לקוחות סטודיו סי צריכות לפנות לנאמן הרשת כדי לקבל את כספן בחזרה, בשל חשד להתנהלות לא חוקית. כך הודיע היום (א') הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, עו"ד מיכאל אטלן, לנאמני הרשת ולממונה על הליכי חדלות פירעון. רשת הכושר לנשים נסגרה במפתיע בקיץ 2021 אחרי שנקלעה לקשיים.
לפי הרשות, צרכניות שנפגעו מהתנהלות סטודיו סי, אחרי ששילמו כספים לחברה ולא קיבלו תמורה או החזר כספי, צריכות לדעת כי על מנת לנסות לקבל את כספן חזרה מקופת הפירוק, עליהן לפנות לנאמן ולהגיש תביעת חוב תוך שישה חודשים מיום פרסום הצו לפתיחת הליכים (29 ביולי 2021) בצירוף המסמכים הרלבנטיים. זו אינה זכות אוטומטית. נאמן הרשת הוא עו"ד אייל אייכל ממשרד עו"ד יגאל ארנון.
1 צפייה בגלריה
סטודיו סי
סטודיו סי
סטודיו סי
(צילום: עדן כהן)
במכתב ששלח הממונה הוא גם טוען לחשד להתנהלות בניגוד לחוק. לטענת הרשות הגיעו אליה תלונות רבות ש"מספר ימים קודם ואף יום לפני הגשת הבקשה ע"י החברה לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום, שכנעו נציגי החברה את הצרכניות לרכוש את שירותי החברה (לדוגמה מנוי שנתי) בתשלום אחד מראש על ידי מתן הנחה גדולה בסכום התשלום, וזאת על אף שהחברה הייתה מצויה כבר במצב של חדלות פירעון והגם שלכאורה נושאי המשרה ובעלי התפקידים בחברה ידעו כי בכוונת החברה להגיש את הבקשה וכי התמורה לא תינתן לצרכניות", כך נכתב במכתב לנאמן הרשת.
"ברי כי בעקבות התנהלות זו, נגרם לצרכניות נזק רב שכן כספם נלקח מהן ללא קבלת התמורה וקיים חשש כי אלו לא תוכלנה להיפרע מקופת הפירוק, בשל סדר הפירעון הקבוע בחוק".
כן מדגיש הממונה במכתבו כי "האמור לעיל, לרבות סמיכות הזמנים וגביית התשלום בתשלום אחד, מעלים חשד להתנהלות שהינה בניגוד להוראות החוק. על כן, אבקשך לבחון ולברר אודות אחריות נושאי המשרה ובעלי התפקיד בחברה, לרבות בחינה של אחריות דירקטור או מנהל כללי שלא פעל לצמצום היקף חדלות הפירעון, ניהול במרמה של נושא משרה, הפרת חובה בידי בעל תפקיד בתאגיד וכיוצא בזה".
כלומר לפי הרשות, יש חשש שלכאורה נושאי המשרה ו/או בעלי התפקידים בחברה ידעו כי בכוונת החברה להגיש את הבקשה וכי התמורה לא תינתן לצרכניות. בעקבות התנהלות זו, נגרם לצרכניות נזק רב שכן כספן נלקח מהן ללא קבלת התמורה וקיים חשש כי אלו לא תוכלנה להיפרע מקופת הפירוק, בשל סדר הפירעון הקבוע בחוק.
לדברי עו"ד מיכאל אטלן, "בחרתי לפנות לנאמן כיוון שלרשות הגיעו תלונות רבות אודות התנהלות סטודיו סי סמוך למועד של הליכי חדלות הפירעון, התנהלות זו מעלה חשד כי הוראות החוק הופרו, ואף קיים חשש כי נושאי המשרה ובעלי התפקידים בחברה צריכים לשאת באחריות ואף מעבר לכך בהקשר של הפרות החוק הללו. יידעו העוסקים שהרשות עושה כל שביכולתה למנוע מצב בו כניסה לפשיטת רגל או הליכי פירוק תהווה מפלט ומקלט למפרי חוק הגנת הצרכן".