0% עד 15% - זה יהיה שיעור המס על הדיבידנדים על פי אמנת מס ראשונה שעליה חתם היום (ו') שר האוצר ישראל כץ עם עמיתו, שר האוצר של איחוד האמירויות עובייד חומייד אל-טייאר. השניים סיכמו את עקרונות אמנת המס בין ישראל לבין איחוד האמירויות.

כץ שוחח אמש עם שר האוצר האמירתי והשניים בירכו על סיכום אמנת המס שנחתמה היום.
1 צפייה בגלריה
ישראל כץ
ישראל כץ
שר האוצר, ישראל כץ
(צילום: אבי מועלם)
צוותי המשא ומתן הגיעו להבנות בנוגע לאמנה למניעת כפל מס בין ישראל לאיחוד האמירויות. האמנה, שנועדה לעודד שיתופי פעולה כלכליים בין המדינות כוללת, בין השאר, סעיפים הנוגעים למניעת כפל מס וחלוקת זכויות המיסוי בין המדינות, אי אפליה, הליך הסכמה הדדית בין רשויות המס בשתי המדינות וסעיף חילופי מידע.
אמנות למניעת כפל מס הן הסכמים בילטראליים, שבמסגרתם קובעות המדינות שהן צד להסכם את כללי המיסוי שיחולו על הכנסות ועל נכסים שיש להם זיקה לשתי המדינות. בנוסף, כוללות האמנות עקרונות לחילופי מידע בנושאי מס בין המדינות. הכללים המוסכמים באמנות המס מתווספים לכללי המיסוי החלים לפי הדין הפנימי של כל מדינה. 
לאמנה למניעת כפל מס יש עדיפות על פני הדין הפנימי, כך שאם הוראות האמנה מקלות לעומת הדין הפנימי לעניין שיעורי המס, יחולו הוראות האמנה. אם הוראות האמנה מחמירות לעומת הדין הפנימי, מצב שיתכן לגבי אמנות ישנות, יחולו הוראות הדין הפנימי. 
לדברי כץ, "זהו יום היסטורי בו סיכמנו את עקרונות אמנת המס שהוא מההסכמים החשובים ביותר בין שתי המדינות. אמנת המס תסייע לקידום שיתופי הפעולה הכלכליים וההשקעות בין המדינות, ותהיה בעלת השפעה משמעותית ביותר על שתי הכלכלות ועל האזור כולו".