קבינט הדיור בראשות שר הבינוי והשיכון זאב אלקין התכנס היום (א') ואישר שורה של צעדים בתחומי ההתחדשות העירונית בפריפריה ומענקים במסגרת תוכנית מחיר מטרה.
בין היתר אושרה הצעתו של השר אלקין לקדם פרויקטים של התחדשות עירונית בפריפריה, במימון ממשלתי. במסגרת התוכנית, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית תפרסם קול קורא לבחירת מיזמי התחדשות עירונית ביישובי הפריפריה, ולמיזמים הנבחרים יינתן מענק לביצועם. המענקים ימומנו מהקרן להתחדשות עירונית, בסכום של 70 מיליון שקל, ולכך יתווסף תקציב ממשלתי נוסף בהיקף של 40 מיליון שקל. בנוסף, משרד הביטחון יקצה 167 אלף שקל לכל יחידת דיור קיימת במיזמים שיבחרו ביישובי קו עימות אשר בהם משרד הביטחון מקדם כיום הוספת ממ"דים לצורכי מיגון ביטחוני.
2 צפייה בגלריה
התחדשות עירונית אפיק הירדן פרויקט מגדלי סמדר קריית גת קרית גת
התחדשות עירונית אפיק הירדן פרויקט מגדלי סמדר קריית גת קרית גת
התחדשות עירונית בקרית גת
(צילום: ויקטור אלירז)
יצוין, כי ביישובי פריפריה רבים קיים צורך ממשי בחידושם, חיזוקם ומיגונם של המבנים. עם זאת, לאור ערכי הקרקע הנמוכים ביישובים אלה, מיזמי התחדשות אינם מקודמים בכוחות השוק החופשי. לפיכך, המענקים הממשלתיים לפרויקטים אמורים לאפשר את תהליכי ההתחדשות העירונית באזורי הפריפריה, חיזוק מבנים והצלת חיי אדם ורכוש, כאשר במסגרת הקול הקורא תינתן התייחסות ייחודית למיזמים ביישובים הנמצאים באזורי סיכון סיסמי גבוה.
הפרויקטים שישתתפו בתוכנית צפויים להשפיע על שכונות סמוכות, ולהביא להגדלת הפעילות היזמית בשכונות נוספות בערי הפריפריה. כמו כן, פרויקטים אלו ישמשו גם לבחינת הדרכים היעילות ביותר לשימוש בתקציב הממשלתי לקידום פרויקטים מסוג זה בעתיד.
בנוסף, שר הבינוי והשיכון ימנה ועדה בין-משרדית לבחון ולגבש המלצות לממשלה על הכלים הנדרשים לעידוד התחדשות עירונית ביישובי הפריפריה. בראש הוועדה יעמדו מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, אביעד פרידמן ומנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, אלעזר במברגר, הוועדה צפויה להגיש את המלצותיה לשר הבינוי והשיכון בתוך 120 ימים.
לדברי השר אלקין, "ההצעה שאושרה כיום על ידי קבינט הדיור תוסיף יחידות דיור, תאפשר לרשויות המקומיות לצמוח ולהתחזק ותעלה את איכות החיים של התושבים הוותיקים והחדשים שיבואו. להתחדשות העירונית יש פוטנציאל להביא את הפריפריה אל המרכז ברמת החיים, לצד שמירה על המיוחד בישובים השונים. בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות, היזמים והתושבים נצליח ליצור סביבת חיים איכותית בכל הארץ".
במברגר הוסיף, כי "לצד פעילות הממשלה להסרת חסמים לפעילות התחדשות העירונית באזורי הביקוש, חובתנו להרחיב את ההתחדשות העירונית גם לעבר אזורי הפריפריה. נוכח ערכי הקרקע הנמוכים שם, תפקידה של הממשלה להתערב ולהביא למצב שיאפשר קידומם של פרויקטים. תוכנית השר אלקין שאושרה היום בקבינט מהווה צעד חשוב ראשון בכיוון זה. יישום מהיר של התוכנית יאפשר לבחון את הישגיה ויציב תשתית לצעדים ממשלתיים נוספים בתחום".
2 צפייה בגלריה
זאב אלקין בכנס היסוד של מפלגת תקווה חדשה במודיעין
זאב אלקין בכנס היסוד של מפלגת תקווה חדשה במודיעין
השר זאב אלקין
(צילום: מוטי קמחי)

מתן מענקים וסבסוד במסגרת מחיר מטרה

קבינט הדיור אישר גם מתן מענקים לרוכשים דירה במסגרת תוכנית מחיר מטרה. המענקים יינתנו בין השנים 2022-2027, לזכאי משרד הבינוי והשיכון הרוכשים דירה במסגרת התוכנית באזורים בהם מחיר הקרקע ללא הוצאות פיתוח נמוך מ-100 אלף שקל ליחידת דיור, ללא מע"מ.
מענק בגובה 40 אלף שקל שיינתן לזכאי המשרד שיעמדו בתנאי הזכאות לתוכנית וירכשו את דירתם ביישובים שיוגדרו. בנוסף ישולם סבסוד הוצאות פיתוח בסך של 50 אלף שקל ליחידת דיור במתחם שבו מחירי הקרקע ללא הוצאות פיתוח נמוכים מ-50 אלף שקל ליחידת דיור, או 30 אלף שקל במתחם שבו מחירי הקרקע ללא הוצאות פיתוח גבוהים מ-50 אלף שקל ליחידת דיור אך לא עולים על 100 אלף שקל ליחידת דיור.
בנוסף אישר הקבינט את יעדי התכנון והשיווק בתחום הדיור לשנת 2022 עבור משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. היעד המרכזי הוא להגיע ל-60 אלף עסקאות, 90 אלף יח"ד במסגרת הגשת תוכניות, 84 אלף יח"ד בשיווקים. כמו כן, נקבע כי ביישובי מיעוטים יעד השיווק לא יפחת מ-5,000 יחידות דיור בשנת 2022.
עוד נקבעו יעד של 10,000 יח"ד שישווקו עבור יחידות דיור להשכרה ארוכת טווח, כאשר מתוכן 3,500 יחידות דיור יהיו במסגרת מחיר מופחת, ויעד תכנון מפורט ל-125 אלף יחידות דיור מאושרת בשנת 2022.