שופרסל לא פרסמה קבצי מחירים ומבצעים של חלק מחנויותיה ותשלם קנס של 180 אלף שקל למרות שלושה ערעורים שהגישה לרשות ולביהמ"ש. לאחרונה דחה ביהמ"ש גם ערעור של קופיקס ורמי לוי על קנסות בגובה 600 אלף שקל שהוטלו עליהן בשל אי פרסומים דומים.
השופטת יסכה רוטנברג מביהמ"ש המחוזי מרכז קבעה כי דין הערעור של שופרסל להידחות וכי אין בטענות שופרסל כדי להצדיק את ביטול העיצומים הכספיים שהוטלו נגדה, הפחתתם או המרתם בהתראה מינהלית.
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
1 צפייה בגלריה
תמונת סניף שופרסל
תמונת סניף שופרסל
סניף שופרסל
(צילום: שאול גולן)
ב-13 ביוני 2019 הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן שלח לשופרסל הודעה על כוונתו להטיל חיוב כספי לפי חוק התחרות במזון בגין 11 הפרות של החוק והתקנות בשלושה מועדים שונים, בסכום כולל של 396 אלף שקל.
שופרסל הגישה התנגדות לקנס וביקשה התראה מנהלית או הפחתת גובה העיצום. אחרי שימוע שערך הממונה בעקבות התנגדות שופרסל, הוא החליט לבטל חלק מההפרות המיוחסות לה והוציא החלטה מתוקנת לפיה העיצום הכספי יעמוד על 180 אלף שקל.
סכום זה הוטל בגין חמש הפרות של החוק והתקנות: הפרה אחת בגין פרסום לקוי של קובץ חנויות בשל חוסר בפרטים של 12 סניפים; שתי הפרות בגין אי פרסום של שני קבצים של מצרכים ומחירים המתייחסים לשני סניפים שונים (פרדס חנה ואשדוד) ושתי הפרות בגין אי פרסום של שני קבצים של מבצעים באותם סניפים.
לפי תקנות שקיפות המחירים, על קמעונאי גדול לפרסם באתר האינטרנט שהוא מפעיל שלושה קבצים: קובץ חנויות הרשת; קובץ מצרכים ומחירים שיכלול את המחיר העדכני של כל מצרך הנמכר בחנות וקובץ מבצעים נפרד לגבי כל אחת מחנויות הרשת. זאת כדי לאפשר לצרכנים השוואת מחירים.
הממונה על הגנת הצרכן רשאי להטיל עיצומים כספיים על קמעונאי גדול שהפר את הוראות הפרסום בסך 45 אלף שקל להפרה, כשטרם הטלת העיצום עליו להודיע על כך לקמעונאי שיכול בתגובה לטעון נגד העיצום מול הממונה. הממונה יכול להפחית את העיצום או לשנות את החלטתו.
שופרסל לא ויתרה ופנתה לביהמ"ש השלום, שם התקבלה טענתה שטרם הטלת העיצומים, הרשות לא פרסמה נוהל אכיפה מסודר, שכן עקרונות מינהל תקין מחייבים את המשיבה לפרסם נוהל אכיפה מסודר וידוע ברבים, בין היתר כדי שהקמעונאים יידעו מהם גבולות האכיפה, כדי למנוע שרירות ולהבטיח אכיפה שוויונית על יסוד קריטריונים ברורים וידועים. עוד נקבע כי אי פרסום נוהל האכיפה אמנם לוקה באי סבירות, אולם נקבע כי תוצאת אי הסבירות אינה בהכרח ביטול העיצום הכספי שהוטל, ויש לבחון אם החלטת הממונה תואמת למדיניות האכיפה הנהוגה אצל הרשות שכן מדיניות האכיפה היא לא חוק אלא נוהל פנימי.
על כן נקבע כי טרם הכרעה בערעור, הרשות תגיש לעיון בית המשפט את נוהל האכיפה הפנימי שעל יסודו הוטל העיצום. הרשות הגישה אותו וביהמ"ש השלום קבע כי הוא תקין וכי ההפרות של שופרסל ובהן אי פרסום קובץ שלם של כמה חנויות אינן זניחות.
שופרסל בעלת המשאבים החליטה לערער שוב והגישה ערעור לביהמ"ש המחוזי, וזאת למרות שהודתה באי פרסום קבצים כחוק. במחוזי היא טענה את אותן טענות, בין היתר שמדובר בטעויות אנוש וזוטות, ושמשום מה ניתנו לה מספר קנסות על אותה הפרה וכן שמדובר בנוהל אכיפה רטרואקטיבי - טענות שביהמ"ש דחה.
לפי ביהמ"ש, "נוהל האכיפה הוא נוהל סביר וראוי, וגם ההוראה לפיה אי פרסום קובץ שלם לא יוגדר טעות אנוש סבירה וראויה, שכן אי פרסום קובץ שלם היא הפרה משמעותית שפירושה כי מחירים של חנות שלמה אינם מפורסמים לצרכנים. בכל מקרה, ככל ולשופרסל השגות על ההוראות שנקבעו בנוהל, עליה להביא טענותיה על דרך תקיפה ישירה ובהליך מתאים, אין לבחון את סבירות הנוהל במסגרת הליך זה על דרך תקיפה עקיפה. בנוסף, קביעת אמות מידה לאכיפה היא החלטה מקצועית הנתונה לשיקול דעת הממונה, ובית המשפט לא יתערב בו".
כן נקבע כי "אי הפרסום (של נוהל האכיפה) אינו שולל את הסמכות לנקוט צעדי אכיפה. הטענה כי הנוהל נתפר למידותיו של ההליך (נגד שופרסל מ.ק) אינה נכונה, לא הוכחה, ולא נסתרה חזקת התקינות המנהלית.
"אי פרסום קובץ היא הפרה של החוק ובאי פרסום של שני קבצים יש שתי הפרות נפרדות, גם אם שני הקבצים מתייחסים לאותו סניף. הטענה כי לא ניתן להטיל עיצום כספי בשל אי פרסום קובץ חנויות אינה נכונה, כעולה מהוראות החוק והתקנות ואין מקום להסתפק בהתראה מינהלית... כן לא ניתן להפחית מסכום העיצום שהוטל, מה עוד שמלכתחילה הופחתו 20% מהסכום שנקבע בתקנות".