כתבות נבחרות
יאיר 1
תוכן בשיתוף עם מכון אברהמסון, הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית
כתבות נוספות
סרטן שד צעירות
תוכן בשיתוף עם חברת גיליאד, הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית
סרטן ריאה
תוכן בשיתוף עם העמותה הישראלית לסרטן ריאה, הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית