תוכן פרסומי
מוגש מטעם מערת צדקיהו|
תוכן בשיתוף עם הגורם המפרסם, הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית
 העין. החיזיון החדש במערת צדקיהו