ב-20% ממשקי הבית בישראל, שבהם היו לפני משבר הקורונה שני שכירים - נגרע לפחות שכיר אחד, לעומת כ-12% בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסה משכר ומדמי אבטלה של משפחות שבהן לפחות אחד מבני הבית היה שכיר לפני המשבר והפך לדורש עבודה ביולי פחתה בממוצע (ולפי תחשיב) בכ-20%. כך עולה ממחקר חדש שפרסם היום (שלישי) בנק ישראל.
>> לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
מניתוח הנתונים של בנק ישראל עולה כי רק כ-84% מהשכירים שעבדו במגזר העסקי לפני המשבר עבדו ביולי השנה - לעומת כ-91% בתקופה המקבילה אשתקד.
לשכת התעסוקה בחולוןלשכת התעסוקה בחולון
לשכת התעסוקה בחולון
(צילום: קובי קואנקס)
כמו כן, מספר שעות העבודה בפועל למועסק ביולי 2020 היה נמוך בכ-5% מאשר בשנה שעברה ובמגזר העסקי ביותר מ-6%, בשל הירידה של מספר המועסקים.
מספר שעות העבודה השבועיות בפועל של השכירים במגזר העסקי שעבדו לפני המשבר במשרה חלקית גדל בממוצע ב-4-2 שעות, ואילו אצל אלו שעבדו לפני המשבר במשרה מלאה, מספר שעות העבודה כמעט לא השתנה; ממצא זה, יחד עם צמצום גדול יותר של מספר המשרות החלקיות, עולה בקנה אחד עם תופעת מילוי מקומם של מי שעבודתם הופסקה בידי עמיתיהם שהושארו על כנם.

צעירים ומשכילים עדיין מובטלים

כ-30% מהבלתי מועסקים לפי ההגדרה המקובלת, הנעדרים זמנית מעבודתם בשל המשבר והמתייאשים מחיפוש עבודה בעת היציאה מהסגר הראשון, בשלהי אפריל, נותרו במצב זה לפחות עד חודש יולי, ובקרב הצעירים והמשכילים השיעור היה גבוה יותר במידה משמעותית.
שיעור השכירים שעבדו במגזר העסקי באפריל ואיבדו את עבודתם עד יולי עמד על כ-6%, בדומה לשיעורם בשנה שעברה, אך בקרב חרדים ובעלי ותק של פחות משנה במקום העבודה השיעור היה גבוה מזה של השנה שעברה.
בחודשים יוני-יולי הואץ המעבר של שכירים במגזר העסקי ושל הנעדרים זמנית מעבודתם בשל המשבר (רובם בחל"ת), למעמד של בלתי מועסקים או מתייאשים מחיפוש עבודה. ביולי הואטה החזרה לעבודה של מי שהיו לא-מועסקים באפריל.
שיעור השכירים שעבדו במגזר העסקי לפני המשבר והיו לא-מועסקים ביולי השנה היה גבוה משיעורם בתקופה המקבילה אשתקד בקרב צעירים ועובדים לאחר גיל פרישה, חרדים, המתגוררים במחוזות הדרום וירושלים וביו"ש, לא משכילים, אלו שאינם יכולים לעבוד מהבית, בעלי ותק נמוך במקום העבודה והמשתכרים שכר נמוך.
בתוך כך, מצב המשק היה פחות גרוע בתחילת הגל השני מאשר בעיצומו של הגל הראשון. כך עולה מהמדד המשולב לבחינת מצב המשק בחודש אוגוסט, שפרסם היום בנק ישראל, ולפיו ירד המדד ב-0.06%, ירידה קטנה לעומת הגל הראשון של נגיף הקורונה. המדד המשולב באוגוסט ירד בשיעור דומה לחודש יולי. זאת, לאחר הירידות החדות ביותר במדד בתקופת הגל הראשון של נגיף הקורונה בחודשים מרץ-מאי, והעלייה הקטנה בו ביוני, לאחר ביטול מרבית הסגרים והמגבלות.