תגיות

דייט

קרלסברג מנות בירה בלה וצ'ארלי
תוכן בשיתוף עם קרלסברג, הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית
תגיות חמות
תגיות חמות