תגיות חמות
דואר ישראל בע"מ היא חברה ממשלתית המספקת שירותי דואר ושירותי בנקאות. שירותי הדואר בישראל מעבירים מכתבים, חבילות, מברקים ודברי דואר נוספים. הדואר הוא שירות ממשלתי מונופולי, וככזה הוענק ע"י שלטונות הארץ בתקופות השונות מאז המאה ה-19. מ-2006 פועל שירות הדואר כחברה ממשלתית בערבון מוגבל.

הטורקים העניקו זיכיון למתן שירותי דואר למעצמות אירופיות אחדות. בשנים אלה פעלו הדואר הצרפתי, הרוסי, האיטלקי, האוסטרי ועוד. עם כניסת הבריטים רוכזו שירותי הדואר בידי הממשלה ובוטלו שירותי הדואר הזרים. דואר ישראל החליף את הדואר המנדטורי בשנת 1948, והתקיים כיחידת סמך ממשלתית במשרד הדואר, שלימים שינה את שמו למשרד התקשורת.
בהפעלת הדואר כיחידת סמך ממשלתית הייתה הפרדה בין ההכנסות להוצאות. הכסף שנגבה ע"י הדואר הועבר ישירות למשרד האוצר, אך כל הוצאה דרשה אישור ממשלתי. מצב זה הגביל את כוח האדם והלוגיסטיקה וגרם לחוסר יעילות.

כל שינוי בשירותי הדואר הצריך בירוקרטיה, ולכן שירותי הדואר לא יכלו להתאים עצמם בצורה דינמית לשינויי הסביבה. לפתרון הוצע כבר בשנת 1970 לארגן את הדואר כחברה עסקית, אולם הדבר לא יצא אל הפועל. בשנים 1979–1980 ניסה השר יצחק מודעי לקדם את הקמת רשות הדואר אך גם הוא לא הצליח בכך, לטענתו בגלל התנגדות לא עניינית של משרד האוצר.

דואר ישראל ברשתות החברתיות:
כל הכתבות דואר ישראל
תגיות חמות