מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.5% בחודש פברואר 2023, כשהצפי היה לעלייה של 0.3% בלבד, וכך ב-12 החודשים האחרונים (פברואר 2023 לעומת פברואר 2022) האינפלציה עמדה על 5.2% - ירידה קלה אך עדיין גבוהה מאוד. במקביל, נמשכת הבלימה בקצב עליות מחירי הדירות, כאשר בחלק מהמחוזות כבר חלה ירידת מחירים. על פי מדד מחירי הדיור של הלמ"ס, בחודשים דצמבר 2022-ינואר 2023 עלו מחירי הדירות בשיעור של 0.1% בלבד לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים נובמבר-דצמבר 2022. בכך השלימו עלייה של 14.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (דצמבר 2021-ינואר 2022).
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו והאזינו לתוכנית כסף חדש ב-ynet radio
עליות מחירים בולטות במדד המחירים לצרכן נרשמו בירקות ופירות טריים (3.8%), תרבות ובידור (0.9%), מזון (0.8%), תחבורה ושונות (0.5%) כל אחד, ודיור ותחזוקת הדירה (0.4%) כל אחד. ירידות מחירים בולטות נרשמו בהלבשה והנעלה (3.3%) ותקשורת (0.4%) וביטול המס על כלים חד-פעמיים הוביל להוזלה של 5.1% במחירם.
עליית מדד המחירים לצרכן בחודש פברואר בשיעור גבוה של 0.5% מבשרת על העלאת ריבית נוספת של בנק ישראל בראשית חודש אפריל למרות המשבר בבנקאות שכנראה יגרום למיתון עליית הריבית או הקפאתה בשבוע הקרוב בארה"ב.
1 צפייה בגלריה
(צילום: אבי מועלם, Gettyimages)

בחלק מהמחוזות חלה ירידה במחירי הדירות

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות בחודשים דצמבר 2022-ינואר 2023 לעומת החודשים נובמבר-דצמבר 2022 עולה כי במחוזות הבאים מחירי הדירות ירדו: ירושלים (1.1%-), חיפה (0.9%-) ותל אביב (-0.5%). בשאר המחוזות המחירים טיפסו בתקופה זו: צפון (0.6%), מרכז (1.3%) ודרום (0.1%).
בהשוואה בין התקופה הנוכחית דצמבר 2022 – ינואר 2023, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, דצמבר 2021– ינואר 2022, נרשמו עליות מחירים דו-ספרתיות בכל המחוזות: חיפה (16.4%), מרכז (16.1%), צפון (16.0%), תל אביב (13.4%), ירושלים (13.4%) ודרום (13.2%).
מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים דצמבר 2022 – ינואר 2023 לעומת נובמבר – דצמבר 2022, נמצא כי מחירי הדירות החדשות נותרו ללא שינוי. נזכיר כי במדד הקודם ירד מדד מחירי הדירות החדשות ב-0.6%.
ב-12 החודשים האחרונים עלו מחירי הדירות החדשות ב-17%.
מכלל העסקאות של דירות חדשות, שיעור העסקאות במסגרת תמיכה ממשלתית ירד מ-19.8% בתקופה הקודמת (נובמבר-דצמבר 2022) ל-19% בתקופה הנוכחית. יצוין כי לרוב, שיעור העסקאות בתמיכה ממשלתית מתואם באופן שלילי עם מדד מחירי דירות חדשות. מבדיקה של הלמ"ס עולה כי מדד מחירי הדירות החדשות, בניכוי עסקאות בתמיכה ממשלתית, ירד ב-0.5%.

מחיר השכירות עלה ב-7.5% בדירות שבהן הוחלף שוכר

אשר לגובה שכר הדירה, במדד המחירים לצרכן מתפרסם סעיף שכר דירה ללא שכירות ציבורית, שעלה ב-0.5%. יצוין כי בשכר הדירה החודשי, עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עלייה של כ-4.4%, ועבור שוכרים חדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של כ-7.5%.

מדד מחירי תשומות בבנייה למגורים

במדד המחירים לצרכן נבחן גם מדד מחירי תשומות בבנייה למגורים, שלו השפעה רבה על מחירי הדירות. מדד זה ירד ב-0.2% בחודש פברואר 2023. אולם בבדיקה של 12 החודשים האחרונים (פברואר 2023 לעומת פברואר 2022) עלה מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ב-4.5%, בעיקר בשל העלייה במחירי חומרים ומוצרים ב-8.6% ומחירי שכר העבודה ב-1%. מבין החומרים והמוצרים ירדו במיוחד מחירי מוצרים מוגמרים מעץ וחומרים אחרים (ב-3.5%), רשתות ברזל (ב-2.7%), ברזל לבנייה (ב-1.7%) ומוצרים לכיבוי אש (ב-1.5%). לעומת זאת, עלו מחירי זכוכית (ב-7.2%). מדד מחירי שכר עבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלה ב-0.1% בחודש פברואר 2023.