מיזם הבריאות של השנה
תוכן בשיתוף עם פורום Reboot, הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית
טינה מירי מלוסיאן
תוכן בשיתוף עם פורום Reboot, הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית
טל גולד
תוכן בשיתוף עם פורום Reboot, הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית
שיר גורן
תוכן בשיתוף עם פורום Reboot הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית
מיכל אלטמן
שיחות בריאות
מיזם הבריאות של השנה
שיחות בריאות
רועי צוקר
תוכן בשיתוף עם פורום Reboot, הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית
מדברים על מערכת הבריאות
מיזם הבריאות של השנה – שנים קודמות