היבואנית הגדולה, חברת דיפלומט, צפויה להמשיך לייקר את מחירי מוצריה בהמשך השנה. כך עולה מהדוח לרבעון הראשון של 2023 שפרסמה החברה היום (א').
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו והאזינו לפודקאסט הכלכלי היומי "כסף חדש" ב-ynet radio
בדוח נכתב כי "נוכח הערכה כי חלק מהספקים מתכוון להמשיך בהעלאות מחירים במהלך השנה, החברה תאלץ להעביר התייקרויות אלו ללקוחותיה, שאם לא תהיה לכך השפעה מהותית על תוצאותיה הכספיות".
נזכיר, כי בתחילת החודש הודיעה החברה על עליית מחירים בחלק ממוצריה בשיעור של עד 25%.
1 צפייה בגלריה
מוצרים שדיפלומט מייבאת
מוצרים שדיפלומט מייבאת
מוצרים שדיפלומט מייבאת
(צילום: מירב קריסטל וצביקה טישלר)

הכנסות דיפלומט ברבעון הראשון צמחו לכ-791 מיליון שקל, בהשוואה לכ-672 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. זאת כתוצאה מגידול אורגני בפעילות החברה בישראל ובחו"ל וגם מאיחוד לראשונה של חברות חדשות. אבל הרווח הנקי ירד והסתכם בכ-21 מיליון שקל בהשוואה לכ-28 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022.
שיעור הרווח הנקי מההכנסות ירד מ-4.1% ל-2.6%. מהחברה נמסר כי הירידה ברווח הנקי הושפעה מירידה ברווח התפעולי, לצד גידול בהוצאות המימון נטו, בעיקר בגין הגידול בחוב הפיננסי של החברה לצד העלייה בשיעורי הריבית, וכן מעלייה בהוצאות בגין הפרשי שער בעיקר בעקבות עלייה בהוצאות התפעול ומאחר וברבעון המקביל אשתקד נכללו הכנסות חד פעמיות בתוצאות החברה.
יש לציין כי בחלוקה של שיעור הרווח התפעולי של דיפלומט בארצות השונות בהן היא פועלת, ישראל לא מצויה במקום ראשון אלא קפריסין עם שיעור רווח תפעולי בסך 8.3% מההכנסות. אחריה גאורגיה עם 5.3% מהכנסות, ישראל עם 3.7%, דרום אפריקה עם 1.8% וגם ניו-זילנד עם 1.8%.
מה שסייע לגידול בהכנסות בישראל הוא השלמת רכישת החברות נווה פארמה, ביגדם ודורות בתמורה לסכום כולל של כ-172 מיליון שקל.
כאמור לצד הצמיחה בהכנסות, סיימה דיפלומט את הרבעון עם ירידה ברווחים, כתוצאה משחיקה ברווחיות הגולמית בישראל, ומעלייה בהוצאות התפעול. ההכנסות רק בישראל, שהן הרוב, הסתכמו ברבעון בכ-488 מיליון שקל בהשוואה לכ-418 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022.
הצמיחה בהכנסות נבעה הן מהתפתחות במכירותיה של החברה בישראל והן מאיחוד לראשונה של החברות נווה פארמה, ביגדם ומדיטרנד, שתרמו כ-33 מיליון שקל להכנסות ברבעון. ההכנסות מפעילות בחו"ל ברבעון - דרום אפריקה, גיאורגיה, ניו-זילנד וקפריסין - הסתכמו בכ-304 מיליון שקל, בהשוואה לכ-253 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022.
הצמיחה בהכנסות מיוחסת לכלל המדינות בהן פועלת החברה, וכן מתרומה בגין הפרשי תרגום חיוביים בסך של כ-10 מיליון שקל שעור הרווח הגולמי לא השתנה. הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2023 הסתכם בכ-28 מיליון שקל בהשוואה לכ-34 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022. שיעור הרווח התפעולי ברבעון הראשון של 2023 ירד ל-3.5% מההכנסות, בהשוואה ל-5.1% ברבעון המקביל אשתקד, וזאת עקב שחיקה ברווחיות הגולמית ועלייה בהוצאות התפעול בהשפעת עלייה בהוצאות השכר, הדלק, עלויות האחסנה בשל הגידול במלאי וכן מאיחוד לראשונה של החברות.