יותר ממחצית מהעסקים בארץ מדווחים על פגיעה חמורה של יותר מ-50% בהכנסות החברה, כך עולה מסקר מצב העסקים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמתפרסם היום (רביעי), שבחן כ-1,680 חברות שמעסיקות 5 עובדים ומעלה בתאריכים 24-26.10 - השבוע השלישי למלחמה. במחוזות הדרום והצפון אחוזי העסקים המדווחים על פגיעה חמורה בהכנסות היו הגבוהים ביותר, 66% ו-64%, בהתאמה.
כ-37% מהעסקים דיווחו על צמצום חד בהיקף התעסוקה בזמן ביצוע הסקר (עד 20% ממצבת העובדים הרגילה) עד כדי הפסקת הפעילות הכלכלית של העסק לחלוטין. שיעור העסקים שדיווחו שנפגעו בדרום גדול כמובן מבשאר הארץ, כאשר כ-59% מהעסקים במחוז הדרום דיווחו על צמצום בהיקף התעסוקה לעומת כ-25% מהעסקים במחוז תל אביב.
1 צפייה בגלריה
ירוטים במרכז
ירוטים במרכז
יירוטים במרכז
(צילום: AP Photo/Oded Balilty)
בתוך כך, עלה מהסקר כי הפגיעה בהיקף התעסוקה בעסקים במחוז ירושלים ואזור יהודה והשומרון גבוהה מהפגיעה במחזות האחרים (למעט מחוז הדרום). פגיעה זו נובעת כנראה מהתלות בתעסוקת פלסטינים במחוז זה.
מפילוח האומדנים לפי ענף כלכלי, ניכרת פגיעה חריפה בהכנסות של ענף הבינוי, שהיא מנת חלקם של 74% מהעסקים, ובנוסף בפגיעה בהיקף התעסוקה בעסקים, כאשר בענף יותר מ-62% מהעסקים נמצאים במצב של כמעט סגירה בניגוד למשל ל-4% מהעסקים בענפי שירותי הייטק והפיננסים.
בבחינת האומדנים לפי קבוצות גודל העסק (מספר המועסקים), ניכר שהפגיעה בעסקים קטנים חמורה יותר. כ-57% מהעסקים הקטנים (שבהם עד 10 משרות שכיר) מדווחים על פגיעה חמורה בהכנסות לעומת 14% מהעסקים הגדולים (שבהם יותר מ-250 משרות שכיר). מבחינת היקף התעסוקה, 42% מהעסקים הקטנים דיווחו שהם על סף סגירה, לעומת כ-15% מהעסקים שבהם יותר מ-250 משרות.
כ-11% מהעסקים (יותר מ-6,000 עסקים באוכלוסיית הסקר) מדווחים כי מעל חמישית מהעובדים שלהם גוייסו למילואים. כ-41% מהעסקים דיווחו כי חלק מהעובדים שלהם גוייסו. בענפי שירותי ההייטק והפיננסים כ-20% מהחברות מדווחות על שיעור גבוה של מגויסים מבין עובדיהן, לעומת כ-4% בלבד בענף שירותי מזון ומשקאות.
בנוגע להיקף העבודה מהבית, הסקר מעלה כי נצפתה עלייה קטנה יחסית בשיעור העסקים שמאפשרים עבודה מהבית, מ-31% בימי שגרה לכ-37% בשבוע השלישי למלחמה. עם זאת, עסקים רבים שאיפשרו עבודה מהבית בזמן שגרה הגדילו את היקף העבודה מהבית כעת. כך בענפי שירותי ההייטק והפיננסים שיעור העסקים שאיפשרו עבודה מהבית של יותר משלושה ימים בשבוע עמד על חמישית בזמני שגרה וכעת מחצית מהעסקים בענפי אלו מאפשרים זאת.