חברות הביטוח יחזירו לכם כסף, בערך: בית-המשפט המחוזי בתל אביב אישר הסדר פשרה בייצוגיות נגד חברות הביטוח הגדולות, לפיו החברות ישלמו למעלה מ-14 מיליון שקל.
>> לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
מדובר במספר תביעות ייצוגיות שהוגשו נגד חברות הביטוח כלל, הפניקס, מגדל, פסגות, הראל ואיילון (שהתמזגה לתוך מיטב דש). עו"ד שחר סקברר ועו"ד נמרוד גרון ייצגו כמה מהתובעים.
3 צפייה בגלריה
חברות הביטוח יחזירו לתובעים למעלה מ-14 מיליון שקל
חברות הביטוח יחזירו לתובעים למעלה מ-14 מיליון שקל
חברות הביטוח יחזירו לתובעים למעלה מ-14 מיליון שקל
(צילום: עמית מגל)
נטען כי החברות חייבו את חוסכיהן בדמי טיפול בהלוואות, בניגוד לאיסור קבלת טובת הנאה המעוגנת בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים וקופות גמל. לפי הפיקוח על הביטוח מדובר בהתנהלות פסולה. לדוגמא, תובעת שלה פוליסת ביטוח מנהלים בכלל, נטלה ב-2011 הלוואה של כ-120 אלף שקל, בגינה היא נאלצה לשלם 200 שקל שהוגדרו כ"דמי עריכה" שמהותם טיפול בהקמת ההלוואה.
בעקבות בקשת בית-המשפט, התביעות אוחדו והועברו לגישור רב צדדי. בהסדרי הפשרה, שאוחדו להסדר פשרה אחד, נקבע כי החברות הסכימו מבלי להודות בדבר, להעביר תוך 60 יום מהמועד של מתן פסק הדין, סכום השווה ל-75% מדמי הטיפול כהגדרתם בהסדרי הפשרה, בתוספת ריבית והצמדה על פי חוק. החברות גבו דמי טיפול של כ-100 שקל למבוטח אך הכסף יוחזר כאמור שלא במלואו וכן לא ישירות לצרכנים אלא בחזרה לקופה השייכת לכלל המבוטחים (העמיתים), כלומר גם אלה שלא גבו מהם דמי טיפול.

ההחזר לא יגיע ישירות למבוטחים שנגבו מהם דמי טיפול

היועמ"ש התנגד להסכם הפשרה, בין היתר משום שחברי הקבוצה מוגדרים במסגרת הסדרי הפשרה כ"כל העמיתים/מבוטחים", זאת בניגוד למבוטחים מהם נגבו דמי טיפול בהלוואות בלבד. לעמדת היועמ"ש, אין להגדיל את קבוצת המוטבים ללא סיבה וכאשר לא הוכח קושי מהותי באיתור חברי הקבוצה כהגדרתם. כמו כן, כספים אלו מועברים לכספי קופת הגמל ולא למוטבים באופן ישיר, זאת למרות שניתן לבצע פיצוי ישיר, וכאשר פיצוי לקופה מיטיב גם עם החברות.
למרות התנגדות היועמ"ש, השופט חאלד כבוב קבע כי הסדרי הפשרה ראויים הוגנים וסבירים, למרות שהמשמעות האופרטיבית של הגדלת חברי הקבוצה, היא הקטנת הפיצוי לו יהיה זכאי כל חבר. הוא קבע כי ההחזר לא יגיע ישירות לכיס של המבוטחים, משום שאיתור כל הנפגעים הוא בבחינת עול כבד מדי על החברות.
3 צפייה בגלריה
עו"ד שחר סקברר, ממגישי התביעה
עו"ד שחר סקברר, ממגישי התביעה
עו"ד שחר סקברר, ממגישי התביעה
3 צפייה בגלריה
עו"ד נמרוד גרון
עו"ד נמרוד גרון
עו"ד נמרוד גרון
(צילם: גדי אהד)
החברות התחייבו כי בעת החתימה על הסדר הפשרה הן הפסיקו עם נוהג גביית דמי טיפול ומתחייבות שלא לגבות דמי טיפול לכיסן בעתיד. הובהר כי אין בכך כדי למנוע גבייה של דמי טיפול, ובלבד שאלו ייזקפו לכספי קופת הגמל שהעמידה את ההלוואה. כך למשל, לקוחות חברת מגדל לא יקבלו פיצוי, לאור הטענה של מגדל לפיה דמי הטיפול נכנסו לתיקי ההשקעה של העמיתים ולא הועברו למגדל עצמה.
את סכום הפיצוי הגבוה ביותר תשלם כלל: 3,362,359.75 שקל. אחריה הראל פנסיה: 2,966,876.25 שקל, והראל ביטוח: 3,327,167.87 שקל.
נקבע כי שכר טרחה והגמול למבקשים ובאי כוחם יעמוד על סך של 15% מסכום ההחזר, כשהתובעים הייצוגיים יקבלו 1%-3% מסכום ההחזר של החברה אותה ביקשו לתבוע ועורכי דינם יקבלו 5%-13.5% מסכום ההחזר בצירוף מע"מ.