צפו: שר האוצר מכריז על התוכנית הכלכלית
(צילום: לע"מ)

התוכנית הכלכלית לסגר השני צפויה לקבל מחר (יום ב') ל את אישור הממשלה, אף כי יתכנו שינויים מסוימים. במרכזה של התוכנית עומד צעד לתמרץ את המעסיקים לא להוציא את עובדיהם לחופשות ללא תשלום או אף לפטרם. התוכנית כוללת גם הפחתת שכר של 10% לכל השרים וחברי הכנסת, שמשמעותם הפחתה של 4,500-5,000 שקל בשכר לחודש.
עיקריה של התוכנית הכלכלית, שגיבשו בכירי משרד האוצר לקראת הסגר השני ואשר נחשפה לראשונה ב-ynet, הם אפשרות לדחיית תשלומי כל סוגי המיסים; פטור מלא מתשלומי ארנונה למי שייפגעו גם במידה מצומצמת יחסית בהכנסותיהם; ביטול מוחלט לאורך זמן של הסעיף המחייב את הפחתת דמי האבטלה; והפיצוי שידרבן מעסיקים למנוע הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום ופיטורים.
רונן מיילי מבעלי מסעדת הילטון ביירונן מיילי מבעלי מסעדת הילטון ביי
התוכנית כוללת צעדים שלא היו כמותם בסגר הראשון. עסקים סגורים
(צילום: ירון שרון )
התוכנית כוללת צעדים שלא היו כמותם בסגר הראשון, ומטרתם למנוע את הוצאתם לחופשה של מאות אלפי עובדים. לפי התוכנית, יקבלו מעסיקים 5,000 שקל עבור כל עובד שלא יוצא לחופשה ללא תשלום בעסקים שבהם נגרמה ירידה בהכנסות לעומת החודשים ספטמבר ואוקטובר אשתקד.
התוכנית, שיזם שר האוצר ישראל כץ, נועדה בעיקר לשלוש מטרות: לנסות לסייע למגזר העסקי שייקלע למצוקה קשה עוד יותר בעת הסגר השני, לשמר ככל האפשר את העובדים במקומות עבודתם כדי למנוע את הוצאתם של עשרות ואף מאות אלפים שוב לחופשות ללא תשלום, ולמנוע קיצוץ בדמי האבטלה לשכירים המפוטרים והשוהים בחופשות ללא תשלום.

צעדי התוכנית הכלכלית

התוכנית תהיה תקפה לחודשים ספטמבר ואוקטובר עם אפשרות הארכה לחודשים נובמבר ודצמבר, אם הסגר יוארך או שההקלות לאחריו יהיו הדרגתיות מאוד. אלה צעדי התוכנית:
● רשות המיסים תאפשר לכל בעל עסק ועצמאי שיפנה אליה לדחות ולפרוס את תשלומי כל המיסים בחודשים אחדים. המס הנדחה יישא ריבית של 4% בשנה ויחייב בהצמדה למדד.
● צעד נוסף יאפשר לבעלי עסקים, המקבלים בימים כתיקונם את החזרי מס ערך מוסף אחת לחודשיים, לקבל את ההחזר מיידית - יום-יומיים לאחר הגשת בקשה לכך.
● עוד צעד יהיה מתן זכאות לפיצוי לאלפי עסקים נוספים, באמצעות הפחתת שיעור ההפסד בהכנסות שנקבע בתוכניות המענקים - מירידה של 40% ומעלה לירידה של רק 25% ומעלה. ההשוואה תיעשה בין ספטמבר ואוקטובר 2020 לתקופה המקבילה בשנת 2019.
● פטור מוחלט מתשלום מיסי הארנונה עד סוף שנת 2020, לחודשים ספטמבר ואוקטובר, יינתן לכל עסק שיציג ירידה של 25% ומעלה בהכנסות במקום 60% ומעלה. מדובר בחיסכון של אלפי שקלים לכל עסק.
● תשולם מקדמה מיידית לעסקים הצפויים להיפגע מהסגר על חשבון מענק ספטמבר-אוקטובר לעסקים בגובה של 50% ממענק ההוצאות הקבועות הצפויות.
● קרן ההלוואות לעסקים תוגדל בעוד 18 מיליארד שקל ותנאי ההלוואות ישופרו. תהיה נכונות רבה להעניק הלוואות גם בשיעורי סיכון גבוהים, כמו בענפי התיירות, הבידור וההסעדה.
● הממשלה תלווה 100 אלף עובדים שפוטרו או הוצאו לחופשות ללא תשלום בהכשרה מקצועית ובהחזרתם לשוק העבודה בתקציב של עד 30 אלף שקל לעובד. למי שיהיה בהכשרה, תשולם משכורת וההכשרה תעשה בשיתוף עם מקומות עבודה שיתחייבו לקלוט את העובדים בתום הכשרתם.
● שר האוצר כץ החליט גם לבצע עוד מהלך - לתקן את חוק רשת הביטחון למשבר הקורונה, ולקבוע כי גם אם שיעור האבטלה שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) יירד אל מתחת ל-10% - לא יפחתו דמי האבטלה ב-10% למי שתקופת האכשרה שלהם (על פי החוק המקורי) חלפה, כפי שקובע החוק כיום. עם זאת, יישאר הסעיף בחוק לפיו תשלומי האבטלה צפויים להיפסק חודש לאחר ששיעור האבטלה בישראל יפחת מ-7.5%.
השר כץ יביא לישיבת הממשלה מחר גם הצעה לקצץ ב-10% את שכר השרים וחברי הכנסת, כמקדמה לקיצוצים שהוא מתכנן במגזר הציבורי, ומעניין יהיה לראות אם השרים יאשרו בהצבעה את הקיצוץ בשכרם בכ-60 אלף שקל בשנה. הקיצוץ יהיה תקף עד לדצמבר 2021. יצוין ששכר חברי הכנסת צפוי לעלות בינואר הקרוב, על פי המנגנון האוטומטי, בכ-2.5%.