חברת האשראי החוץ-בנקאי יונט קרדיט שירותים פיננסיים בע"מ, אשר עד לאחרונה עמד בראשה שר האוצר לשעבר משה כחלון, הודיעה הבוקר (ד') כי מנכ"ל החברה ומבעליה, יצחק (צחי) אזר, פוטר מתפקידו בין היתר גין הפרת אמונים כלפי החברה. יחד עם זאת, אזר ממשיך להיות חלק מבעלי החברה (כ-12.5%) ולכהן כדירקטור בה.
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
ברקע, יונט קרדיט נמצאת מזה מספר שבועות בסערה תקשורתית שהחלה עם דיווח של החברה על "אי-התאמות כספיות" ועל דחייה בפרסום הדו"חות הרבעוניים. בצל הבלגן, לפני כשבועיים הודיע כחלון על התפטרותו מתפקיד יו"ר החברה.
2 צפייה בגלריה
לנציאנו, אזר והחולצה החדשה
לנציאנו, אזר והחולצה החדשה
"נטל מהחברה כספים לצרכיו האישיים". צחי אזר, מנכ"ל יונט קרדיט היוצא
(צילום: יח"צ)
בהודעת החברה נמסר כי "הדירקטוריון החליט על הפסקת כהונתו של מנכ"ל החברה וזאת לאחר קיום הליך שימוע שנוהל על ידי הדירקטורים הבלתי-תלויים בחברה. על פי ההחלטה, אזר הפר את חובת האמונים שלו כלפי החברה כאשר הסתיר מהחברה מידע מהותי הנוגע לענייני החברה, נטל מהחברה כספים לצרכיו האישיים וכן גרם לחברה להתקשר בעסקאות אשר לא אושרו ולא דווחו כדין.
"בעקבות הגילויים הראשונים על אודות אי-התאמות כספיות באחד מסניפי החברה, מינה דירקטוריון החברה את רו"ח (משפטן) עופר אלקלעי כבודק חיצוני בלתי תלוי, לבחינת הנושא וכלל ההשלכות הנובעות ממנו. בעקבות בדיקותיו של הבודק החיצוני, צפו ועלו גם גילויים אודות התנהלות בעייתית של אזר, העולה כדי הפרת אמונים כלפי החברה.
"החברה פנתה לאור גילויים אלו למר אזר להשיב לה במיידי, את כל הכספים שנטל ממנה שלא כדין. כמו כן, בכוונת החברה לנסות ולהיפרע מאזר בגין כל הנזקים שנגרמו לה", נמסר בהודעת החברה.
בהודעה קודמת של החברה בנושא נמסר כי "אזר הוצא לחופשה עד לגמר בירור בעניינו לאחר שהתברר כי נטל הלוואה בסכום של 70 אלף שקל מהחברה וזאת ללא דיווח כנדרש לאסיפה הכללית. המנכ"ל נדרש להשיב את הכספים לחברה".

10.6 מיליון שקל "נעלמו מהקופה"

בתוך כך, בשבוע שעבר דיווחה החברה כי הגיעה להסכמה עם בעלי השליטה לכיסוי חשיפות שנגרמו בשל הלוואה שנתנה החברה בסך 37.2 מיליון שקל ולא הוחזרה לה ובשל המחאות (צ'קים) בסך מיליוני שקלים נוספים ש"נעלמו" מסניף נצרת.
2 צפייה בגלריה
משה כחלון
משה כחלון
עזב את תפקידו בחברה ברקע הבלגן. שר האוצר לשעבר, משה כחלון
(צילום: יואב דודקביץ)
לפי הודעת החברה, במסגרת ההסכם הפקידו בעלי השליטה צ'קים בסך 1.8 מיליון שקל לכיסוי חלק מהריבית על הלוואה שהעמידה החברה בשנה שעברה לקבוצת לווים לתקופה של חמש שנים עם ריבית שנתית קבועה של 12%. לטענת החברה, ההלוואה כללה תשלום חודשי החל מתום שנה ממועד העמדת ההלוואות ותשלום קרן בסוף התקופה.
בנוסף, בעלי השליטה התחייבו לשלם לחברה את כל התשלומים העתידיים המגיעים לה - ריבית וקרן - בגין הלוואות לקבוצת הלווים. במסגרת זו, התחייבו בעלי השליטה להפקיד בתוך 45 מיום ממועד חתימת ההסכם ערבות בנקאית בסך של 25 מיליון שקל.
לדברי החברה, "על אף התחייבויותיה של קבוצת הלווים, היא לא שילמה לחברה אף תשלום ריבית. החברה בוחנת את הנסיבות בהן הועמדו ההלוואות, מטרתן, תהליכי אישוריהן וההשלכה על הונה העצמי של החברה".
בחברה ציינו עוד כי הבעלים העמידו צ'קים נוספים בסך 10.6 מיליון שקל שנועדו לכיסוי "ההמחאות החסרות" מסניף נצרת של החברה. זאת, לאחר שתחילה העריכו בחברה כי הצ'קים ש"נעלמו" הסתכמו בכ-5 עד 7.6 מיליון שקל ולאחר מכן עדכנו את ההערכה לכ-7.7 מיליון שקל.
בצל הבלגן בחברה הודיעה הבורסה בתל אביב על השעיית המסחר במניית החברה ואף על גריעתה מהמדדים ת"א פיננסים, ת"א ביטוח ושירותים פיננסים, ת"א AllShare ות"א צמיחה.
עוד ציינו בבורסה כי "החברה טרם פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של 2022. ככל שהחברה לא תפרסם את הדוחות כאמור וזאת עד ליום 30.6.22, תתווסף להשעיית המסחר גם עילת אי-פרסום דוחות כספיים".