בעקבות העובדה שבשנים האחרונות אירעו לא מעט מקרים של שכחת ילדים ברכב, משרד התחבורה פרסם בחודש מרץ 2021 תקנת תעבורה (83,ד׳) כהוראת שעה עד פברואר 2024 הקובעת כי יש חובת שימוש במערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב. תקנה זו נחקקה לאחר מאבק של שנים בהובלת המועצה לשלום הילד, במטרה למנוע מצבים של שכחת ילדים ברכב.
איך אפשר להילחם בתופעה?
(צילום: נויל האריס)

על-פי התקנה חל איסור להסיע ברכב ילד עד גיל 4 אלא אם כן מותקנת בו מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים. לצד התקנה, נקבעה הוראה נוספת בצו תקנות התעבורה לפיה יוטל קנס בגין הסעת ילדים מתחת לגיל 4 ללא התקנת מערכת כזו.
התקנה נכנסה לראשונה לפועל בקדנציה הקודמת של שרת התחבורה הנוכחית, מירי רגב, אך השרה הקודמת, מרב מיכאלי, הורתה על ביטול התקנה - וכך קרה. אלא שחודשיים לאחר ביטולה במרץ 2022 הודיע משרד התחבורה על מתווה חדש לתקנה שאינו שונה בהרבה מהמתווה שהיה קיים, כך, שגם במתווה הנוכחי נדרשת מערכת בטיחות מקורית או מערכת בטיחות שעונה על דרישות התקנה.
1 צפייה בגלריה
תינוק כסא בטיחות
תינוק כסא בטיחות
האם תהיה חובת התקנת מערכת עזר?
בינואר 2022 דנה ועדת הכלכלה של הכנסת בבקשת משרד התחבורה לבטל את חובת התקנת המערכות למניעת שכחת ילדים ברכבים פרטיים. המועצה לשלום הילד, הבהירה בדיון כי מערכת התרעה ברכב היא מנגנון ששומר על חיי אדם פשוטו כמשמעו, ותקנה המחייבת את התקנת המערכת ברכב היא הדרך שבה משרד התחבורה והרשות לבטיחות בדרכים יגנו על פעוטות שלא יכולים להגן על עצמם. בהמשך לכך, הוחלט ע"י ועדת הכלכלה להותיר את התקנות בתוקף כפי שהן.
ב-29 בפברואר השנה פקעה הוראת השעה וההוראה הנלווית במסגרת בצו תקנות התעבורה הנוגעת להטלת הקנס. יצוין כי מבירור מול הלשכה המשפטית של משרד התחבורה, נכון ל-16 באפריל, לא התקבלה כל החלטה עקרונית בעניין התקנה האמורה.
"רק בשבועיים האחרונים הצטרפו ילדים נוספים לסטטיסטיקה האכזרית של ילדים שמתו או נפצעו קשה כתוצאה משכחה או הילכדות ברכב בחום הלוהט", אומרת מנכ"לית המועצה לשלום הילד, עו"ד ורד וינדמן. "זו אינה גזירת גורל, חייבים ואפשר למנוע את הפגיעות הנוראיות האלה. הטלת חובה על הורים ועל כל מי שמסיע ילד עד גיל 4 להתקין אמצעי עזר שיתריע מפני השארת פעוטות ברכב, היא צעד מציל חיים".
ממשרד התחבורה נמסר: "משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מבצע בימים אלה בחינה של עדכון התקנה והארכת התוקף".