מהרשות לניירות הערך ועד למוסד "יש ושם" - כל התאגידים הציבוריים בישראל יחויבו מעתה לפרסם בקביעות דו"חות כספיים שנתיים, החל מהשנה הבאה. זאת היא משמעות פרק בחוק ההסדרים שאושר הערב (א') לקריאה שנייה ושלישית על ידי חברי ועדת החוקה של הכנסת. התאגידים יצטרכו גם להגיש את הדו"חות בקביעות מדי שנה לשר הנוגע בדבר ולחשב הכללי במשרד האוצר.
במקביל, מוצע בחוק להקנות לחשב הכללי סמכויות כלפי התאגידים הציבוריים, הנוגעות לאופן הכנתם ופרסומם של הדו"חות הכספיים.
2 צפייה בגלריה
העצרת הממלכתית ליום הזיכרון לשואה ולגבורה ביד ושם
העצרת הממלכתית ליום הזיכרון לשואה ולגבורה ביד ושם
יד ושם
(צילום: אולבייה פיטוסי)
לדרישת היו"ר, ח"כ גלעד קריב, וח"כ שמחה רוטמן שונתה הצעת החוק ברגע האחרון, כך שהחשב הכללי במשרד האוצר, כיום רו"ח יהלי רוטנברג, לא יוכל להתערב בתוכנו של הדו"ח. ח"כ קריב ביקש מהממשלה בנוסף, לתמוך בהסתייגותו של ח"כ רוטמן לפיה החשכ"ל ידווח לוועדת הכספים אודות תאגידים שלא הגישו דו"חות במועד ולא קיבלו אישור לכך מראש.
בין היתר, נקבע כי יהיה הליך דו-שלבי בו החשכ"ל יוכל להורות על קיום דיון מחודש בנושאים שבמחלוקת בינו לבין התאגיד הציבורי, בנוגע לדו"ח, ואם עדיין נותרה מחלוקת והתאגיד לא מקבל את עמדת החשכ"ל, התאגיד יידרש לעשות גילוי מסוים בדו"ח הכספי אודות המחלוקת והחשכ"ל יוכל לפרט על כך באתר האינטרנט שלו.
2 צפייה בגלריה
עומסים בנתב"ג
עומסים בנתב"ג
נתב"ג. גם רשות שדות התעופה תחויב לדווח
(צילום: שמוליק דודפור )
בין היתר תוטל במסגרת החוק החובה להגיש דו"ח שנתי מעתה על הרשות לניירות ערך, יד ושם, תאגיד השידור הציבורי, המועצה להשכלה גבוהה, רשות שדות התעופה ורשות העתיקות.
לדברי ח"כ קריב (העבודה): "המהלך הזה הוא מהלך חלקי בלבד, חלק מהתאגידים אחראים לתחומים חיוניים וראוי לחזור לחוק התאגידים הציבוריים ולחוקק אותו, לא להירתע מסוגיות סבוכות. החוק הזה מעיד עד כמה המצב שעליו התריע מבקר המדינה אינו תקין ואני מקווה שהממשלה תקדם את העניין. בדיון שלנו על רפורמת הרגולציה אנחנו מגנים על מעמדם העצמאי של התאגידים הציבוריים אך ככל שנרצה לשמור על עצמאותם יש לוודא שיש בקרה על הממשל התאגידי שלהם ואני מוציא קריאה למשרד המשפטים לחזור למשימה הגדולה והחשובה של חקיקת חוק התאגידים הציבוריים".