עכשיו זה רשמי: יותר מחמש שנים לאחר שנפתח, קובע נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות כי ההליך המשמעתי שמנהלת המשטרה נגד רב-פקד צ' קשור לתלונה שהגישה על עבירות מין מצד מפקד להב 433 לשעבר רוני ריטמן, ולתביעה האזרחית שלה נגד מפכ"ל המשטרה לשעבר רב-ניצב רוני אלשיך.
3 צפייה בגלריה
רוני ריטמן
רוני ריטמן
ניצב בדימוס רוני ריטמן. רפ"ק צ' התלוננה על הטרדה מצדו
(צילום: צביקה טישלר)
הנציב, שופט בדימוס דוד רוזן, מתח ביקורת חריפה ביותר על ראש חטיבת התביעות במשטרה, תת-ניצב דדו זמיר, וקבע כי זה בחר להציג בפניו - במסגרת בירור תלונה קודמת של רפ"ק צ' - "תמונה חלקית, שלא לומר מגמתית".
רפ"ק צ' שירתה תחת תת-ניצב גיא ניר, שבעקבות חשיפת שחיתויות הוצא לחופשה כפויה והועמד לדין משמעתי, אישום שאותו נאלצה המשטרה למשוך בתחילת השנה. מנגד, במשטרה התעקשו להמשיך בהליך המשמעתי נגד רפ"ק צ', בגין עיכוב במילוי שאלון ובעקבות קללה שסיננה לעבר שוטרת אחרת. במסגרת ההליכים המשפטיים נגד צ' היא הגישה תביעת דיבה נגד המפכ"ל לשעבר רב-ניצב בדימוס רוני אלשיך.
צ' טענה כבר בתלונה הראשונה שלה לנציב רוזן כי ההליכים נגדה מתנהלים "על בסיס שיקולים זרים של נקם ורדיפה אישית". הנציב קבע בעקבות התלונה הראשונה שלה כי על המשטרה לחזור בה מן האישומים המשמעתיים הן כלפי תנ"צ ניר והן כלפי רפ"ק צ', אולם המשטרה כאמור התעקשה להמשיך באישום המשמעתי נגד צ'.
3 צפייה בגלריה
גיא ניר
גיא ניר
תנ"צ גיא ניר. "ביקש לחזק את דברי רפ"ק צ'"
(צילום: דוברות המשטרה)
לאחר ההחלטה הקודמת של רוזן פנתה אליו צ' מחדש, והתלוננה על "שורה ארוכה של שקרים בוטים" בגרסה שמסרה חטיבת התביעות המשטרתית לנציב, במסגרת בירור התלונה הקודמת שלה. רוזן מציין כי מפקדה לשעבר של צ', תנ"צ גיא ניר, "ביקש לחזק את דבריה של הפונה, כשגם לגרסתו, התביעה המשטרתית עושה כל שביכולתה כדי לזרות חול בעיני הנציבות, ונוטלת לעצמה החירות לרמוס ברגל גסה את החוק, החלטות בית המשפט, וכל אתיקה המתחייבת מתפקידה ומחובותיה".
השופט בדימוס קיבל למעשה את טענותיה של צ', ולמען הסר ספק חידד את הביקורת שלו על התביעה המשטרתית כשכתב: "נראה כי פעולותיה של התביעה לאחר מועד הפרישה (של תנ"צ גיא ניר – א"ס), מעידות כאלף עדים על ההסכמות שגובשו בין הצדדים, ומעלות סימני שאלה קשים באשר לתמונה החלקית והחסרה שהוצגה על ידה לנציבות בנושא... באלה הדברים, הנני מתקשה להתנכר לתחשותך הקשה, כך בתלונתך, לפיה, המשך ההליך המשמעתי נגדך לאורך שנים רבות מונע משיקולים הקשורים בטבורם להליך האזרחי שהגשת בנפרד, והיותך מתלוננת בעבירת מין, שהובילה לפרישתו מהמשטרה של קצין בדרגת ניצב".
בהחלטתו רוזן קובע כי בעניין ההחלטה לחזור מכתב האישום המשמעתי נגד תנ"צ גיא ניר, התביעה המשטרתית מסרה לו "מידע לא נכון החוטא לאמת, באופן שנוח לגרסתה ותומך בעמדתה". רוזן כתב עוד: "חרף הצגת תמונה שלמה ואובייקטיבית, המשקפת המציאות העובדתית כהווייתה, בחרה התביעה להציג לפני הנציבות תמונה חלקית, שלא לומר מגמתית, אשר אינה מתיישבת עם ההסכמה המשותפת על חזרה מכתב האישום".
3 צפייה בגלריה
תמונת דוד רוזן
תמונת דוד רוזן
השופט בדימוס דוד רוזן. "סיפקו לי עובדות שגויות"
(צילום: שאול גולן)
הוא תקף בחריפות גם את ההצעה שקיבלה מהתביעה המשטרתית רפ"ק צ', ולפיה אם תמשוך את תביעת לשון הרע שהגישה נגד המפכ"ל לשעבר אלשיך - ההליך המשמעתי נגדה ייסגר. בתלונה החדשה שלה טענה רפ"ק צ' כי התביעה מסרה "גרסה שקרית" לנציבות. רוזן לא מנסח זאת כך, אך כן כותב כי "במהלך פגישה בנציבות במסגרת בירור התלונה הקודמת, מסרה התביעה המשטרתית לנציבות עובדות שגויות, שיכלו להיבדק בנקל קודם הפגישה, או להימסר במסגרת תגובה סדורה לנציבות בנושא".
לדבריו, "אין מדובר בעניין פעוט וזניח. מדובר בנופך כללי הצובע את הצעת התביעה המשטרתית בצבעים שונים בתכלית, מאלה שצבעו אותה קודם לכן, ומשנה את כלל מאפייניה. הנה כי כן, אין מדובר עוד בבקשה כללית לניקוי שולחן, של כל התביעות שנולדו בעקבות הפרשה האמורה, כפי שנמסר לנציבות קודם לכן. בירור התלונה הנוכחית העלה, כי מדובר היה בבקשה ספציפית למדי, שהופנתה לפונה בלבד, שמטרתה אחת – ביטול התביעה שהגישה כנגד המפכ"ל לשעבר. לא ניתן להקל ראש בהצעה פסולה זו של התביעה המשטרתית".
רוזן הוסיף: "התביעה המשטרתית פונה לנאשמת בהליך המתקיים בבית דין משמעתי, ומציעה לה לחזור מכתב האישום נגדה, באם תסכים למחוק או לחזור מתביעה אזרחית שהגישה, כאזרחית במדינה, המממשת זכותה לפנות לערכאות על פגיעה בשמה. מדובר בהצעה פסולה בתכלית הפסלות. בכוחה של הצעה שכזו לאיין רצונה החופשי של הפונה, עד נסיגה ממימוש זכותה האזרחית, וזאת מחשש להמשך ניהול ההליך נגדה בבית הדין המשמעתי, על כלל המשמעויות הנלוות לכך".