אחרי מספר ימים שבהם לא היה ברור מתי בדיוק ייכנס החוק להעלאת מס הרכישה למשקיעים לתוקף, משרד האוצר הודיע היום (ד') כי במסגרת התיקון למס נקבע כי תחילתו תהיה ביום פרסומו ברשומות, שצפוי להיות בראשון הקרוב. כלומר, מס הרכישה למשקיעים יעלה מ-5% ל-8% ביום ראשון.
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
לפיכך, כל עסקה שתיחתם בשלושת הימים הקרובים עדיין תהנה מהמס המופחת. יצוין כי מדובר בחיסכון גדול, שכן בדירה שעולה שני מיליון שקלים העלאה ב-3% פירושה עוד 60 אלף שקל מס רכישה.
1 צפייה בגלריה
קבלת מפתח אחרי רכישת דירה
קבלת מפתח אחרי רכישת דירה
רכישת דירה
(צילום: Shutterstock)
אחרי לא מעט ויכוחים והסתייגויות, החוק להעלאת מס הרכישה אושר סופית בכנסת אתמול. בקריאה שלישית תמכו בהצעה 17 חברי כנסת, מול 10 שהתנגדו.
בהצעת החוק הוצע לתקן את חוק מיסוי מקרקעין, ולהעלות את שיעור מס הרכישה במכירת זכות במקרקעין שהיא דירת מגורים, לגבי מי שזו אינה דירת המגורים היחידה שלו, על מנת לבלום את מחירי הדיור ולמתן את הביקוש לרכישת דירות בידי משקיעים. החוק נקבע כהוראת שעה לשלוש שנים עם אפשרות הארכה בשנתיים נוספות באישור ועדת הכספים.
החוק החדש מעמיד את מדרגת המס לרוכשי דירה שנייה על 8% בדירות שנרכשו במחיר של עד 5,348,565 שקל ול-10% מעל למחיר הזה. עד כניסת החוק לתוקף, מדרגת המס לרוכשי דירה שנייה מתחילה ב-5% עבור דירות במחיר של עד 1,284,770 שקל לדירה, 6% עד 3,884,294 שקל, 7% עד 5,348,565 שקל, 8% עד 17,828,555 שקל ומעל מדרגת מס של 10%.
בדברי ההסבר להצעה נכתב: שוק הדירות למגורים מאופיין בהיצע קשיח בטווח הזמן הקצר, בלא אפשרות להתאים את ההיצע לשינויים בביקוש לדירות כאמור. בהתאם לכך, שינויים בביקוש מובילים באופן ישיר לעלייה של מחירי הדירות. נתוני העבר מצביעים על כך שעלייה בביקוש לדירות מגורים להשקעה מייצרת "ביקוש עודף" אשר בא על חשבון רכישות של דירות מגורים בידי זוגות צעירים. עלייה זו בביקוש לדירות מגורים גורמת לעלייה במחירי הדירות ודוחקת את הזוגות הצעירים אל מחוץ לשוק.
לפי נתוני משרד האוצר, הפחתת שיעור מס הרכישה הביאה לעלייה חדה במספר דירות המגורים הנרכשות לצורכי השקעה, הן במונחים כמותיים והן כשיעור מסך העסקאות בשוק זה. שיעור הרכישות של דירות מגורים שנעשו בידי משקיעים מאז הפחתת מס הרכישה כאמור עלה לכ-20% מסך העסקאות בשוק הדיור לעומת שיעור של כ-13% מסך העסקאות כאמור בחודשים שלפני ההפחתה. במקביל נרשמה האצה בקצב עליית מחירי הדירות על פי מדד מחירי הדירות שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כך, בשנים עשר החודשים שחלפו מאז הפחתה זו של שיעור מס הרכישה בתקופה שמיולי 2020 עד יולי 2021, עלו מחירי הדירות בשיעור של 2.9% שיעור העלייה הגבוה ביותר במחירי הדירות מאז שנת 2010.
לנוכח העלייה הניכרת בביקוש לרכישת דירות מגורים והעלייה במחיריהן, שהחלה כאמור מאז הופחת מס הרכישה ביולי 2020, מוצע לקבוע כי במכירת זכות במקרקעין שהיא דירת מגורים, לגבי מי שזו אינה דירת המגורים היחידה שלו, יחול מס רכישה בשיעור של 8% על חלק השווי שעד 5,843,565 שקלים חדשים, ומס רכישה בשיעור של 10% על חלק השווי העולה על סכום זה.