דלקת סוג 2
תוכן בשיתוף עם סאנופי. הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית
פרוריגו נודולריס
תוכן בשיתוף עם סאנופי, הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית
ניתוח סינוסים
תוכן בשיתוף עם סאנופי, הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית
אטופיק דרמטיטיס
תוכן בשיתוף עם סאנופי, הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית
אטופיק דרמטיטיס
כתבות נוספות
אטופיק דרמטיטיס
תוכן בשיתוף עם סאנופי, הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית
דלקת סוג 2
דלקת סוג 2
דלקת סוג 2
דלקת סוג 2