תגיות

תרומה לקהילה

יום המעשים הטובים מסביב לעולם 2024 - חלוקת מזון בפלורידה
תוכן בשיתוף עם עמותת רוח טובה מקבוצת אריסון. הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית
תגיות חמות
תגיות חמות