שר האוצר, אביגדור ליברמן, ומנהל רשות המיסים, ערן יעקב, הודיעו היום (ד') כי התשלום השני של מענק עבודה עבור שנת 2020, בסכום כולל של 250 מיליון שקל, יוקדם ויועבר לחשבונות הבנק של הזכאים ב-1 בספטמבר, כחודש וחצי לפני המועד הקבוע בחוק. זאת כדי לאפשר ל-195 אלף זכאים, שכירים ועצמאים, להיעזר בכספי המענק לקראת חגי תשרי. התשלום כולל את יתרת "התוספת למענק" לזכאים.

עבור שנת 2020 משולם המענק, בכפוף לעמידה בתנאי החוק ובהתאם לקריטריונים, למי שבין השאר, הכנסתם החודשית הממוצעת עולה על 1,280 שקל ומגיעה עד 11,580 שקל. סכום המענק המרבי לשנת 2020 עומד על 8,640 שקל והמענק הממוצע יעמוד על כ-4,400 שקל.
1 צפייה בגלריה
רשות המיסים
רשות המיסים
רשות המיסים
(ארכיון)
בשל הקורונה נקבעה על ידי הממשלה הקודמת תוספת למענק עבודה 2020, עבור תקופת הזכאות אפריל עד דצמבר 2020, בגובה של 62% ולא פחות מ-990 שקל, ובשנה החולפת שולמה מקדמה על חשבון התוספת למענק וכעת משולמת יתרת התוספת.
לראשונה שכירים שהכנסתם בחודשים אפריל עד דצמבר 2020 התקבלה ממעסיק קרוב משפחה זכאים למענק עבודה בגובה של 62% בגין תקופת עבודתם אצל הקרוב.
מענק העבודה משולם ע"י הרשות ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים, העומדים בתנאים הקבועים בחוק ומטרתו לשפר את מצבם הכלכלי של העובדים ברמות השכר הנמוכות, לצמצם פערים כלכליים-חברתיים ולהוות תמריץ להשתלבותם בשוק העבודה. ברשות המיסים ציינו, כי הגשת הבקשה למענק היא פשוטה וקלה. אם הוגשה בקשה למענק בשנתיים האחרונות, ניתן להגיש בקשה מקוונת, היתר יוכלו להגיש בקשה בסניפי הדואר הפרוסים ברחבי הארץ.