בית המשפט העליון דחה בצהריים (יום ד') עתירות שביקשו להורות לשר החינוך יואב קיש שלא להעניק את פרס ישראל בתחום ספרות תורנית ומשפט עברי לשנת תשפ"ד לרב יצחק יוסף. הרב הראשי צפוי לקבל את הפרס בטקס ביום העצמאות בשבוע הבא.

העתירות הוגשו על רקע דבריו של הרב יוסף מחודש מרץ, שבהם ציין כי "אם יכריחו אותנו ללכת לצבא – ניסע כולנו לחו"ל". נוסף על כך העותרים הציגו תבטאויות קודמות של הרב יוסף, שבעטיין המליץ נציב תלונות הציבור על השופטים והדיינים להעמידו לדין משמעתי ולבחון את העברתו מתפקידו כדיין.
השופט יצחק עמית, שעמד בראש הרכב השופטים, קבע כי "קורפוס הפסיקה שהצטבר בנושא פרס ישראל מוביל למסקנה כי אין עילה משפטית להתערב בהחלטת השר לאמץ את המלצתה המקצועית של ועדת השופטים". הוא התייחס לאמירות של הרב הראשי בשנים האחרונות, וכתב כי "יש לראות בחומרה את התבטאויותיו המקוממות והפסולות של הרב יוסף, דווקא בשל היותו עובד ציבור וסמכות רוחנית-הלכתית לציבור גדול, אך אמירות אלה הן בבחינת אמירות חיצוניות לפועלו המקצועי בתחום הספרות התורנית שבגינו הומלץ לקבלת הפרס".
השופט עמית הדגיש: "פרס ישראל ניתן בגין הישגים מקצועיים, ועל אף הקושי המתעורר בעניינו של הרב יוסף, אין המקרה נופל בגדר מקרי הקצה שבהם יש לשקול נסיבות חיצוניות לתחום פועלו המקצועי של המועמד. פרס ישראל עומד למבחנו ולביקורתו של הציבור, אך הוא אינו אמור לשקף קונצנזוס של הציבור. לנוכח היות המלצת ועדת השופטים כמעט חסינה מפני התערבות – אין להיעתר לסעד המבוקש בעתירות ודינן להידחות".
1 צפייה בגלריה
הרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף
הרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף
הרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף
(צילום: יעקב כהן)
השופטת רות רונן קבעה כי מדובר במקרה גבולי, ו"זאת הן משום שההתבטאויות הבעייתיות של הרב יוסף אינן חיצוניות לחלוטין לתחום העיסוק שלו (אף שאינן עומדות במרכז העיסוק בשלו הוא קיבל את הפרס); והן לאור כמותן של ההתבטאויות הללו, טיבן והחומרה היתרה הנודעת להן, בעיקר על רקע התקופה הנוכחית".
למרות זאת, הסכימה השופטת רונן כי דין העתירה להידחות, ו"זאת מפני שהפרס הוענק לרב יוסף בשל הקורפוס העשיר של הספרות התורנית הלכתית הנוגע לנושאים רבים; ולאור הפתח הצר מאוד שהפסיקה הותירה להתערבות בהחלטות הנוגעות להענקת פרס ישראל".
השופט ח'אלד כבוב הצטרף לדעת הרוב וקבע כי "קשה למצוא ציבורים במדינה שלא זכו לקיתונות של בוז ועלבון תחת שבט לשונו של הרב". לעמדתו, לנוכח הפסיקה לאורך השנים שלפיה להמלצת ועדת הפרס יש כמעט-חסינות, הגיעה העת "לומר בקול ברור: אין עוד מקום להגשת עתירות התוקפות את החלטת שר החינוך להעניק את פרס ישראל למועמד כלשהו, יהיו התבטאויותיו הערכיות מכוערות ומבזות ככל שיהיו".
עו"ד בתיה כהנא דרור, שהגישה עתירה נגד הענקת הפרס לרב הראשי, אמרה: "למרבה הצער, בית המשפט קבע שיש לדחות את העתירות, ולהעניק בשם אזרחי ישראל את הפרס הממלכתי ביותר במוצאי יום העצמאות לרב יצחק יוסף, שלא חדל גם עכשיו לבזות את מדינת ישראל, ערכיה וחוקיה, קורא לרדת מהארץ, מסית ומבטא עמדות גזעניות כלפי מיעוטים, נשים ועולים. כל זאת במיוחד השנה, כאשר חיילינו מחרפים נפשם בקרב להגנה על המולדת. מדובר בלא פחות מהשפלה לאומית, ופגיעה בחוסנה ובצדקה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית".