כתבות נוספות
לבלב מלאכותי חדש
תוכן בשיתוף עם מדטרוניק, הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית
תוכן בשיתוף עם GSK וללא מעורבות בתכנים, הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית
התמכרות התמכרויות
תוכן בשיתוף עם המרכז להישראלי להתמכרויות, הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית