כדי אובדן לקוחות, בשל ייסוף השקל מול הדולר. 47% מהתעשיינים דיווחו כבר על פגיעה במכירות ליצוא, לנוכח המשך מגמת הייסוף ממש מדי יום בעת האחרונה. 18% מהתעשיינים העידו על התכווצות המכירות לשוק המקומי בשיעור ממוצע חד ביותר של כרבע מתוצרתם, שצפוי להחמיר אם מגמת ייסוף השקל תימשך.
21% מהתעשיינים מדווחים על פגיעה ברווח הנקי שלהם נוכח המשך התחזקותו של השקל ביחס לדולר. ב-44% מהחברות דווח כי צומצם כוח האדם ב-14% בממוצע נוכח המשבר הדולרי.
לפי אומדן התאחדות התעשיינים הפסד העסקאות של החברות, שדיווחו על ירידה כמותית במכירות ליצוא בשל ייסוף השקל, כבר עומד בשנת 2020 על 140 מיליון דולר, שהם כ-350 מיליון שקל. 1,050 מקומות תעסוקה כבר אבדו השנה בגין המשבר בתעשייה.