מהנדסות העתיד 6
תוכן בשיתוף עם התעשייה האווירית, הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית
תוכן בשיתוף עם התעשייה האווירית, הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית
סיור מהנסות העתיד 6 נתב"ג
תוכן בשיתוף עם התעשייה האווירית, הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית
שחקו
תוכן בשיתוף עם התעשייה האווירית, הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית
נערה עוסקת בטכנולוגיה מתקדמת
מהנדסות העתיד 6
מהנדסות העתיד 6
מהנדסות העתיד 6
מהנדסות העתיד 6
מהנדסות העתיד 6