מהנדסות העתיד 6
תוכן בשיתוף עם התעשייה האווירית, הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית
שחקו
תוכן בשיתוף עם התעשייה האווירית, הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית
נערה עוסקת בטכנולוגיה מתקדמת
תוכן בשיתוף עם התעשייה האווירית, הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית
ילדה
תוכן בשיתוף עם התעשייה האווירית, הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית
בנות קבוצה 8
מהנדסות העתיד 6
מהנדסות העתיד - עוד כתבות
מהנדסות העתיד 6
מהנדסות העתיד 6
מהנדסות העתיד 6
מהנדסות העתיד 6