המורה של המדינה
תוכן בשיתוף עם הסתדרות המורים ובנק מסד, הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית
מירי וסטרייך
המורה של המדינה 2022
המורה של המדינה 2022
כתבות נוספות
המורה של המדינה 2022
המורה של המדינה 2022